Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Základná škola Ul. 17. novembra 31 v Sabinove hostila projektových partnerov v rámci prvej mobility „Jedzme zdravo“


 

V týždni od 19.11.2018 do 23.11.2018 sa na našej škole realizovala mobilita v rámci projektu Erasmus + pod názvom „Feel the HEAT“. Hostili sme projektových partnerov z Poľska a Talianska. Všetky aktivity boli zamerané na propagáciu zdravšej stravy. V úvode sme začali prípravou raňajok a desiaty. Používali sme rôzne druhy ovocia a zeleniny, kváskový chlieb, tradičné maslo a mliečne výrobky. Varenie a pečenie slovenských jedál s použitím zdravších ingrediencií bolo ďalšou zážitkovou aktivitou. Niektorí z nás sa s prácou v kuchyni stretli prvýkrát. Pripravili sme demikát, perníkový koláč z fazule, zemiakové placky a šišky pečené v rúre. Zaujímavou bola aj exkurzia v spoločnosti MILK – AGRO zameranej na mliekarenskú výrobu. Na naše potešenie sme exkurziu ukončili ochutnávkou skvelých sabinovských jogurtov. Počas týždeň trvajúceho pobytu sme taktiež mali možnosť  našim hosťom ukázať krásy nášho mesta – historické centrum, bašty, múzeum a budovu Mestského úradu, kde sme sa stretli s pánom prednostom Ing. M. Repaským, vedúcou odboru školstva Ing. V. Znancovou a s pani E. Přikrylovou.  Mali sme možnosť nahliadnuť do kancelárie pána primátora, videli sme rokovaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a obradnú sálu.  Hádam najväčším zážitkom bol výstup na vežu Farského  Kostola  Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Hlavným a oficiálnym dorozumievacím jazykom, ktorý žiaci i učitelia využívali pri vzájomných formálnych i neformálnych stretnutiach a spoločných činnostiach  s členmi zúčastnených partnerských škôl, bol anglický jazyk. Týždeň ubehol veľmi rýchlo, všetci máme  veľa zážitkov a príjemných spomienok. Tešíme sa na najbližšie stretnutie v januári, ktoré bude v Taliansku. Viac fotografií nájdete na: https://padlet.com/kars1/Slovakia2018

Za obsah článku zodpovedajú autorky.