Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 08/2020 294,85 s DPH 28.09.2020 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu študentov ZŠ a SŠ 240,00 s DPH 24.09.2020 Krajské športové centrum ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Učebnice matematiky pre 5. ročník ZŠ (120ks) 1 308,00 s DPH 24.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Inštalácia elektrického audio vrátnika pre činnosť ŠKD 977,40 s DPH 23.09.2020 WORKEL, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Nákup pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2. - 4. ročník ZŠ 288,00 s DPH 22.09.2020 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Rohože - Dobropis k fakture č. 2080720 -70,31 s DPH 21.09.2020 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Výroba a montáž kovovej vchodovej bránky 570,00 s DPH 17.09.2020 Jozef Ružbarský ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Medaile pre žiakov ŠKD - Európsky týždeň športu 270,00 s DPH 17.09.2020 EPoS SB, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ 159,42 s DPH 17.09.2020 Mária Mikovičová ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra STP APV WINPAM 10/2020-12/2020 71,70 s DPH 17.09.2020 IVES Košice ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o organizovaní jazykovej, matematickej a dejepisnej olympiády s DPH 16.09.2020 Okresný úrad Prešov, odbor školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Kávovar Bravo Expresso do kuchynky 699,00 s DPH 14.09.2020 SALT LS, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2020 258,60 s DPH 14.09.2020 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Inštalácia elektrického audio vrátnika pre činnosť ŠKD s DPH 14.09.2020 Workel, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dezinfekčné stojany s automatickým dávkovačom (2ks) 360,00 s DPH 11.09.2020 Sanita a technika, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prenájom rohoží za obdobie 10.08.2020- 06.09.2020 77,12 s DPH 11.09.2020 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka zemiakov do školskej jedálne 396,00 s DPH 10.09.2020 Miženčik Adrian ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Tovar podľa vlastného výberu 450,00 s DPH 10.09.2020 Norma ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Kávovar Bravo Expresso do kuchynky 699,00 s DPH 10.09.2020 SALT LS, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 09/2020 215,02 s DPH 09.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5698