Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Faktúra za služby mobilnej siete 150,22 s DPH 10.10.2014 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ 180,00 s DPH 02.09.2015 HRABČÁK - VAS s.r.o.
Objednávka autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť s DPH 10.01.2013 Promet Trans, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2017 v ŠJ 365,56 s DPH 20.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 03/2017 157,49 s DPH 15.03.2017 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Laminátová podlaha s príslušenstvom 127,19 s DPH 16.03.2017 SALT LS, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 02/2017 48,00 s DPH 16.03.2017 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2017 v ŠJ - opravná faktúra -36,69 s DPH 17.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu Samsung School 25,20 s DPH 17.03.2017 Datalan a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Podanie obeda dňa 15.3.2017 z dôvodu kolektívneho vyjednávania 144,80 s DPH 17.03.2017 Torysa plus, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vstupenky do Múzea Auschwitz - Birkenau v Osvienčime 214,67 s DPH 15.03.2017 Muzeum Auschwitz-Birkenau ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Izolačné dvojsklo 1363 x 1293 mm 110,00 s DPH 20.03.2017 Helena Blaščáková ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Výchovno-vzdelávacia exkurzia do Talianska 800,00 s DPH 22.11.2016 Ezotour, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Dodanie nábytku do tried 11 076,00 s DPH 30.03.2017 Balkar, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Konverzačný kurz angličtiny pre žiakov ZŠ 125,00 s DPH 22.03.2017 TalkTalk Courses s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Oprava základu dane za rok 2016 2 839,68 s DPH 14.03.2017 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2017 738,84 s DPH 22.03.2017 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Servisné obdobie KT 13/2017 až KT 20/2017 79,56 s DPH 30.03.2017 ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Autobusová preprava: Osvienčim - Krakov dňa 5.5.2017 650,00 s DPH 31.03.2017 Autodoprava - Ladislav More ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Ubytovanie so stravou pre zamestnancov školy 3.7. - 4.7.2017 s DPH 31.03.2017 Penzión Pltník - Pieniny ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
zobrazené záznamy: 1-20/5373