Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Nedeľa 18. 11. 2018
Počet návštev: 2841004

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľka ZŠ Ul.17. novembra 31 v Sabinove, v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0. – 9. ročníka /okrem žiakov 5. ročníka/ dňa 21. novembra 2018 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie:

  Dňa 21. novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5-2018 (T5-2018) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky vo všetkých základných školách Slovenskej republiky. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po skončení testovania žiaci 5. ročníka nepokračujú vo vyučovaní. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke V riadnom vyučovaní vo všetkých ročníkoch sa bude pokračovať 22. novembra 2018 (štvrtok).

 • Žiaci 1. ročníka Vás pozývajú na slávnostnú imatrikuláciu, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) o 15.30 hod v malej telocvični školy.

 • Dňa 8.11.2018 sa žiaci 8.B a 8.C zúčastnili burzy práce a informácií, ktorá sa konala v budove SOŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Žiaci sa dozvedeli o duálnom vzdelávaní a možnostiach, ktoré táto forma vzdelávania ponúka. Zároveň sa na burze prezentovali stredné školy a zamestnávatelia, ktorí sú v súčasnosti zapojení do duálneho vzdelávania. Zaujímavá bola taktiež prehliadka priestorov Strednej odbornej školy a informácie o jednotlivých odboroch.

 • V stredu 24.10.2018 sme si v našej škole pripomenuli medzinárodný deň školských knižníc, ktorý bol vyhlásený už v roku 1999. Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní žiakov.

  Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Deň sa začal jazykovým okienkom v školskom rozhlase a piesňou, ktorú zložili naši českí susedia pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR – Za 100 let.

 • Súčasťou výučby anglického jazyka je kultúra a sviatky anglicky hovoriacich krajín. Od 22. októbra do 26. októbra prebiehalo na hodinách anglického jazyka projektové vyučovanie s témou Halloween. Žiaci prvého stupňa vytvorili krásne projekty a zapojili sa do netradičného vyučovania v „strašidelnom“ jazykovom laboratóriu.