Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Utorok 29. 9. 2020
Počet návštev: 1210679

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni:

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR) už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. Nárok na pandemickú OČR však bude mať naďalej vtedy, ak budú predškolské zariadenia, školy alebo konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament. Nová právna úprava nadobudne účinnosť už o niekoľko dní, po podpise prezidentky SR a publikovaní v Zbierke zákonov.

  • Vážení rodičia, býva zvykom, že plenárne a triedne zasadnutia RZ sme realizovali hneď v prvých dňoch školského roka. RÚVZ a MŠ SR v svojich usmerneniach usporiadanie zasadnutí rodičovských združení hodnotia ako vysoko rizikové a v snahe zamedziť vzniku a šíreniu ochorenia COVID – 19 neodporúčajú ich uskutočnenie klasickou formou, teda v triedach. Organizátorom takýchto podujatí odporúča ich uskutočnenie zabezpečiť komunikáciou s rodičmi elektronickou, písomnou formou, v nevyhnutnom prípade zabezpečiť individuálnu komunikáciu s rodičom žiaka. Na základe týchto rozhodnutí bude zmena v organizácii RZ aj na našej škole. Termín a formu rodičovského združenia jednotlivých tried oznámi rodičom svojej triedy každý triedny učiteľ. Formu zasadnutia Rodičovskej rady so zástupcami všetkých tried dohodne vedenie školy po konzultácii s predsedníčkou RR.

  • Vo štvrtok 24. 9. 2020 sa na miestnom futbalovom štadióne konali preteky o majstra okresu mesta Sabinov v cezpoľnom behu družstiev žiakov a žiačok ZŠ. Na trati žiačky našej školy nenašli premožiteľky a spomedzi ôsmich škôl (24 pretekárok) obsadili prvé tri miesta v poradí Tamara Radvanská z 9.A, Sophie Lazorová z 8.A a Kamila Kruľáková z 8.B triedy. V súťaži žiakov prekvapujúco ale zaslúžene zvíťazil Štefan Voľanský z 9.B triedy. Všetci štyria žiaci si týmito výbornými výkonmi vybojovali právo zúčastniť sa majstrovstiev Prešovského kraja, ktoré sa uskutočnia 8.10.2020 v Starej Ľubovni.