Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Pondelok 22. 10. 2018
Počet návštev: 2787555

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Stáva sa už tradíciou, že sa žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove zúčastňujú logického sústredenia realizovaného v rámci iniciatívy Nadané dieťa. Ako po minulé roky, aj tento rok sa centrom logického sústredenia stala lokalita Sigord pri Prešove. Absolvovali sme tri dni nabité aktivitami, ktoré dokonale preverili naše logické myslenie, čitateľské a technické schopnosti a v neposlednom rade aj kreativitu.

  Prvou aktivitou, veľmi neočakávanou, bola návšteva novootvoreného múzea vo Veľkom Šariši, v ktorom sa nachádzalo množstvo artefaktov získaných na hrade Šariš. A nielen to. V strede jednej z miestnosti bola obrovská maketa hradu, pomocou ktorej nás pani lektorka dokonale oboznámila s minulosťou a súčasnosťou tejto zaujímavej stavby. Po príchode na Sigord nás čakalo slnečné počasie. Sústredenie začalo pohybovými aktivitami, ktoré nám pomohli lepšie sa spoznať so svojimi spolužiakmi z Prešova. Večer na nás čakal kvíz, ktorý preveril našu všestrannosť. Aj napriek jeho náročnosti sme si počínali veľmi dobre. Otázku na otázkou sme sa prelúskali do zdarného konca, a aj napriek tomu, že sme nevyhrali, odniesli sme si množstvo nových poznatkov a skúseností. Nasledovala večera a hneď po nej za odmenu a našu snahu celovečerná rozprávka, ktorá nás veľmi pobavila. Prvý deň sústredenia nám zbehol rýchlejšie, ako by sme chceli.

 • Vo štvrtok 11.10.2018 sa v prekrásnom prostredí pod Staroľubovianskym hradom konali preteky o majstra prešovského kraja v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Na náročnej trati sa reprezentanti našej školy a mesta Sabinov vôbec nestratili a po heroickom výkone si naši chlapci vybojovali fantastické druhé miesto spomedzi 12 najlepších škôl v kraji - víťazov okresných kôl. O tento historický úspech sa pričinili Oliver Urvinitka z 9.A, Samuel Kašaj z 9.C a Oliver Cuker z 9.A. K úspešným chlapcom sa pridali aj naše dievčatá, ktoré takisto v ťažkej konkurencii obsadili veľmi pekné 10. miesto. Toto umiestnenie je veľmi cenné hlavne preto, že naše žiačky sú len šiestačky a preto hlavné športové úspechy majú ešte len pred sebou. Nášmu družstvu v zložení Kamila Kruľáková (6.B), Sophie Lazorová (6.A) a Sophia Borsuková (6.B) prajeme veľa chuti do ďalšej športovej prípravy.

 • Žiaci našej školy sa v sobotu 6.10.2018 zúčastnili výstavy ovocia a zeleniny s výtvarnou súťažou pre najmenších, ktorú organizovala Základná organizácia záhradkárov v Drienici. Okrem výstavy úrody z polí a záhrad bola pripravená aj výtvarná súťaž s tematikou: Rozprávková hruška-strom. Motívom k stvárneniu výtvarných prác bola rozprávka Pamodaj šťastia lavička od P. Dobšinského alebo veršovaná forma od Milana Rúfusa. Vo výtvarnej súťaži nás reprezentovali žiaci 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A a žiaci ŠKD. Spomedzi všetkých zúčastnených získali naše žiačky výborné prvé a tretie miesto.

 • Dňa 5.10.2018 sa žiaci 8.B zúčastnili prednášky spojenej s besedou o dodržiavaní ľudských práv so študentom právnickej fakulty UPJŠ, ktorý našim žiakom odprezentoval svoje poznatky a skúsenosti z praxe. Žiaci sa taktiež mohli dozvedieť zaujímavosti nielen z oblasti trestného práva, ale aj ako vyzerá samotný súdny spor. Následne si vo svojich skupinách vybrali konkrétny prípad, ktorý spracovali s pomocou a radami samotného právnika. Výsledkom práce žiakov bol konkrétny právny výstup, ktorý prezentovali pred triedou. Stručne referovali, aké mali zadanie, o aký právny problém išlo, ako postupovali pri jeho riešení a aký bol výsledok. Žiaci tak dostali skúsenosti z praxe a zhodnotili túto besedu veľmi pozitívne.

 • Družstvo chlapcov a dievčat našej školy sa vo štvrtok 27.9.2018 zúčastnilo okresného kola v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, ktoré organizovala naša škola. Spomedzi desiatich zúčastnených škôl získali obidve naše družstvá výborné prvé miesto a tým si vybojovali právo účasti na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 11.10.2018 v Starej Ľubovni.

  Úspešným družstvám srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri vzornej reprezentácii našej školy a mesta Sabinov na krajskom kole.

  V cezpoľnom behu nás reprezentovali títo žiaci: