Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa Súhrnna správa o zákazkách za III. štvrťrok 2015 s DPH 05.10.2015 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2019 s DPH 10.07.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2014 s DPH 01.10.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maľovanie chodieb v areáli školy 20 000,00 s DPH 02.07.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2018 s DPH 06.07.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2019 s DPH 10.01.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Cenový výmer "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch" s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Podlimitná zákazka Dodanie nábytku do tried 10 000,00 bez DPH 20.03.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka IKT pre rozvojové projekty s DPH 23.10.2013 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2017 s DPH 02.10.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2017 s DPH 05.04.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnna správa o zákazkách za II. štvrťrok 2015 s DPH 06.07.2015 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017 s DPH 06.07.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2018 s DPH 02.10.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2015 s DPH 14.04.2015 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2019 s DPH 07.10.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch" s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2017 s DPH 10.01.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Dodávka IKT pre rozvojové projekty" s DPH 23.10.2013 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
zobrazené záznamy: 1-20/5373