Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Nedeľa 23. 9. 2018
Počet návštev: 2725196

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 10.09.2018 /pondelok/ o 15:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na školský rok 2018/2019. Vaša účasť je potrebná !

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 /pondelok/ v priestoroch základnej školy.

  Žiaci 0. ročníka, 1. ročníka a 5. ročníka: začiatok o 8:30 hod (kvôli zadeleniu do tried)

  Následne prebehne otvorenie školského roka pre všetkých žiakov školy o 9:00 hod.

  Tešíme sa na Vás.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Vážení rodičia, vzhľadom na to, že 25.5.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktorý vychádza z nového nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”) bude zoznam žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov zverejnený formou čísla rozhodnutia o prijatí, ktoré bolo vydané každému zákonnému zástupcovi žiaka.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa na obedy v školskej jedálni v školskom roku 2018/2019, že tak môžu urobiť už v dňoch 30.8.- 31.8. 2018 v čase od 9.00 hod do 13.00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ.

  Na stránke v časti Školská jedáleň je zverejnený aj Zápisný lístok, ktorý si môžete vytlačiť a doniesť už vypísaný.