Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka Prenájom krytej plavárne Drienica 23.9. - 27.9.2019 550,00 s DPH 19.09.2019 MXM spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organozovaní súťaží s DPH 13.09.2019 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prechod na nový zákon 35,00 s DPH 13.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 09/2019 261,26 s DPH 13.09.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2019 ŠJ 156,07 s DPH 13.09.2019 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 972,73 s DPH 12.09.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Servisné obdobie KT 37/2019 až 44/2019 99,22 s DPH 12.09.2019 ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Učebnice pre predmet KAJ: 41 dialógov z bežného života 180,00 s DPH 12.09.2019 WPA s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Elektroinštalačný materiál na rekonštrukciu ŠJ 548,96 s DPH 12.09.2019 Glastav, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2019 ZŠ 239,59 s DPH 11.09.2019 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Portrét prezidentky SR (3ks) s DPH 11.09.2019 Tlačová agentúra SR ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Spotrebný materiál a didaktické hry pre ŠKD 3 000,00 s DPH 11.09.2019 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka zemiakov do školskej jedálne 288,00 s DPH 11.09.2019 Miženčik Adrian ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby 08/2019 ZŠ 89,59 s DPH 10.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby 08/2019 ŠJ 20,58 s DPH 10.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 587,05 s DPH 10.09.2019 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Poplatok - školenie vedúcich školských stravovacích zariadení 10,00 s DPH 10.09.2019 ArtEdu spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Školský nábytok (stoličky, lavice, katedra) do tried 4 308,00 s DPH 10.09.2019 K-Ten KOVO, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Čistenie kanalizácie 298,56 s DPH 10.09.2019 MP Kanal Service, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka pramenitej vody do ŠJ 31,64 s DPH 09.09.2019 Špes Rudolf - SANA ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5054