Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Sobota 21. 9. 2019
Počet návštev: 3677660

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia, v súvislosti s novou legislatívou v oblasti bezplatného stravovania (pre ZŠ od septembra 2019) v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám týmto oznamujeme, že od 12. septembra 2019 je pre všetkých žiakov školy zavedený čipový dochádzkový systém. Každý žiak školy dostane od svojho triedneho učiteľa vlastný jedinečný čip modrej farby, ktorý pri príchode do školy priloží na čítacie zariadenie v chodbových priestoroch pri vstupe do budovy školy, a rovnako tak pri svojom odchode zo školy.

 • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 11.09.2019 /streda/ o 15:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na školský rok 2019/2020. Vaša účasť je potrebná!

 • 3.9. - 4.9.2019

  Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, poučenie o pravidlách cestnej premávky a bezpečnosti pri dochádzke do školy, oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, rozdávanie učebníc, triednické práce

  0. - 1. ročník: 3 vyučovacie hodiny

  2. - 5. ročník: 4 vyučovacie hodiny

  6. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín

  5.9.2019

  0. - 4. ročník: 4 vyučovacie hodiny - úvodné hodiny k vyučovacím predmetom

  5. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín - teoretická časť účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

 • Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02.09.2019 (pondelok) o 9:00 hod na školskom ihrisku. Po slávnostnom otvorení školského roka sa uskutoční v triedach stretnutie žiakov 1. ročníka a ich rodičov, kde dostanú všetky potrebné informácie.


  Školská jedáleň začne s prevádzkou od 03.09.2019 (utorok). Na školské stravovanie sa môžete prihlásiť u vedúcej školskej jedálne od 26.08.2019 (pondelok) do 02.09.2019 (pondelok). Upozorňujeme rodičov, že stravu dostanú od 03.09.2019 len prihlásené deti. To znamená že len tie, ktorých rodičia odovzdajú vedúcej školskej jedálne Zápisný lístok na stravovanie do 2.9.2019 a svojím podpisom vezmú na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie.