Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny v školskom roku 2018/2019 budú v piatok 1. februára 2019. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára 2019.

 • Divadlo v anglickom jazyku

  Dňa 25.01.2019 (piatok) sa žiaci 3. – 9. ročníka zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku:

  • od 08:30 hod predstavenie "A Bolt Rabit in Africa" pre žiakov 3. až 5. ročníka,
  • od 10:20 hod predstavenie "The Onlines" pre žiakov 6. až 9. ročníka.

  Po ukončení divadelného predstavenia pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

 • Ihrisko Žihadielko

  Chceli by ste mať v našom meste nové veľké detské ihrisko s postavičkami z rozprávky Včielka Maja, zaujímavými hracími prvkami a dvoma zónami pre mladšie i staršie deti?

  Ak ste odpovedali na túto otázku áno, sami sa môžete pričiniť o to, aby sa zámer stal skutočnosťou. Mesto Sabinov sa totiž zapojilo do výzvy spoločnosti LIDL s názvom "Ihrisko Žihadielko". V rámci neho získa desať slovenských obcí práve takéto krásne ihrisko vrátane všetkých potrebných stavebných úprav v hodnote 87 000,- €, ktoré LIDL postaví a odovzdá nášmu mestu. Nejde teda o projektový zámer a investíciu samosprávy, ale o súťaž, v ktorej by Sabinov mohol uspieť. Aby to bolo možné zrealizovať, je potrebné za sabinovské ihrisko hlasovať na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ Hlasovanie je spustené od 14. 1. 2019. Prosíme vás, dajte vedieť všetkým svojim blízkym, priateľom a známym, aby v hlasovaní podporili práve ihrisko v Sabinove, ktoré v prípade úspechu spríjemní voľné chvíle našim deťom i malým návštevníkom mesta. Vopred vám ďakujeme za vašu snahu!

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 17. 1. 2019  sa v priestoroch Centra voľného času ABC na Októbrovej ulici v Prešove  uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A vynikajúco uspel Michal Kostelník zo 6.A, ktorý získal prvé miesto a bude náš okres reprezentovať aj na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.  Želáme mu veľa úspechov.

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 16. 1. 2019  sa v priestoroch ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove  uskutočnil 29. ročník okresného kola Olympiády v anglickom  jazyku. Zástupcovia jedenástich škôl sabinovského okresu  bojovali o umiestnenia v dvoch súťažných kategóriách.  V silnej konkurencii preukázali najlepšie jazykové zručnosti títo žiaci:  

  Kategória 1A (5. - 7. ročník):

  1. Timur Alexachin - Gymnázium Komenského 13, Lipany
  2. Lea Belišová -  ZŠ Komenského 13, Sabinov
  3. Zuzana Kocúreková - ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

  Kategória 1B (8. - 9. ročník):

  1. Karolína Krištofová - ZŠ Komenského 13, Sabinov
  2. Klára Stračiaková - ZŠ Ul. 17.novembra, Sabinov
  3. Martin Ďuran -  CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

  Víťazi okresného kola budú náš okres reprezentovať v krajskom kole. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom blahoželáme.

  Ľ. Kostelníková

 • Projektové vyučovanie - CHRISTMAS

  Posledný mesiac v roku 2018 - sa na našej škole konalo zaujímavé vyučovanie. Klasický vyučovací proces nahradilo tzv. projektové vyučovanie, počas ktorého sa žiaci mali možnosť dozvedieť niečo nové o  Vianociach v Británii. Vyučovanie sa konalo vo vianočne vyzdobenom jazykovom laboratóriu.  Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity. Formou hier, pracovných listov sme si osvojili novú slovnú zásobu a zaspievali aj najznámejšie anglické koledy (Christmas caroll).

 • Vianočné prianie

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

  naplnené láskou, porozumením a zdravím

  a úspešný rok 2019 Vám praje kolektív

  zamestnancov ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove

 • Vianočné prázdniny

  Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že Vianočné prázdniny sa  začnú v nedeľu 23. decembra 2018 a skončia sa v pondelok 7. januára 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Oznamujeme stravníkom školskej jedálne, že v mesiaci december 2018 sa môžu z obedov odhlásiť najneskôr 18.12.2018 (utorok). Po tomto termíne už odhlásenie nebude možné, pri náhlom ochorení dieťaťa bude možné obed vyzdvihnúť do obedára. Za pochopenie ďakujeme.

 • Mojimi očami

  Výtvarná súťaž, ktorú vyhlásila naša školská knižnica. Cieľom súťaže bolo podporiť čítanie u žiakov mladšieho školského veku a na základe prečítaného textu namaľovať ilustrácie či vytvoriť leporelo. Zapojili sa najmä žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí. Krásne ilustrácie boli vystavené v školskej knižnici a žiaci si mali možnosť všetky práce pozrieť. Každá práca bola očíslovaná a žiaci si pri prezeraní vybrali tú, ktorá sa im najviac páčila a zahlasovali za ňu. Všetky práce boli jedinečné a krásne, no najviac hlasov získala ilustrácia zo známej rozprávky:

  Kocúr v čižmách a získala 1. miesto

  Na 2. mieste skončila práca pod názvom: Víla Amálka

  a 3. miesto si vybojovala ilustrácia: Lego Friends

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Školské kolo Pytagoriády

  V dňoch 12.12. - 13.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Najúspešnejší
  riešitelia:

  • 3. ročník: Marko Kostelník, Kristína Kyseľová, Filip Magda, Laura Mikitková
  • 4. ročník: Miroslav Janíček, Michal Biroš, Diana Vaľušová, Jakub Figura, Silvia Vojčíková
  • 5. ročník: Dávid Eliáš, Adam Dujava, Karolína Mikitová, Andrej Kováč, Jakub Rokošný, Natália Novická, Daniel Kravec, Adela Valkovičová, Jakub Varholík, Juraj Kvašňák
  • 6. ročník: Adam Kočiš, Sophie Lazorová, Noel Kapitančík, Oliver Demko, Sophia Borsuková
  • 7. ročník: Tamara Radvanská, Júlia Cenkerová, Róbert Mészáros, Michal Matisovský, Liliana Gardošová
  • 8. ročník: Jana Ceheľská

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • Ochranárik 2018

  Dňa 13.12.2018 k nám do školy doputovali diplomy a vecné ceny pre ocenených žiakov v okresnom kole výtvarnej súťaže Ochranárik 2018. V 1. kategórii získala 2. miesto V. Rusinková zo 4. A triedy a 3. miesto D. Kupcová zo 4. B triedy. V 2. kategórii získala 2. miesto Ch. Alexiová z 5. D triedy. Prváci a žiaci nultého ročníka získali propagačný materiál Ministerstva vnútra SR o 1. pomoci. Oceneným žiačkam srdečne blahoželáme.

 • Zmena organizácie vyučovania

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 13.12.2018 (štvrtok) bude z organizačných dôvodov vyučovanie ukončené o 12.00 hod.

  Činnosť ŠKD bude v daný deň ukončená o 14.00 hod.

 • Anjeli vôkol nás

  Srdečne Vás pozývame na výstavu výtvarných prác "Anjeli vôkol nás" žiakov ZŠ na Ul. 17. novembra dňa 13.12.2018 o 16.30 hod v priestoroch MsKS Sabinov.

 • Pozvánka

  "Skutoční anjeli sú ľudia, ktorí sa náhle objavia a dávajú zmysel a svetlo nášmu životu ..."

  Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2018 (štvrtok) o 15.30 hod v kinosále MsKS v Sabinove. Tešíme sa na Vás.

 • Medzinárodný deň ľudských práv

  10. december je každoročne medzinárodným dňom ľudských práv. V tento deň bol v roku 1948 prijatý dokument Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorou sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo vymedziť základné práva, ktoré musia byť za každých okolností garantované všetkým ľuďom. Do tejto Deklarácie sú zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť.
  Predstavitelia svetovej politiky rozhodli, že všetky deti potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť garantovanú zvláštnym zákonom. A tak sa prijal a zostavil dokument Dohovor o právach dieťaťa. Dohovor je postavený na štyroch základných princípoch, ktorými sú: nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.
  Aj my sme sa v tento deň spoločne snažili bližšie venovať problematike základných ľudských práv a predstaviť si dokument Dohovor o právach dieťaťa. Žiaci I. a II. stupňa výtvarne spracovali základné detské práva, ktoré si podľa záujmu vybrali na hodinách výtvarnej výchovy. Na blokovom vyučovaní sme si priblížili Dohovor o právach dieťaťa a zároveň sme diskutovali o najdôležitejších detských právach. Žiaci v skupinách vytvárali rôzne aktivity:

  1. Plagát so svetovým kódexom detských práv,
  2. Čo chcem a čo potrebujem - priradenie základných práv (potrieb) a želaní ,
  3. Dialektika práv a povinnosti - poznanie detí, že majú nielen práva, ale aj povinnosti. Lepšie poznanie súvislostí medzi právami a povinnosťami.

  Aby sa informácie o ľudských právach dostali aj “do terénu” (medzi všetkých žiakov), urobili sme v priestoroch školy výstavu našich prác. Pri jej tvorbe nám pomáhali žiaci 5.A, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C a 9.C triedy, ďakujeme!
  Medzinárodný deň ľudských práv nás utvrdil v tom, aké je dôležité poznať základné ľudské práva. V tento Svetový deň ľudských práv sme sa snažili aj my zaviazať, že budeme chrániť základné slobody a ľudské práva všetkých.

 • Vianočná zbierka - UNICEF

  Dňa 07.12.2018 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská verejná zbierka s názvom Vianočná zbierka - UNICEF. Výnos z tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene, ktoré trpia podvýživou. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky sa nám podarilo na našej škole vyzbierať krásnu sumu 850 eur, ktorú sme zaslali nadácii UNICEF. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

 • Zapojenie sa do kampane „Červené stužky“

  Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Chceme naučiť mladých ľudí ako zaujať aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby správny postoj k vlastnému zdraviu, ako aj k zdraviu druhých ľudí. A to sa môže uskutočniť aj prostredníctvom športových aktivít.

  30.11.2018 sme si tento deň pripomenuli viacerými aktivitami. Žiaci celej školy od 0.-9.ročníka mali na sebe červené tričká a svojimi postavami vytvorili symbol stužky.  Žiaci 0.-4. ročníka sa naučili tanec na pesničku od Michaely Paštékovej  - Sprayer Frayer.  Touto cestou sa chcem poďakovať dievčatám Veronike Gaľovej, Libuši Rabinskej a Viktórii Triščovej za ochotu  a  pripraviť si pre mladších spolužiakov jednoduché tanečné kroky , ktoré ich potom naučili. Uskutočnil sa turnaj vo volejbale a vybíjanej  žiakov 5.-9.ročníka, kde žiaci preukázali svoju šikovnosť, rýchlosť a obratnosť. Ostatní žiaci, ktorí nesúťažili v týchto športoch, pripravovali v triedach plagáty a nástenky o tom, prečo je škodlivé fajčenie, alkohol, drogy a iné patologicko-sociálne javy. Môžeme povedať, že celý deň sa niesol v tvorivej, kreatívnej a súťaživej atmosfére. Všetci sa snažili o čo najlepší výsledok, lebo najkrajšia a najnápaditejšia nástenka bola odmenená tortou. Najviac hlasov  získala 9.A trieda.

  Výsledky športových súťaží:

  Vybíjaná:                                    Volejbal:

  1.miesto  6.B                              1. miesto  9.A

  2.miesto  6.C                              2. miesto   9.C

  3. miesto  5.C                             3. miesto   8.B

  Víťazom blahoželáme a tešíme sa opäť na spoločné stretnutie pri ďalšej zaujímavej školskej aktivite.

 • Okresné kolo technickej olympiády

  Dňa 29.11.2018 sa na ZŠ Komenského v Sabinove uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Svoje vedomosti a zručnosti v oblasti techniky si preverili žiaci v dvoch kategóriach: A kategória 8.-9. ročník a B kategória 5.-7. ročník. Našu školu v A kat. reprezentovali žiaci 8.C triedy Daniel Čorňák a Dominik Straka a v B kat. Kristián Kupec žiak 6.B.

  V silnej konkurencii jedenástich škôl v A kategórii žiaci Daniel Čorňák a Dominik Straka obsadili vynikajúce 1. miesto a postúpili  na krajské kolo.

  Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci mali preukázať svoje vedomosti z oblasti techniky. V praktickej časti v stanovenom limite mali zhotoviť výrobok z dreva (klepkáč).Na výrobku sa hodnotili správne realizované pracovné postupy, celkový vzhľad a opracovanie jednotlivých častí výrobku.

  Výhercom srdečne blahoželáme!

 • OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 28.11.2018 sa v priestoroch našej školy skutočnil 11. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti z materinského jazyka si tu overovalo 10 adeptov zo základných škôl a osemročného gymnázia. Teší nás, že záujem o materinský jazyk  je veľký, keďže všetci účastníci boli úspešnými riešiteľmi. Naša žiačka Simona Dobrovičová sa umiestnila na peknom druhom mieste. Pripravovala ju p.uč. Mária Feniková. Blahoželáme!

strana: