Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Organizácia šk. roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30.júna 2017 (piatok).

V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie  letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

  Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

27. október 2016 (štvrtok) 

28. október – 31. október 2016

2. november 2016 (streda) 

  vianočné

22. december 2016 (štvrtok) 

23. december 2016 – 5. január 2017

9. január 2017 (pondelok)

  polročné

2. február 2017  (štvrtok)

3. február 2017 (piatok) 

6. február 2017  (pondelok) 

 jarné

 Košický kraj,
 Prešovský kraj

3.marec 2017   (piatok)

6. marec – 10. marec 2017

13. marec 2017   (pondelok) 

 Banskobystrický kraj,
 Žilinský kraj,
 Trenčiansky kraj

24. február 2017 (piatok) 

27. február – 3. marec 2016 

6. marec 2017   (pondelok)

 Bratislavský kraj,
 Nitriansky kraj,
 Trnavský kraj

17. február 2017 (piatok)

20. február – 24. február 2017

27. február 2017   (pondelok) 

  veľkonočné

12. apríl  2017 (streda)

13. apríl – 18. apríl 2017

19. apríl 2017   (streda)

  letné

30. jún 2017   (piatok)

1. júl – 31. august 2017 

4. september 2017 (pondelok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

V školskom roku 2016/2017 sa dňa 23. novembra 2016 (streda) uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie T5 – 2016. Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka. Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

V školskom roku 2016/2017 sa dňa 5. apríla 2017 (streda) uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie T9 – 2017. Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) . Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

Informácie k Testovaniu T5 - 2016 a k Testovaniu T9 – 2017 nájdu rodičia aj žiaci na stránke www.nucem.sk.

Organizácia vyučovacích hodín v ZŠ

Vyučovacia hodina

začiatok

koniec

prestávka

1.

7 : 50

8 : 35

 8 : 35 –  8 : 45

2.

8 : 45

9 : 30

 9 : 30 –  9 : 40

3.

9 : 40

10 : 25

10 : 25 – 10 : 40

4.

10 : 40

11 : 25

11 : 25 – 11 : 35

5.

11 : 35

12 : 20

12 : 20 – 12 : 30

6.

12 : 30

13 : 15

13 : 15 – 13 : 35

7.

13 : 35

14 : 15

 

 

 

 

 

 

 

Záujmová činnosť: od 13 : 35 h.

Organizácia výchovnej činnosti v ŠKD

Ranné schádzanie: 6 : 30 – 7 : 40 h.

Denná prevádzka: 10 : 30 – 16 : 30 h.

V prípade potreby a po dohode so zákonným zástupcom aj po 16 : 30 h.