Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Aktivity žiackeho parlamentu - Čo sa už u nás dialo v šk. roku 2017/2018?

Jeseň v škole

Našou prvou aktivitou, ktorá sa konala na druhom stupni bola jesenná výstava, v rámci ktorej mohli žiaci vystavovať svoje jesenné ikebany a koše s plodmi jesene. Chodba tak žiarila krásnymi dielami, za ktoré mohli učitelia aj samotní žiaci hlasovať. K najkrajším prácam patrili:

3.miesto: Karin Jendrichovská- 7.A

2.miesto: Patrik Ondrej- 6.A

1.miesto: Natália Semančíková- 6.A

GRATULUJEME!

Voda v afrických krajinách

27.10.2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili interaktívneho stretnutia na tému dôležitosti a nevyhnutnosti vody pre život. Prednáška bola zameraná na porovnanie situácie dostatku/nedostatku pitnej vody u nás a v afrických krajinách. Žiaci sa prostredníctvom aktivít a hier presunuli do vzdialených krajín afrického kontinentu. Možno aj touto činnosťou si pri najbližšom umývaní riadu či dennej hygiene uvedomia, že pitnou vodou musíme šetriť, pretože jej zdroje na Zemi sa míňajú.