Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

2. zahraničná mobilita

V rámci projektu Erasmus+ „Feel the HEAT“ sme sa v mesiaci máj zúčastnili 2. zahraničnej mobility v partnerskej škole v poľskom  meste Opole. Škola je veľmi veľká ( v rámci budovy majú niekoľko pavilónov, plavecký bazén a otvorené pódium s hľadiskom na rôzne školské akcie). Projektové aktivity boli zamerané na tému „Zdravo a hravo“. V škole žiaci realizovali workshopy -  pre predškolákov pripravili zdravšie raňajky „jarné rolky“, tvorili umelecké kompozície z ovocia a zeleniny (ich úlohou bolo vytvoriť „jedlé obrazy" s použitím rôznych druhov ovocia a zeleniny) a nakoniec vytvárali návrhy na projektový baner s názvom projektu. Úžasným zážitkom  pre nás bola návšteva ekoturistickej farmy, ktorá organizuje vzdelávacie interaktívne  workshopy. Bolo to jedinečné miesto, kde sme sa vrátili späť v čase. V starej stodole sme si najprv vypočuli príbeh s konkrétnymi ukážkami o tom, aká dlhá a ťažká bola kedysi cesta chleba na stôl. Žiaci mali možnosť spoznať tradičné pracovné nástroje z minulosti, vyskúšať cep a ručný kamenný mlyn na obilie, mohli dojiť kozu a nakoniec sme si podľa inštrukcií a vopred pripravených ingrediencií upiekli jednohubky - kváskové chlebíky. V rámci spoznávania kultúry participujúcich krajín sme absolvovali prehliadku historického centra mesta, navštívili sme Piastovskú vežu z 13. storočia s projekciou jej histórie a mestskú radnicu, kde nás privítal prednosta mesta Opole. Získané skúsenosti a zážitky nás obohatili tak po stránke jazykovej ako aj po emocionálnej.
Za obsah zodpovedajú autorky.
Mgr. A. Trojanovičová, Mgr. D. Štoffová