Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Niečo o nás ...

Takže, čo robíme?

   Aj v tomto školskom roku bolo našou prvou úlohou popremýšľať o tom, čo by sme nové a zaujímavé navrhli v pláne ŽP. Čo by nás v škole zabavilo, aby sme mohli ukázať, akí sme šikovní, tvoriví, no prosto my.

   Teraz sa stretávame každý prvý pondelok, v mesiaci, 6. vyučovaciu hodinu, zhovárame sa spolu, dohovárame sa na úlohách, ktoré máme splniť s našimi spolužiakmi, tvoríme ankety...

   Počas školského roka ak niekoho z vás napadne niečo nové, ak bude to možné, tak to aj zrealizujeme. Preto, ak máte nápad, príďte za nami. Všetky návrhy si radi vypočujeme. Tešíme sa na vás!