Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      0.A
  1. ročník   1.A1.B1.C1.D
  2. ročník   2.A2.B2.C2.D
  3. ročník   3.A3.B3.C
  4. ročník   4.A4.B4.C4.D
  5. ročník   5.A5.B5.C
  6. ročník   6.A6.B
  7. ročník   7.A7.B7.C
  8. ročník   8.A8.C
  9. ročník   9.A9.B9.D
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2018