• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
      • SARM - 39. ročník

       23. 5. 2024

       Pred 140 rokmi sa v Krivanoch narodila prozaička Jolana Cirbusová a od roku 1916 žila a tvorila v našom Sabinove. Na jej počesť vznikla súťaž Sabinovský autorský a recitátorský máj, v ktorej žiaci prezentujú svoje prednesy poézie a prózy. 16. mája 2024 odbornú porotu zaujali naše recitátorky a až sedem prednesov bolo ocenených ako najlepších v našom okrese. Žiaľ, táto umelecká prehliadka nie je postupovou súťažou, no z výkonov našich žiačok máme obrovskú radosť, pretože sa medzi desiatkami iných interpretov nestratili. Blahoželáme Sárke Zubrickej (1. A), Monike Futejovej a Miške Jaškovej (2. B), Viktórii Šinaľovej (5. D), Kristíne Kyseľovej i Miške Šoltysovej (8. A) a aj Vanesse Kubovej (9. D).

      • Týždeň zdravia

       22. 5. 2024

       V týždni od 13. 5. do 17. 5. 2024 sa v triedach 1. stupňa uskutočnili zaujímavé aktivity, ktoré podnietili záujem žiakov o zlepšenie kvality ľudského zdravia. Každý deň v týždni bol zameraný na inú tému – zdravá výživa, netradičné športové aktivity, prvá pomoc, zdravé zuby. V priebehu týchto dní prebiehalo široké spektrum aktivít a nápadov.

      • Michaela Dujavová úspešne reprezentovala Slovensko v Srbsku

       22. 5. 2024

       Nedeľa 19. mája 2024 bola pre našu žiačku Michaelu Dujavovú z 5. B výnimočná. Bola nominovaná za Slovenský zväz karate, aby reprezentovala Slovensko na TROPHY OF SERBIA – DANUBE CUP 2024 v meste Novi Sad v Srbsku.

       Rivalita bola veľká, súperi silní. Napriek všetkým ranám, modrinám aj monoklu, ktorý si doniesla ako „suvenír“, to nevzdala a dala do toho všetko. „Znamenalo to pre mňa veľmi veľa, pretože som nereprezentovala len svoj klub, ale aj celé Slovensko. Bola to pre mňa veľká pocta,“ povedala Miška. Zlato jej uniklo iba o vlások, keď prehrala len vo finále 1 : 0. Blahoželáme jej a sme na ňu právom hrdí!

      • PES JE NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA: AJ MY JEHO? (PSÍČKOVO)

       20. 5. 2024

       V školskom klube detí sa 14. 5. 2024 uskutočnilo činoherno-hudobné predstavenie s prvkami detského muzikálu v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského a Divadla A. Duchnoviča v Prešove. Pôsobivo stvárnený príbeh rozprával o tom, že aj psíci sú len „ľudia“a ich „psí život“ sa veľmi často podobá nášmu. Sú v ňom radosti, starosti aj nespravodlivosti. Deti zistili, ako majú zvieratká ľudí rady a ako sa k nim oni v každom veku často nepekne správajú. Na pretras sa dostali ľudské aktuálne témy, napríklad o tom, že nie farba srsti (pleti) je dôležitá pri voľbe kamaráta a moment vzájomnej súdržnosti, pomoci, ochoty, prijímania a riešenia starostí, ako aj motív obetavosti, zžívania sa s kolektívom a starostlivosti o slabšieho či zdravotne indisponovaného jednotlivca. Riešila sa problematika optimálneho súžitia, priateľskej a bezkonfliktnej komunikácie medzi súrodencami a celkovo rodinn

      • ANJEL VIANOC 2023

       13. 5. 2024

       V Art clube Tatranskej galérie v Poprade sa konalo celoslovenské finále výtvarnej súťaže ANJEL VIANOC 2023. Po 4 – mesačnej výstave všetkých ocenených prác k nám doputovali Čestné uznania pre Júliu Nagyovú zo 6. C triedy a Elu Kočanovú z 5. D triedy. Srdečne blahoželáme!

      • 2. kolo Ligy malého futbalu

       3. 5. 2024

       Dňa 26.4.2024 sa naši žiaci zúčastnili 2. kola Ligy malého futbalu v Ľubotíne. Zápasy boli veľmi ťažké a nesmierne napínavé, no aj napriek tomu sa nám podarilo všetky tri vyhrať s výsledkami 4:0, 4:0 a 3:1. Možno že aj vďaka novým dresom, z ktorých boli naši žiaci nadšení. Tretie kolo bude veľmi dramatické, ak uspejeme, tak dosiahneme veľkolepý úspech. O ňom až po treťom kole.

      • Deň otvorených dverí

       3. 5. 2024

       Dňa 10.4.2024 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre deti a ich rodičov sme v oblasti športu pripravili tri stanovištia s netradičnými športovými hrami: Čistý rajón, Tunel a Dribling v kruhoch. K dispozícii sú k nahliadnutiu fotky a video, v ktorých naši žiaci ako figuranti predviedli názornú ukážku budúcim žiakom našej základnej školy, ktorí si mohli skúsiť tieto netradičné stanovištia.

      • Slávik Slovenska 2O24

       2. 5. 2024

       Spievaj že si, spievaj, spevavé stvorenie, veď je spev najmilšie, veď je spev najmilšie tvoje potešenie.

       Dňa 30.4.2024 sa na našej škole uskutočnilo pre všetky spevavé stvorenia školské kolo súťaže Slávika Slovenska 2O24. Zúčastnilo sa ho 13 interpretov ľudovej piesne a súťažilo sa v 3.kategóriách. Porota udelila tieto miesta:

      • Deň Zeme

       30. 4. 2024

       „Zem treba chrániť, máme len jednu planétu, musíme si prírodu vážiť a zmeniť svoje správanie.” Túto vetu sme za posledné dni počuli veľakrát. Svetový Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý si 22. apríla každoročne po celom svete pripomíname už od roku 1970. Na našej škole počas posledných dvoch týždňov prebehlo niekoľko aktivít. Začali sme s revitalizáciou bylinkovej záhrady, na hodinách biológie, či chémie prebehli zaujímavé aktivity. Deviataci pomáhali v čistení mesta od odpadkov. Nie je však dôležité, čo sa urobilo, ale čo budeme robiť DNES, ZAJTRA, O MESIAC... Tento rok je ústrednou témou problematika ODPADU. Začať treba od seba, buďme príkladom ako robiť veci NAOZAJ. Zmena začína odvahou a odhodlaním. Začína v srdci a potom v hlave. A teda, keď už bol ten Deň Zeme, položme si otázku: „ Čo môžeme urobiť tu, teraz, hneď?“..

      • Sabinov očami detí - Memoriál Mgr. Marty Malíkovej Vranovskej

       30. 4. 2024

       26.4.2024 sa v KC Na korze v Sabinove konala slávnostná derniéra okresného kola súťaže v detskom výtvarnom prejave - SABINOV OČAMI DETÍ. Odborná porota pod vedením akademického maliara Kamila Jurašeka a Juraja Andraščíka ocenila i týchto našich žiakov: Cenu Igora Hajdušeka, veľvyslanca v Kuvajte, získala kolektívna práca žiačok 7. D triedy, cenu sabinovskej obrazovej kronikárky, Mgr. Marty Malíkovej Vranovskej, získal Dominik Duda z 8. A triedy a Cenu p. primátora mesta Sabinov, Ing. Michala Repaského, Sára Borsuková z 8. B triedy. Oceneným srdečne blahoželáme!

      • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

       29. 4. 2024

       Dňa 19.4.2024 sa v Prešove konalo krajské kolo 16. ročníka Dejepisnej olympiády. Po úspechoch v okresnom kole našu školu v tejto predmetovej olympiáde reprezentovali žiačky Kristína Kyseľová (8.A) v kategórii D, Soňa Hallayová (9.A) a Viktória Rusinková (9.D) v kategórii C. Napriek náročnosti úloh a množstvu študijného materiálu žiačky Kristína Kyseľová a Soňa Hallayová sa stali úspešnými riešiteľkami. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. A keďže je to pre niektoré z nich zároveň posledný školský rok na našej škole, prajeme im veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu.

      • Okresné kolo Biologickej olympiády

       26. 4. 2024

       Dňa 25. 4. 2024 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády v Lipanoch. V kategórii D-TP si Nella Eliášová zo 7. B triedy a Malvína Bartková zo 7. D triedy zmerali úroveň svojich vedomostí v teoreticko-praktickej časti s ostatnými súťažiacimi. Žiačky Tamara Tatarková, Nina Ďuďaková a Adela Radačovská z 5. D prezentovali svoju výskumnú časť projektu a samotný poster v kategórii D-P. Dievčatá vytvorili úžasné práce, Tamara Tatarková sa umiestnila na treťom mieste. Veríme, že to bola pre všetkých súťažiacich výborná skúsenosť a že ich to posunie v nasledujúcich rokoch v ďalších kolách Biologickej olympiády dopredu. Už teraz sa tešíme. Víťazke a všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      • Triedny aktív RZ

       24. 4. 2024

       Vážení rodičia,

       pozývame Vás na triedny aktív rodičovského združenia, ktorý sa uskutoční v pondelok 29. 04. 2024 o 15.30 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      • Okresné kolo Pytagoriády

       24. 4. 2024

       V dňoch 9. a 10. 4. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, ktorej sa úspešne zúčastnili aj naši žiaci. V kategórii P3 bol úspešným riešiteľom žiak Alex Kaščák z 3.A triedy. V kategórii P5 sa umiestnili žiaci 5. D triedy Ján Jankura na 3. mieste a Martin Maťaš ako úspešný riešiteľ sa delí o 4.-5. miesto. Najlepšie umiestnenie nám vybojoval žiak 7. B triedy Marcus Slimák v kategórii P7. Umiestnil sa na 1. mieste a toto víťazstvo je o to cennejšie, že bol jediným úspešným riešiteľom zo všetkých zúčastnených siedmakov okresu. V kategórii P8 sa Laura Mikitková z 8. C triedy umiestnila na 4. mieste. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

   • Partneri

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 27. 5. 2024
   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 9992934
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
    • Odhlasovanie zo stravy

    • deň vopred do 14:00 hod.

     Online: www.eskoly.sk

     Telefonicky: 051/4524056, 0911950641

   • Jedálny lístok

    • Pondelok27. 05.
    • Polievka sedliacka (200/220/250)
     Špenátové halušky so syrovou omáčkou (250/290/345)
     Čaj ovocný (200/200/250)
    • Utorok28. 05.
    • Polievka paradajková ovsenými vločkami (200/220/250)
     Koložvárska kapusta * (170/220/290)
     Zemiakové pyré II. (195/240/295)
     Stolová voda (200/200/250)
   • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
   • 051/4521840
   • Ul. 17. novembra 31, 08301 Sabinov Slovakia
   • 36158143
   • 2021368470
   • Ing. Slavomír Kožár, MBA Email: slavomir.kozar@zsnovsb.sk Mobil: +421 918 347 112
   • SK90 0200 0000 0016 2897 3259
   • Mgr. Zuzana Molčanová
   • Mgr. Peter Viktor, PhD - zástupca pre THČ Email: peter.viktor@zsnovsb.sk Mobil: +421 918 436 308 Mgr. Zuzana Krivdová - zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ Email: zuzana.krivdova@zsnovsb.sk Mobil: +421 905 134 306 Mgr. Ján Jaško - zástupca pre II. stupeň ZŠ Email: jan.jasko@zsnovsb.sk Mobil: +421 907 980 172
  • Prihlásenie