Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Utorok 21. 8. 2018
Počet návštev: 2647948

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.8.2018)
Olívia Horváthová (5.C)
Kamil Kubica (4.B)
Jana Ceheľská (7.C)
Mgr. Jana Koremová
ThLic.Jana Koláriková
Mgr. Jana Koremová
Jana Molčanová
Mgr. Jana Novacká
Zajtra (Streda 22.8.2018)
Jakub Jakubiv (6.B)
PaedDr. Ľuboslava Ondková
Pozajtra (Štvrtok 23.8.2018)
Michaela Mikitová (2.C)
Filip Antol (3.A)
Filip Baláž (7.A)
Filip Fech (9.D)
Filip Hudák (3.A)
Filip Kvašňák (9.B)
Filip Magda (2.A)
Filip Soľár (2.B)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Termín: 2. júl 2018 - 31. august 2018

  Začiatok vyučovania po letných prázdninách: 3. september 2018 (pondelok)

 • 26.6. - 28.6.2018 - Žiaci majú 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom (kontrola stavu učebníc a ich odovzdanie, kontrola a údržba zariadenia v triedach, triednicke práce, poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas letných prázdnin)

  29.6.2018 - od 8.30 hod do 9.30 hod - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok školského roka 2017/2018, odovzdanie koncoročných vysvedčení a slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

 • V 15. ročníku projektu Recykluj a vyhraj sme v tomto školskom roku nazbierali 53 kg viečok SABI, čo je 99 000 kusov a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 10. mieste.

  Tetrapakov z mlieka SABI sme nazbierali 197 kg, čo je 6 350 kusov a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 5. mieste z 56 školských zariadení.

  V zbere viečok SABI na prvých troch miestach boli tieto triedy:

  1. miesto – 9. D – 18 092 ks

  2. miesto – 9.A – 17 798 ks

  3. miesto – 3.C – 11 290 ks

  Naj zberačkou viečok SABI a tablet značky ACER v tomto školskom roku získala Marianna Malíková z 9.D triedy.

 • V priebehu mesiaca jún sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava projektových posterov, ktoré vytvorili žiaci II. stupňa našej školy v anglickom jazyku. Počas celého školského roka mali žiaci možnosť vytvárať plagáty na rôzne témy, preberané na hodinách angličtiny. Vystavené práce sme spoločne so žiakmi vyhodnotili. Najviac bodov za svoje projekty získali :

  1. miesto – Simona Dobrovičová 8.A

  2. miesto – Patrícia Smetanová 8.A

  3.miesto - Alexandra Džačovská 5.C

  Blahoželáme!