Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Sľub člena žiackeho parlametu

Sľubujem na svoju česť a svedomie,

  • že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP
  • že budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov
  • že budem spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy
  • a robiť všetko pre dobré meno našej školy.

 

Tak sľubujem!