Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Činnosť technika BOZP a PO - 3. štvrťrok 2017 270,00 s DPH 27.10.2017 Kriško, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ceny pre súťaž v Cezpoľnom behu žiakov a žiačiek ZŠ a SŠ 240,00 s DPH 27.10.2017 Ladislav Dvorščák ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Balík Komparo komplet 990,00 s DPH 10.10.2017 EXAM testing, spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Spotrebný kancelársky materiál 09/2017 358,22 s DPH 05.10.2017 EPoS SB, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (I. polrok 2017/2018) 1 195,20 s DPH 05.10.2017 EPoS SB, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Seminár Rozpočtové pravidlá 18,00 s DPH 05.10.2017 RVC Prešov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Internet - optika 10/2017 43,30 s DPH 04.10.2017 Slavconet SB, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Oprava sociálnych zariadení v ŠJ (II. splátka) 2 210,38 s DPH 03.10.2017 KRAGAS - Dušan Kravec ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby STP APV WinPam 71,70 s DPH 02.10.2017 IVES Košice ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2017 92,00 s DPH 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2017 s DPH 02.10.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vodné a stočné 26.08. - 26.09.2017 1 055,93 s DPH 02.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Spotrebný elektro materiál - III. štvrťrok 2017 131,79 s DPH 28.09.2017 Glastav, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Metodický materiál pre učiteľov Etickej výchovy 56,00 s DPH 27.09.2017 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Materiál na výučbu techniky - borovicové hranoly 451,10 s DPH 21.09.2017 Varwood, s. r. o. - stolárstvo ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 444,34 s DPH 19.09.2017 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Poistenie majetku školy 8.10.2017 - 7.10 2018 1 976,74 s DPH 19.09.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 74,58 s DPH 19.09.2017 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2017 v ŠJ 122,22 s DPH 19.09.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prenájom rohoží za obdobie 14.8.2017 - 10.9.2017 35,46 s DPH 18.09.2017 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3507