Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Jesenný kultúrny festival

 • Európska noc výskumníkov

  Dňa 29.9.2017 sa konalo slávnostné otvorenie festivalu Európska noc výskumníkov. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima žiaci 7. C a 8. A  navštívili spolu 66 vedeckých stánkov a prezentácií z regionálnych univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Niektoré z nich upútali pozornosť našich žiakov menej, niektoré ich doslova očarili. Najzaujímavejšie boli z oblasti lekárskych vied, biológie, chémie, fyziky, matematiky, veteriny, genetiky, astronómie, ekológie, dejepisu a robotiky. Pre účastníkov boli pripravené vedomostné súťaže a kvízy.

 • Európsky deň jazykov 2017

  Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sme si na našej škole pripomenuli dňa 26. 9. 2017.  V tento deň si žiaci vyskúšali zaujímavé aktivity v štyroch jazykoch a dozvedeli sa mnohé informácie a zaujímavosti o krajinách, ktorých jazyky sa majú možnosť učiť. V anglickom jazyku sa žiaci na druhom stupni venovali rôznym aktivitám a hrám, ktoré si pre nich pripravili naši deviataci. Na prvom stupni deti lepšie spoznali anglicky hovoriace štáty v Európe, ich pamiatky, vytvorili ich vlajky a vyskúšali si šikovnosť svojich jazýčkov v jazykolamoch. Po nemecky si žiaci zasúťažili v hrách Milionár, či Piati proti piatim. Zabavili sa aj porovnávaním nemeckých a slovenských prísloví a porekadiel, ako aj  kvízom o rôznych zaujímavostiach pochádzajúcich z tejto krajiny. S ruským jazykom sa žiaci oboznámili prostredníctvom azbuky, výstavy ruských kníh, spievania piesní, či premietania rozprávok v ruskom jazyku. Na slovenčine sa lepšie zoznámili s autormi z nášho regiónu, snažili sa napísať svoje mená v hlaholike, hádali zastarané slová, či lámali si jazýčky na zábavných jazykolamoch. Takýmto spôsobom sme spolu prežili zaujímavé dopoludnie, počas ktorého sme si lepšie uvedomili dôležitosť učenia sa jazykov, ale aj široké možnosti, ktoré nám ich znalosť v živote poskytuje.

  Mgr. Ľuboslava Kostelníková

 • Netradičná výučba angličtiny

  Dňa 26.9.2017 na Európsky deň jazykov sa žiaci 5. ročníkov na ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove zúčastnili zaujímavej blokovej výučby, a to priamo v angličtine.

  Toto bokové vyučovanie v angličtine pozostávalo z piatich vyučovacích hodín, ktoré boli pripravené tak, aby si žiaci vyskúšali aj inú "netradičnú" formu vyučovania a utvrdili sa v tom, ako sa dá pochopiť a učiť aj cudzí jazyk inak.

  Žiaci sa na chvíľu presunuli do kúzelného sveta rozprávok. Doslova ich nadchla známa rozprávka od Jacoba Jakobsena - Tri prasiatka. Túto rozprávku si najskôr pozreli a vypočuli, tvorili jednoduché vety, následne sa snažili  prerozprávať jednoduchý príbeh, diskutovali, a to všetko v anglickom jazyku. Veľmi zaujímavé bolo pre nich interaktívne CD s danou rozprávkou a rôznymi zábavnými úlohami. Najväčšiu radosť však mali z tvorby masiek a dramatizácie danej rozprávky v angličtine. To, čo si počas dopoludnia deti pripravili, predviedli a zahrali popoludní svojim spolužiakom z 1. stupňa.

  Precvičovanie anglických fráz, slovnej zásoby, počúvanie, kreslenie a tvorba masiek - to všetko zabezpečilo dobrý tréning všetkých jazykových zručností.

  Počas celej blokovej výučby žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou, slovníkmi a IKT. Vyučovanie prebiehalo hravou a názornou formou, kde v centre pozornosti boli predovšetkým žiaci. Dôraz sa kládol na rôznorodosť aktivít, aby to bolo pre deti pútavé a zaujímavé. Samozrejme všetky úlohy a aktivity boli prispôsobené jazykovej a vedomostnej úrovni žiakov. Celé dopoludnie so žiakmi sa nieslo v duchu - zábava, interakcia a nárast jazykovej kompetencie. Táto bloková výučba bola veľkým prínosom netradičných foriem vyučovania, zdrojom nových skúseností a znalostí pre našich žiakov.

  Mgr. J. Koremová, Mgr. K. Dvorščáková

 • Účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia

  V súlade so štátnym vzdelávacím programom sa dňa 14.09.2017 (štvrtok) uskutoční v 5. – 9. ročníku Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia - praktická časť v rozsahu 5 vyučovacích hodín – od 8.00 hod. do 12:20 hod.

  Žiaci 0. – 4. ročníka absolvujú v daný deň blokové vyučovanie telesnej a športovej prípravy v rozsahu 4 vyučovacích hodín – do 11:25 hod.

 • Plenárne a triedne zasadnutia RZ

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 11.09.2017 /pondelok/ o 15:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na  školský rok 2017/2018. Vaša účasť je potrebná !

 • RETRO CYKLO DEŇ

  Občianske združenie „Creativeast“, v ktorom má zastúpenie aj naša škola,  organizuje v nedeľu 17. septembra 2017 podujatie  s názvom RETRO CYKLO DEŇ. Cieľom podujatia je vrátiť sa do obdobia 1. Československej republiky, návštevník mesta zažije množstvo emócii a bude sa v ňom cítiť dobre a rád sa sem vráti. Dozviete sa ako vyzerali kedysi priečelia domov v Sabinove, kto tu žil a akí podnikatelia "Na korze" pôsobili.  Na samotnej trase budú rôzne stanovištia, kde účastníci získajú upomienkové predmety vyrobené žiakmi  a miestnymi výtvarníkmi alebo pekármi s prvkami gombíka, ktorý sa spája s oscarovým filmom Obchod na korze, natočeným v Sabinove. Registrácia účastníkov začína od 13.00 do 13.30 h v parku pri fontáne na Námestí slobody v Sabinove.   Každý z aktívnych účastníkov získa i porciu zmrzliny zadarmo. O dobrú náladu sa postará miestne zoskupenie pod vedením Janka Baka so šarišskými, rómskymi, židovskými a maďarskými "hitovkami". Sprievodnými aktivitami je súťaž o najkrajší retro bicykel, či oblečenie a výstava historických fotografii a starožitností.

  Uvedené podujatie podporili: Ministerstvo spravodlivosti SR, Prešovský samosprávny kraj a Karpatská nadácia.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, ktoré sa  uskutoční dňa 4. septembra 2017 /pondelok/.

  • 8:30 hod - Privítanie žiakov 1. ročníka a rozdelenie do tried v malej telocvični.
  • 8:45 – 9:00 hod  -  zraz ostatných žiakov pred budovou školy.
  • 9:00 hod – slávnostné otvorenie školského roka na školskom ihrisku.

   

  Tešíme sa na Vás.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

   

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa na obedy v školskej jedálni v školskom roku 2017/2018, že tak môžu urobiť už v dňoch 30.8. - 31.8.2017 v čase od 9.00 hod do 13.00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ.

  K dispozícii dávame aj Zápisný lístok, ktorý si môžete vytlačiť a doniesť už vypísaný.

  Zapisny_listok_na_stiahnutie.doc

 • Letné prázdniny

  Termín prázdnin: 01.07.2017 - 31.08.2017

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 04.09.2017 (pondelok)

 • Zber druhotných surovín

  V tomto školskom roku sa do zberu SABIsúťaži Recykluj a vyhraj zapojilo 25 tried.

  Spoločne sa nazbieralo 67 kg SABI viečok a 255 kg tetrapakov mlieka SABI. Z 57 školských zariadení sme sa umiestnili na 7. mieste v zbere SABI viečok a v zbere tetrapakov z mlieka SABI sa naša škola umiestnila na 5. mieste.

  Naj zberačom SABI viečok sa stal Šimon Kravec z 9.A triedy. Nazbieral 23 333 viečok.

  Naj zberačom tetrapakov mlieka SABI je Damián Tomko z 9.C triedy. Nazbieral 1895 tetrapakov. Obidvaja získali tablet značky Acer.

  Okrem zberu SABI viečok a tetrapakov sme sa zapojili aj do výroby výtvoru a do zloženia piesne s názvom Integrácia.

  Veľkonočného zajaca so svojimi žiakmi – 1.C trieda, vytvorila pani učiteľka Maľcovská. Pieseň vymyslela a nahrala so žiakmi 2.A triedy pani učiteľka Dziaková.

  Zber vrchnákov z PET fliaš

  Žiaci trinástich tried nazbierali 175 000 vrchnákov z PET fliaš. Najviac nazbierala 3.D trieda – takmer 77 000 vrchnákov. A konkrétne z tejto triedy to bola žiačka Laura Fecková, ktorá doniesla 72 960 vrchnákov.

  Papiera sme nazbierali 800 kilogramov.

  Integracia_piesen.MP3

 • Záver školského roka

  Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa začne 30.6.2017 o 9.00 hod v jednotlivých triedach. Škola bude otvorená o 8.45 hod pre všetkých žiakov okrem žiakov navštevujúcich ŠKD. Obed bude pre stravníkov k dispozícii od 10.15 hod.

   

 • Oznam riaditeľky školy

  Riaditeľka školy v súlade s platnou legislativou oznamuje, že aktuálne neponúkame žiadne voľné pracovné miesto. Prípadné ponuky budú včas zverejnené na webovom sídle školy.

 • Atletika - celoštátne kolo

  V utorok 20.6.2017 sa v Nových Zámkoch uskutočnili celoslovenské preteky družstiev a jednotlivcov v atletike žiakov a žiačok ZŠ. Okres a mesto Sabinov reprezentovala v disciplíne hod kriketovou loptičkou žiačka našej školy Anna Nathalia Jacková z 8.A triedy. Nathalia si v konkurencii 25 najlepších dievčat na Slovensku počínala veľmi úspešne a výkonom 47,49 m obsadila konečné 7. miesto. Veľkou výhodou našej žiačky je aj to, že spĺňa vekovú hranicu, ktorá jej umožňuje úspešne súťažiť aj v ďalšom školskom roku.

  Za tento cenný úspech gratulujeme, ďakujeme a prajeme Nathálke veľa úspechov nielen v atletike, ale aj v ďalších športoch, do ktorých sa zapája a úspešne reprezentuje našu školu.

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Upozorňujeme všetkých stravníkov školskej jedálne, ktorí sa chcú ešte odhlásiť z obedov do konca školského roka 2016/2017, aby sa odhlásili čo najskôr. Posledný termín odhlásenia zo stravy je pondelok -  26.06.2017. Po tomto termíne zo stravy už odhlasovať nebudeme, v prípade choroby  si budete môcť vziať obed do obedára. Za pochopenie ďakujeme.

   

 • Exkurzia - Pošta Sabinov

  Začiatkom júna boli žiaci 2.B triedy na menšiu exkurziu Pošty v Sabinove  z dôvodu tém: AdresaPíšeme listy zo slovenského jazyka. Vedúca pošty ich oboznámila o tom, ako a kde sa posielajú listy, balíky, peniaze, ako sa vypisuje adresa a akým perom - farbou sa adresa nesmie vypisovať. Popozerali si aj priehradku, za ktorou boli rôzne časopisy, noviny a maľovanky na predaj.

 • Súťaž o „naj čitateľa“ v školskom roku 2016/2017

  Začiatkom školského roka sme vyhlásili súťaž o naj čitateľa. Súťaž bola určená pre žiakov prvého ako aj druhého stupňa a cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť návštevnosť školskej knižnice, podporovať čítanie, zvýšiť záujem o knihy. Do súťaže boli automaticky zapojení všetci žiaci, ktorí si v školskom roku vypožičali aspoň jednu knihu z našej školskej knižnice. Víťazkou sa stala žiačka druhého ročníka Lea Malcovská, ktorá si pravidelne požičiavala knihy a  počas celého školského roka si ich vypožičala a prečítala 19. Blahoželáme.

 • Záznam zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 35. výročia školy

 • Okresné kolo Školskej florbalovej ligy

  Dňa 13.6.2017 sa na ZŠ - Hviezdoslavova 1 v Lipanoch konalo finále okresného kola Školskej florbalovej ligy 2016/2017. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev vrátane našich ml. žiakov. Chlapci podávali počas celej sezóny kvalitné a oduševnené výkony okorenené konečným 4. miestom. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

  Vedúci družstva : Mgr. Guzy Slavomír

    

 • Matematická súťaž Mamut

  Študenti Gymnázia Poštová 9 v Košiciach pod záštitou Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Združenia STROM k nám opäť zavítali. 2. júna 2017 sne mohli zažiť neopakovateľnú  atmosféru matematickej súťaže MAMUT, kde nevládne hrobové ticho a pokoj, kde nie je nuda. Zúčastnilo sa jej 23 tímov z rôznych kútov prešovského kraja. Presne dve hodiny riešili žiaci úlohy rozličnej obtiažnosti (25 ľahkých, 20 stredných a 5 ťažkých) a absolvovali 3 športové disciplíny. Medzi tým sa rýchlosťou blesku presúvali medzi opravovateľmi a zadávateľmi úloh. Počasie bolo nádherné, na školskom ihrisku vládol čulý ruch ako v úli. Spokojné tváričky detí a v rukách diplomy hovoria za všetko. Tešíme sa znova o rok.

strana: