Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Alena Mladá MA Riaditeľka
alena_mlada@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Budzáková BM Rozvrh
Zástupkyňa
maria_budzakova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Iveta Kačmárová KI Rozvrh
Školská špeciálna pedagogička
iveta_kacmarova@zsnovsab.sk
 
 
Ing. Elena Macková ME Rozvrh
Zástupkyňa
elena_mackova@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Ondrea Onodyová, DiS.art OO Rozvrh
Školská špeciálna pedagogička
ondrea_onodyova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Peter Viktor, PhD. VP Rozvrh
Zástupca
peter_viktor@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. František Baňas BF Rozvrh
Učiteľ
frantisek_banas@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Melánia Bašárová BM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Zástupca v triede: 4.D
melania_basarova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Zuzana Čorbová ČZ Rozvrh
Triedna učiteľka: Elokovaná trieda
zuzana_corbova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Kamila Dvorščáková DK Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
kamila_dvorscakova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Dziaková DM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.D
Zástupca v triede: 2.A
maria_dziakova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Erika Eliašová EE Vychovávateľka
erika_eliasova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Jarmila Falatová FJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
jarmila_falatova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Katarína Falatová FK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Zástupca v triede: 7.A
katarina_falatova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Feniková FM Rozvrh
Učiteľka
maria_fenikova@zsnovsab.sk
 
 
PhDr. Marta Ferjová FM Rozvrh
Učiteľka
marta_ferjova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Gričová GM Rozvrh
Učiteľka
maria_gricova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Miriam Guzy GM Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
miriam_guzy@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Slavomír Guzy GS Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 9.B
slavomir_guzy@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Kornélia Hanzelyová HK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
Zástupca v triede: 6.C
kornelia_hanzelyova@zsnovsab.sk
 
 
Ing. Aurélia Hegedüšová HA Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 7.C
aurelia_hegedusova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Tatiana Horská HT Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.D
tatiana_horska@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Mária Hrabčáková HM Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
Zástupca v triede: 2.C
maria_hrabcakova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Miroslav Chorendžák CHM Rozvrh
Učiteľ
miroslav_chorendzak@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Antónia Iľkivová IA Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
antonia_ilkivova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ján Jaško JJ Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
Zástupca v triede: 8.C
jan_jasko@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Dana Kočiščáková KD Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
dana_kociscakova@zsnovsab.sk
 
 
ThLic. Jana Koláriková KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
jana_kolarikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Jana Koremová KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
Zástupca v triede: 9.A
jana_koremova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ľuboslava Kostelníková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
luboslava_kostelnikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Martin Kupčík KM Rozvrh
Učiteľ
martin_kupcik@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD. KV Učiteľ
 
 
PaedDr. Daniela Leššová LD Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
daniela_lessova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Mačajová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 8.A
ludmila_macajova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Janka Maľcovská MJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.E
janka_malcovska@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Marušová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: 4.A
lubomira_marusova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Martina Maťašová MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.D
Zástupca v triede: 6.B
martina_matasova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Anna Mihoková MA Rozvrh
Učiteľka
amihokova@centrum.sk
 
 
Mgr. Nadežda Miščíková MN Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 2.D
nadezda_miscikova@zsnovsab.sk
 
 
Eva Motyľová ME Rozvrh
Vychovávateľka
eva_motylova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Jana Novacká NJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
Zástupca v triede: 8.B
jana_novacka@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Ľuboslava Ondková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 7.B
luboslava_ondkova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Ľubica Pellová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
lubica_pellova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Zuzana Poklembová PZ Rozvrh
Vychovávateľka
zuzana_poklembova@zsnovsab.sk
 
 
Anna Pustá PA Rozvrh
Vychovávateľka
anna_pusta@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Dagmar Radačovská RD Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
dagmar_radacovska@zsnovsab.sk
 
 
PaedDr. Janka Sakalová SJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
janka_sakalova@zsnovsab.sk
 
 
Viktória Semaníková SV Rozvrh
Vychovávateľka
viktoria_semanikova@zsnovsab.sk
 
 
Bc. Slavomíra Smetanová SS Rozvrh
Vychovávateľka
slavomira_smetanova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Marián Šinaľ ŠM Rozvrh
Učiteľ
marian_sinal@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Emília Škurlová ŠE Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
emilia_skurlova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Erich Šlosár ŠE Rozvrh
Učiteľ
erich_slosar@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Monika Šoltysová ŠM Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Zástupca v triede: 4.C
monika_soltysova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Daniela Štoffová ŠD Rozvrh
Učiteľka
daniela_stoffova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Anna Tkáčiková TA Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 3.A
anna_tkacikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Alena Tomaščíková TA Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
alena_tomascikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Janka Tomková TJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
jana_tomkova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Adriana Trojanovičová TA Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
adriana_trojanovicova@zsnovsab.sk
 
 
Eva Vardžíková VE Rozvrh
Vychovávateľka
eva_vardzikova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Erika Eliašová EE Rozvrh
Asistent učiteľa
erika_eliasova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Lucia Falatová, PhD. FL Rozvrh
Asistent učiteľa
lucia_falatova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Anna Francanová FA Rozvrh
Asistent učiteľa
anna_francanova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Jana Kravcová KJ Rozvrh
Asistent učiteľa
jana_kravcova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Denisa Michalíková MD Rozvrh
Asistent učiteľa
denisa_michalikova@zsnovsab.sk
 
 
Monika Paločková PM Rozvrh
Asistent učiteľa
monika_palockova@zsnovsab.sk
 
 
Erika Pribulová PE Rozvrh
Asistent učiteľa
erika_pribulova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Olga Sabatulová SO Rozvrh
Asistent učiteľa
olga_sabatulova@zsnovsab.sk
 
 
Mgr. Pavol Sirotňák SP Rozvrh
Asistent učiteľa
pavol_sirotnak@zsnovsab.sk

© aScAgenda 2021.0.1239 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2020

Voľné miesta na našej škole