Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Pondelok 6. 4. 2020
Počet návštev: 141651

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni:

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Veľkonočné prázdniny

  Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny trvajú

  od 9. apríla 2020 /štvrtok/ do 14. apríla 2020 /utorok/.

  V týchto dňoch bude domáce online vzdelávanie žiakov prerušené. Pokračovať vo vzdelávaní budeme od 15. apríla 2020 /streda/. Prajeme Vám všetkým pokojné a v zdraví prežité Veľkonočné sviatky.

 • Vážení rodičia, vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o predĺžení prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach do odvolania, ponúkame Vám možnosť konzultácii aj so školskou špeciálnou pedagogičkou a asistentkami učiteľov pri riešení problémov žiakov so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami počas online vyučovania prostredníctvom Edupage alebo e-mailom.

  Ich kontaktné e-mailové adresy nájdete na web stránke školy v ľavom menu – záložka Učitelia.

  Veríme, že túto mimoriadnu situáciu všetci v rámci možnosti zvládneme.

 • Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2020/2021:

  • Do 15. 5. - podávanie prihlášok na stredné školy riaditeľovi základnej školy (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať)
  • Do 21. 5. - riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na príslušné stredné školy
  • Do 28. 4. - riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona
  • Najneskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa uskutočnia prijímacie skúšky na str
 • Riaditeľstvo Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove oznamuje všetkým klientom, že vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu ruší všetky dohodnuté psychologické, špeciálno-pedagogické a depistážne vyšetrenia do odvolania. Zároveň sú všetky pracoviská CPPPaP zatvorené do odvolania.

  Aktuálne informácie o odkladoch povinnej školskej dochádzky, asistentoch učiteľa a ďalšie užitočné rady a odporúčania nájdete v sekcii: Na stiahnutie – Dokumenty – podľa príslušnej kategórie – Pre rodičov, Základné školy.

 • Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. a 5. ročníka našej školy pre budúci školský rok 2020/2021.

  Zápis sa uskutoční v dňoch 20.04. - 21.04.2020 v čase od 13.30 hod do 16.30 hod v priestoroch školy.

  Na zápis nie je potrebné prísť s dieťaťom!

  Rodičia sú povinní vstupovať do školy s rúškom na tvári!

  Všetky informácie týkajúce sa zápisu do školy nájdete na našej stránke v ľavom menu - záložka Zápis do školy:

  Upozorňujeme rodičov aj na možnosť zapísať dieťa do školy elektronicky: