Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dagmar Radačovská
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Marušová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Kočiščáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.C
1.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Tomaščíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.D
1.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Maľcovská
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.E
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Miščíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Škurlová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Melánia Bašárová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.C
2.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Dziaková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.D
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Tomková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Tkáčiková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Šoltysová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Falatová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Pellová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Janka Sakalová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.C
4.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Hrabčáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.D
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Falatová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Trojanovičová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.B
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Kornélia Hanzelyová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.C
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Aurélia Hegedüšová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Antónia Iľkivová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.B
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Novacká
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.C
6.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Horská
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.D
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Kostelníková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Leššová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.B
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľuboslava Ondková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.C
7.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Maťašová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.D
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kamila Dvorščáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ ThLic.Jana Koláriková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.B
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Koremová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.C
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Jaško
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Guzy
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.B

© aScAgenda 2021.0.1239 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2020