Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Štvrtok 19. 5. 2022
Počet návštev: 6044722

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni:

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 17. mája 2022 sa v MsKS konal 37. ročník SARM-u. Tento deň sa koná pri príležitosti narodenia sabinovskej spisovateľky Jolany Cirbusovej, ktorá v meste Sabinov pôsobila od roku 1916. Na jej počesť sa stretli nadaní mladí spisovatelia a recitátori poézie a prózy. Tento rok sa tejto literárnej súťaže zúčastnilo 14 škôl z celého okresu mesta Sabinov. Naši žiaci v tvrdej konkurencii obstáli výborne a medzi ostatnými prítomnými obhájili svoje skúsenosti. Ocenení boli títo žiaci: Soňa Dvorščáková a Dorota Poklembová z 2.B (prednes poézie), Ján Jankura z 3.D (prednes prózy), Matias Gajdoš z 3.B (prednes poézie), Nina Ďuďaková z 3.D (vlastná tvorba – próza), Sarah Borsuková zo 6.B (prednes poézie), Ivan Hrabčák a Natália Novická z 8.A (prednes v próze), Oliver Demko z 9.B (vlastná tvorba - próza). Laureátkou vo svojej kategórii sa stala Kristína Kyseľová zo 6.A (prednes prózy). Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

 • Riaditeľ ZŠ na Ul. 17. novembra 31 v Sabinove v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0. až 9. ročníka (s výnimkou žiakov 5. ročníka a žiakov 6. ročníka, ktorí sa zúčastnia plaveckého výcviku)

  dňa 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie: Dňa 18. mája 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5 2022 (T5 2022) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V uvedený deň budú všetci žiaci okrem žiakov 5. ročníka automaticky vyhlásení zo stravovania v školskej jedálni. Školský klub detí bude v prevádzke podľa záujmu rodičov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 19. mája 2022 (štvrtok).

 • Postup Natálie Novickej (8.A) do krajského finále celoštátnej jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet bol pre nás veľkým potešením a zároveň výzvou. Tak ako semifinálové kolo, aj krajské finále tejto súťaže prebehlo online formou. Našou úlohou bolo preto natočiť novú videonahrávku Natáliinho prednesu prózy v anglickom jazyku a zapracovať do nej pripomienky poroty. Natália sa zodpovedne a s veľkým odhodlaním pustila opäť do práce, spolu sme rozoberali text, vylepšovali výslovnosť, prízvuk, intonáciu, gestikuláciu aj mimiku tváre. Z viacerých natočených videí sme vybrali to najlepšie, odoslali ho do súťaže a s napätím očakávali vyhodnotenie. Dňa 8.5.2022 boli zverejnené výsledky krajského finále. Natália, so svojím pútavým prednesom ukážky “The owl who was afraid of the dark“, získala krásne 3. miesto. K umiestneniu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 10. 5. 2022 sa na ZUŠ v Lipanoch uskutočnilo okresné kolo celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022. V silnej konkurencii sa naši traja reprezentanti umiestnili na popredných priečkach.

  1. MIESTO v 1. kategórii obsadila LENKA PALENČÁROVÁ, 2.B

  3. MIESTO v 2. kategórii obsadil TOMÁŠ KYSEĽA, 4.C

  3. MIESTO v 3. kategórii obsadila ADELA ONDREJOVÁ, 7.A

  Oceneným zo srdca ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a víťazke Lenke Palenčárovej želáme veľa šťastia v krajskom kole.