Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbal - dievčatá II. stupeň
Basketbal - chlapci II. stupeň
Bedminton I I. stupeň - CVČ
Bedminton II II. stupeň - CVČ
Čítam - čítaš - čítame I. stupeň
Čitateľský krúžok 2. - 6. ročník
Florbal - mladší žiaci I. stupeň
Florbal - starší žiaci II. stupeň
Futbal - chlapci II. stupeň
Futbalový krúžok I. stupeň
Hudobno - dramatický krúžok I I. stupeň
Hudobno - dramatický krúžok II I. stupeň
Karate I., II. stupeň - CVČ
Krúžok anglického jazyka II. stupeň
LEGO robotika 4. - 9. ročník
Malý majster 2. - 4. ročník
Mažoretky I I. stupeň - CVČ
Mažoretky II II. stupeň - CVČ
Mažoretky III
Mladý bádateľ II. stupeň
Môj región I. stupeň
Nulťáčik 0. ročník
Počítačový krúžok 3. ročník
Priateľ lesa 3. ročník
Riešenie matematických úloh II. stupeň
Spevácko - folklórny krúžok 1. 9. ročník
Šikovné dievča II. stupeň, rómski žiaci
Tvorivá angličtina 1. - 2. ročník
Volejbal - dievčatá II. stupeň
Vybíjaná 3. - 6. ročník

© aScAgenda 2017.0.1057 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.08.2017