Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 214,86 s DPH 16.10.2018 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 76,78 s DPH 15.10.2018 Podtatranská hydina a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 83,43 s DPH 12.10.2018 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 357,95 s DPH 11.10.2018 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 280,25 s DPH 11.10.2018 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 291,90 s DPH 09.10.2018 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne 4,20 s DPH 09.10.2018 RAJO a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 226,91 s DPH 08.10.2018 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Návšteva Filmového festivalu outdoorových filmov 427,00 s DPH 08.10.2018 Mestské kultúrne stredisko ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 584,15 s DPH 03.10.2018 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Školský nábytok - jednomiestne lavice, stoličky, katedra 1 334,10 s DPH 03.10.2018 K-Ten KOVO, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2018/2019 929,60 s DPH 03.10.2018 EPoS SB, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2018 s DPH 02.10.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne 4,20 s DPH 02.10.2018 RAJO a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Príspevok na Koncert Integrácia 2018 (25 žiakov) 100,00 s DPH 02.10.2018 OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 60,00 s DPH 02.10.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 486,48 s DPH 02.10.2018 Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vodné a stočné 28.08. - 26.09.2018 1 178,11 s DPH 02.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ 54,40 s DPH 02.10.2018 Mgr. Magdaléna Durkáčová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 229,80 s DPH 02.10.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4340