Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Pondelok 27. 1. 2020
Počet návštev: 4023715

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni:

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v pondelok 3. februára 2020. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok).

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • V zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  Predmet nájmu: nebytové priestory v budove Základnej školy, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove o celkovej výmere 53 m2, nachádzajúcich sa na prízemí so samostatným vchodom – Stavba so súp. č.383, na p. č. 258/17 zapísaná na LV 3408.


  Účel nájmu: priestory – zriadenie Centra pre poskytovanie komplexnej špeciálno-pedagogickej činnosti a všeobecné prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

  Doba nájmu: do 31.12.2024.

 • V dňoch 13.01. až 17.01.2020 sa v lyžiarskom areáli Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách uskutočnil Základný lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov pod vedením štyroch inštruktorov. Žiaci sa po prvotnom rozdelení do jednotlivých výkonnostných skupín postupne oboznamovali so základmi zjazdového lyžovania, ako aj s podmienkami a nástrahami, ktoré sú príznačné pre túto lokalitu. Po fyzicky i psychicky náročnom výcviku žiaci našli útočište v neďalekom hoteli Morava, kde ich okrem komfortného ubytovania v podobe 2 - 4 izbových izieb čakala bohatá a kvalitná strava , ako aj relax prostredníctvom spoločenských hier. Okrem praktickej časti výcviku sa žiaci každý večer mohli čo to dozvedieť o pohybe a pobyte na svahu, prvej pomoci pri úrazoch, histórii lyžovania, lyžiarskych disciplínach ako aj bývalých a súčasných hviezdach alpského lyžovania. A keďže si všetci účastníci kurzu osvojili základné techniky zjazdového lyžovania bez väčšieho zranenia spolu s vynikajúcim počasím, môžeme konštatovať, že cieľ bol úspešne splnený a už teraz sa tešíme na budúci rok.

 • Dňa 15. 1. 2020 sa v priestoroch ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove uskutočnil 30. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Zástupcovia dvanástich škôl sabinovského okresu bojovali o umiestnenia v dvoch súťažných kategóriách. V silnej konkurencii preukázali najlepšie jazykové zručnosti títo žiaci:

  Kategória 1A (5. - 7. ročník):

  1. Alexandra Salanciová - ZŠ Komenského 13, Sabinov
  2. Klára Pružinská – ZŠ s MŠ Brezovica
  3. Elena Mačová - ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

  Kategória 1B (8. - 9. ročník):

 • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že do 20.1.2020 je potrebné uhradiť réžiu vo výške 12,00 € za jedného stravníka (t.j. za mesiace 01/2020 - 06/2020) jednorazovo.