Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Utorok 17. 10. 2017
Počet návštev: 2095939

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 17.10.2017)
Laura Fecková (4.D)
Zajtra (Streda 18.10.2017)
Kamil Beliš (8.C)
Daniela Madarasová (7.C)
Lukáš Bohuš (1.D)
Lukáš Duda (1.A)
Lukáš Duda (2.D)
Lukáš Gabčo (6.B)
Lukáš Horváth (7.A)
Lukáš Jakubiv (1.A)
Lukáš Kašaj (2.B)
Lukáš Olejár (2.B)
Lukáš Škop (1.C)
Lukáš Škovran (9.B)
Lukáš Špánik (4.C)
PaedDr. Daniela Leššová
Mgr. Nadežda Miščíková
Pozajtra (Štvrtok 19.10.2017)
Kristián Bandy (3.B)
Kristián Hrebíček (3.A)
Kristián Jura (1.A)
Kristián Kandra (9.B)
Kristián Kupec (5.C)
Kristián Miko (Elokovaná trieda)
Kristián Novosad (5.A)
Kristián Škovran (6.B)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • Dňa 29.9.2017 sa konalo slávnostné otvorenie festivalu Európska noc výskumníkov. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima žiaci 7. C a 8. A  navštívili spolu 66 vedeckých stánkov a prezentácií z regionálnych univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Niektoré z nich upútali pozornosť našich žiakov menej, niektoré ich doslova očarili. Najzaujímavejšie boli z oblasti lekárskych vied, biológie, chémie, fyziky, matematiky, veteriny, genetiky, astronómie, ekológie, dejepisu a robotiky. Pre účastníkov boli pripravené vedomostné súťaže a kvízy.

  • Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sme si na našej škole pripomenuli dňa 26. 9. 2017.  V tento deň si žiaci vyskúšali zaujímavé aktivity v štyroch jazykoch a dozvedeli sa mnohé informácie a zaujímavosti o krajinách, ktorých jazyky sa majú možnosť učiť. V anglickom jazyku sa žiaci na druhom stupni venovali rôznym aktivitám a hrám, ktoré si pre nich pripravili naši deviataci. Na prvom stupni deti lepšie spoznali anglicky hovoriace štáty v Európe, ich pamiatky, vytvorili ich vlajky a vyskúšali si šikovnosť svojich jazýčkov v jazykolamoch. Po nemecky si žiaci zasúťažili v hrách Milionár, či Piati proti piatim. Zabavili sa aj porovnávaním nemeckých a slovenských prísloví a porekadiel, ako aj  kvízom o rôznych zaujímavostiach pochádzajúcich z tejto krajiny. S ruským jazykom sa žiaci oboznámili prostredníctvom azbuky, výstavy ruských kníh, spievania piesní, či premietania rozprávok v ruskom jazyku. Na slovenčine sa lepšie zoznámili s autormi z nášho regiónu, snažili sa napísať svoje mená v hlaholike, hádali zastarané slová, či lámali si jazýčky na zábavných jazykolamoch. Takýmto spôsobom sme spolu prežili zaujímavé dopoludnie, počas ktorého sme si lepšie uvedomili dôležitosť učenia sa jazykov, ale aj široké možnosti, ktoré nám ich znalosť v živote poskytuje.

  • Dňa 26.9.2017 na Európsky deň jazykov sa žiaci 5. ročníkov na ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove zúčastnili zaujímavej blokovej výučby, a to priamo v angličtine.

    Toto bokové vyučovanie v angličtine pozostávalo z piatich vyučovacích hodín, ktoré boli pripravené tak, aby si žiaci vyskúšali aj inú "netradičnú" formu vyučovania a utvrdili sa v tom, ako sa dá pochopiť a učiť aj cudzí jazyk inak.

    Žiaci sa na chvíľu presunuli do kúzelného sveta rozprávok. Doslova ich nadchla známa rozprávka od Jacoba Jakobsena - Tri prasiatka. Túto rozprávku si najskôr pozreli a vypočuli, tvorili jednoduché vety, následne sa snažili  prerozprávať jednoduchý príbeh, diskutovali, a to všetko v anglickom jazyku. Veľmi zaujímavé bolo pre nich interaktívne CD s danou rozprávkou a rôznymi zábavnými úlohami. Najväčšiu radosť však mali z tvorby masiek a dramatizácie danej rozprávky v angličtine. To, čo si počas dopoludnia deti pripravili, predviedli a zahrali popoludní svojim spolužiakom z 1. stupňa.

  • V súlade so štátnym vzdelávacím programom sa dňa 14.09.2017 (štvrtok) uskutoční v 5. – 9. ročníku Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia - praktická časť v rozsahu 5 vyučovacích hodín – od 8.00 hod. do 12:20 hod.

    Žiaci 0. – 4. ročníka absolvujú v daný deň blokové vyučovanie telesnej a športovej prípravy v rozsahu 4 vyučovacích hodín – do 11:25 hod.