Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Sobota 14. 12. 2019
Počet návštev: 3924936

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni:

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom školskej jedálne, že v mesiaci december 2019 sa môžu odhlásiť z obedov najneskôr do 16.12.2019 (pondelok).

    Za pochopenie ďakujeme.

  • Dňa 10.12.2019 sme si pripomenuli Svetový deň ľudských práv formou násteniek, rozhlasovej relácie i kreatívnosťou žiakov 1.stupňa.

  • Tematika povestí je veru rozmanitá. Jedny opisujú príbehy rôznych hradov a zámkov, jedny zas osudy ľudí, ktorých sužuje nenávisť, pýcha, nešťastná či nenaplnená láska. Tohtoročný 27. ročník súťaže Šaliansky Maťko, ktorá je zameraná na prednes slovenských povestí, sa konal na pôde našej školy dňa 9. decembra 2019. Žiaci umiestnení na prvých priečkach zaujali porotu výberom zaujímavých textov a zároveň aj pútavým prednesom. V najmladšej kategórii nás bude reprezentovať Dominika Košalková z 2. C, v druhej kategórii na okresné kolo postúpila Michaela Šoltysová zo 4. A a Natália Novická zo 6. A zastúpi našu školu v tretej kategórii. Pevne veríme, že „ženskej“ zostave sa bude rovnako dobre dariť aj naďalej.

  • V novembri sa na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo zaujímavé stretnutie nadaných detí s vysokoškolákmi.

    Učenie vymenili vysokoškoláci na chvíľu za prednášky odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. V zaujímavom výučbovom bloku sa tiež predstavili nadané deti z Prešova a Sabinova.

    Úvod odborného seminára „Ako sa učia nadané deti“ patril príhovoru prodekanky pre vonkajšie vzťahy, rozvoj a hodnotenie kvality PaedDr. Lucii Mikurčíkovej, Ph. D. , BCBA. Diagnostiku všeobecne intelektovo nadaného dieťaťa, charakteristické prejavy intelektovo nadaných detí, identifikáciu intelektovo nadaného dieťaťa a formy vzdelávania nadaných detí v základnej škole priblížila psychologička Centra Mgr. Slávka Demčáková.