Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Alena Mladá MA Rozvrh
Riaditeľka
alena_mlada@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Budzáková BM Rozvrh
Zástupkyňa
maria_budzakova@zsnovsab.sk
 
 
Ing. Elena Macková ME Rozvrh
Zástupkyňa
elena_mackova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Peter Viktor, PhD. VP Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: LEGO robotika
peter_viktor@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. František Baňas BF Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.C
frantisek_banas@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Melánia Bašárová BM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Vybíjaná
melania_basarova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Drábová DM Rozvrh
Triedna učiteľka: Elokovaná trieda
maria_drabova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Dziaková DM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Čítam - čítaš - čítame
maria_nadova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Jarmila Falatová FJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
jarmila_falatova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Feniková FM Rozvrh
Učiteľka
maria_fenikova@zsnovsab.sk
 
 
PhDr. Marta Ferjová FM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Guzy GM Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Basketbal - dievčatá
miriam_guzy@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Slavomír Guzy GS Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.D
Vedie krúžok: Basketbal - chlapci
Vedie krúžok: Florbal - mladší žiaci
Vedie krúžok: Florbal - starší žiaci
slavomir_guzy@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Kornélia Hanzelyová HK Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Riešenie matematických úloh
kornelia_hanzelyova@zsnovsab.sk
 
 
Ing. Aurélia Hegedüšová HA Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
aurelia_hegedusova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Hrabčáková HM Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
Vedie krúžok: Priateľ lesa
maria_hrabcakova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Antónia Iľkivová IA Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
antonia_ilkivova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ján Jaško JJ Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
Vedie krúžok: Bedminton I
Vedie krúžok: Bedminton II
jan_jasko@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Dana Kočiščáková KD Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
ThLic. Jana Koláriková KJ Rozvrh
Učiteľka
jana_kolarikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Peter Komišak KP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Koremová KJ Rozvrh
Učiteľka
jana_koremova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ľuboslava Kostelníková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
luboslava_kostelnikova@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Daniela Leššová LD Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 7.C
daniela_lessova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Miroslav Liška LM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ľudmila Mačajová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
ludmila_macajova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Janka Maľcovská MJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Tvorivá angličtina
janka_malcovska@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Radka Marchevková MR Rozvrh
Triedna učiteľka: 0.A
Vedie krúžok: Nulťáčik
radka_marchevkova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Marušová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
lubomira_marusova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Nadežda Miščíková MN Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
nadezda_miscikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Jana Novacká NJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
jana_novacka@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Ľuboslava Ondková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.D
luboslava_ondkova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Ondrejová OM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Šikovné dievča
maria_ondrejova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ľubica Pellová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
lubica_pellova@zsnovsab.sk
 
 
Erika Pribulová PE Rozvrh
Učiteľka
erika_pribulova@zsnovsab.sk
 
 
Anna Pustá PA Rozvrh
Vychovávateľka
anna_pusta@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Dagmar Radačovská RD Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
dagmar_radacovska@zsnovsab.sk
 
 
Viktória Semaníková SV Rozvrh
Vychovávateľka
viktoria_semanikova@zsnovsab.sk
 
 
Bc. Slavomíra Smetanová SS Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marián Šinaľ ŠM Rozvrh
Učiteľ
marian_sinal@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Erich Šlosár ŠE Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.D
Vedie krúžok: Futbal - chlapci
Vedie krúžok: Volejbal - dievčatá
erich_slosar@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Monika Šoltysová ŠM Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Hudobno - dramatický krúžok I
Vedie krúžok: Spevácko - folklórny krúžok
monika_soltysova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Daniela Štoffová ŠD Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
daniela_stoffova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Anna Tkáčiková TA Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Malý majster
anna_tkacikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Andrea Tomčáková TA Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Mladý bádateľ
andrea_tomcakova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Janka Tomková TJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
jana_tomkova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Adriana Trojanovičová TA Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
adriana_trojanovicova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ivana Vandžurová VI Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
Vedie krúžok: Môj región
ivana_vandzurova@zsnovsab.sk
 
 
Eva Vardžíková VE Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Mažoretky I
Vedie krúžok: Mažoretky II
eva_vardzikova@zsnovsab.sk
 
 
Monika Paločková PM Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Lucia Poniková PL Rozvrh
Asistent učiteľa
Vedie krúžok: Hudobno - dramatický krúžok II
 
 
PaedDr. Janka Sakalová SJ Rozvrh
Asistent učiteľa
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Mgr. Alena Tomaščíková TA Asistent učiteľa

© aScAgenda 2017.0.1057 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.08.2017

Voľné miesta na našej škole