Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 596,27 s DPH 13.09.2016 ATC-JR, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie 52,65 s DPH 05.12.2016 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prístup do databázy testov Alf na 24 mesiacov 390,00 s DPH 02.12.2016 PcProfi, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Odborný mesačník PaM - ročník 2017 58,00 s DPH 08.12.2016 Poradca s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tepla a TUV 11/2016 7 918,69 s DPH 12.12.2016 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Optika - Internet 12/2016 43,30 s DPH 02.12.2016 Slavconet SB, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Aktualizácia a servis programu ŠJ4 39,24 s DPH 06.12.2016 Soft-GL s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2016 86,00 s DPH 05.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 08.11. - 07.12.2016 ŠJ 7,28 s DPH 12.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby pevnej siete 11/2016 69,98 s DPH 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby 11/2016 20,58 s DPH 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2016 v ŠJ 407,32 s DPH 28.11.2016 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vodné a stočné 26.10.-28.11.2016 1 366,07 s DPH 05.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 125,21 s DPH 22.11.2016 AG Foods SK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 525,28 s DPH 01.12.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 33,80 s DPH 02.12.2016 Mgr. Magdaléna Durkáčová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka OZ 9,29 s DPH 05.12.2016 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ceny pre členov záujmových útvarov 695,25 s DPH 01.12.2016 MILK-AGRO spol. s r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 313,30 s DPH 01.12.2016 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 286,08 s DPH 01.12.2016 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
zobrazené záznamy: 1-20/5373