Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka Školská tabuľa DUBNO Keramic 656,00 bez DPH 03.08.2018 Tabela s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Internet - optika 08/2018 43,30 s DPH 02.08.2018 Slavconet SB, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2018 83,00 s DPH 02.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Hardvérové vybavenie aSc Dochádzka pre ŠJ 194,00 s DPH 02.08.2018 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vodné a stočné 27.06. - 26.07.2018 584,30 s DPH 02.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Hardvérové vybavenie aSc Dochádzka pre ŠJ 194,00 s DPH 01.08.2018 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prenájom rohoží za obdobie 18.06.2018 - 15.07.2018 35,46 s DPH 31.07.2018 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Zariadenie do knacelárie vedúcej ŠJ 129,00 s DPH 18.07.2018 Nábytok NIMEX ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Tlač poštových poukážok s IBAN 70,00 s DPH 17.07.2018 Tlačiareň HEIDY, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Maľba kuchyne a kancelárie vedúcej ŠJ 1 263,00 s DPH 17.07.2018 Jozef Škop ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Revízia jednofázových spotrebičov a predĺžovacích prívodov v ZŠ 385,00 s DPH 17.07.2018 Stanislav VIKTOR - ELIRPROF ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby ŠJ 06/2018 20,58 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby ZŠ 06/2018 89,59 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vodné a stočné 26.05. - 26.06.2018 1 189,00 s DPH 17.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tepla a TÚV 06/2018 685,67 s DPH 12.07.2018 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 07/2018 197,55 s DPH 12.07.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ 1 365.43 s DPH 12.07.2018 Anna Turociová ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Školské tlačivá a pedagogická dokumentácia 84,59 s DPH 12.07.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 06/2018 48,00 s DPH 12.07.2018 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2018 v ZŠ 491,02 s DPH 12.07.2018 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4226