Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Projekt PRINED

Odborní zamestnanci a asistenti PRINED

Mgr. Peter HOZ - Odborný zamestnanec - sociálny pedagóg

PaedDr. Janka SAKALOVÁ - Odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg

Mgr. Jarmila KARAFFOVÁ - Odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg

Mgr. Mária STRAČIAKOVÁ - Odborný zamestnanec - školský psychológ

Mgr. Dana KOČIŠČÁKOVÁ - Pedagogický zamestnanec - asistent učiteľa

Angelika BILÁ - Pedagogický zamestnanec - asistent učiteľa