Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť s DPH 10.01.2013 Promet Trans, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu: Technika hrou od základných škôl s DPH 10.10.2019 Nadácia Volkswagen Slovakia ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Elektroinštatačné práce - montáž zásuvkových obvodov s DPH 15.02.2019 Stanislav VIKTOR - ELIRPROF ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Vzdelávacia pomôcka Zlomkové prútiky s DPH 24.05.2016 Zábavné učení, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Úprava cien za poskytované služby s DPH 24.08.2018 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Pramenitá voda s DPH 10.09.2015 Špes Rudolf - SANA ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Servisné práce - preinštalovanie SW s DPH 15.01.2018 IFOsoft, v.o.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach s DPH 01.07.2014 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Oprava regulačného systému vykurovania školy s DPH 03.12.2014 Martin Drobňák ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Rámcová kúpna zmluva - dodávky tovaru do ŠJ s DPH 10.01.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Prepravné služby - Stará Ľubovňa, Pieniny s DPH 11.05.2016 SAD Prešov, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Činnosť technika BOZP a PO s DPH 01.10.2019 Stanislav Vaňo ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Odmeny pre členov záujmových útvarov za reprezentáciu školy v súťažiach s DPH 01.12.2014 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Výchovno vzdelávacia exkurzia (Taliansko) s DPH 13.02.2014 Ezotour, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Elektroinštalačné práce v školskej jedálni s DPH 03.09.2019 Workel, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch" s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Cenový výmer "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch" s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 02.01.2017 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Dvere biele plné do WC priestorov školy (3ks) s DPH 27.02.2019 Jozef Kropiľák - Miriam štúdio ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
zobrazené záznamy: 1-20/5698