Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Letné prázdniny

  Termín prázdnin: 01.07.2017 - 31.08.2017

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 04.09.2017 (pondelok)

 • Zber druhotných surovín

  V tomto školskom roku sa do zberu SABIsúťaži Recykluj a vyhraj zapojilo 25 tried.

  Spoločne sa nazbieralo 67 kg SABI viečok a 255 kg tetrapakov mlieka SABI. Z 57 školských zariadení sme sa umiestnili na 7. mieste v zbere SABI viečok a v zbere tetrapakov z mlieka SABI sa naša škola umiestnila na 5. mieste.

  Naj zberačom SABI viečok sa stal Šimon Kravec z 9.A triedy. Nazbieral 23 333 viečok.

  Naj zberačom tetrapakov mlieka SABI je Damián Tomko z 9.C triedy. Nazbieral 1895 tetrapakov. Obidvaja získali tablet značky Acer.

  Okrem zberu SABI viečok a tetrapakov sme sa zapojili aj do výroby výtvoru a do zloženia piesne s názvom Integrácia.

  Veľkonočného zajaca so svojimi žiakmi – 1.C trieda, vytvorila pani učiteľka Maľcovská. Pieseň vymyslela a nahrala so žiakmi 2.A triedy pani učiteľka Dziaková.

  Zber vrchnákov z PET fliaš

  Žiaci trinástich tried nazbierali 175 000 vrchnákov z PET fliaš. Najviac nazbierala 3.D trieda – takmer 77 000 vrchnákov. A konkrétne z tejto triedy to bola žiačka Laura Fecková, ktorá doniesla 72 960 vrchnákov.

  Papiera sme nazbierali 800 kilogramov.

  Integracia_piesen.MP3

 • Záver školského roka

  Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa začne 30.6.2017 o 9.00 hod v jednotlivých triedach. Škola bude otvorená o 8.45 hod pre všetkých žiakov okrem žiakov navštevujúcich ŠKD. Obed bude pre stravníkov k dispozícii od 10.15 hod.

   

 • Oznam riaditeľky školy

  Riaditeľka školy v súlade s platnou legislativou oznamuje, že aktuálne neponúkame žiadne voľné pracovné miesto. Prípadné ponuky budú včas zverejnené na webovom sídle školy.

 • Atletika - celoštátne kolo

  V utorok 20.6.2017 sa v Nových Zámkoch uskutočnili celoslovenské preteky družstiev a jednotlivcov v atletike žiakov a žiačok ZŠ. Okres a mesto Sabinov reprezentovala v disciplíne hod kriketovou loptičkou žiačka našej školy Anna Nathalia Jacková z 8.A triedy. Nathalia si v konkurencii 25 najlepších dievčat na Slovensku počínala veľmi úspešne a výkonom 47,49 m obsadila konečné 7. miesto. Veľkou výhodou našej žiačky je aj to, že spĺňa vekovú hranicu, ktorá jej umožňuje úspešne súťažiť aj v ďalšom školskom roku.

  Za tento cenný úspech gratulujeme, ďakujeme a prajeme Nathálke veľa úspechov nielen v atletike, ale aj v ďalších športoch, do ktorých sa zapája a úspešne reprezentuje našu školu.

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Upozorňujeme všetkých stravníkov školskej jedálne, ktorí sa chcú ešte odhlásiť z obedov do konca školského roka 2016/2017, aby sa odhlásili čo najskôr. Posledný termín odhlásenia zo stravy je pondelok -  26.06.2017. Po tomto termíne zo stravy už odhlasovať nebudeme, v prípade choroby  si budete môcť vziať obed do obedára. Za pochopenie ďakujeme.

   

 • Exkurzia - Pošta Sabinov

  Začiatkom júna boli žiaci 2.B triedy na menšiu exkurziu Pošty v Sabinove  z dôvodu tém: AdresaPíšeme listy zo slovenského jazyka. Vedúca pošty ich oboznámila o tom, ako a kde sa posielajú listy, balíky, peniaze, ako sa vypisuje adresa a akým perom - farbou sa adresa nesmie vypisovať. Popozerali si aj priehradku, za ktorou boli rôzne časopisy, noviny a maľovanky na predaj.

 • Súťaž o „naj čitateľa“ v školskom roku 2016/2017

  Začiatkom školského roka sme vyhlásili súťaž o naj čitateľa. Súťaž bola určená pre žiakov prvého ako aj druhého stupňa a cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť návštevnosť školskej knižnice, podporovať čítanie, zvýšiť záujem o knihy. Do súťaže boli automaticky zapojení všetci žiaci, ktorí si v školskom roku vypožičali aspoň jednu knihu z našej školskej knižnice. Víťazkou sa stala žiačka druhého ročníka Lea Malcovská, ktorá si pravidelne požičiavala knihy a  počas celého školského roka si ich vypožičala a prečítala 19. Blahoželáme.

 • Záznam zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 35. výročia školy

 • Okresné kolo Školskej florbalovej ligy

  Dňa 13.6.2017 sa na ZŠ - Hviezdoslavova 1 v Lipanoch konalo finále okresného kola Školskej florbalovej ligy 2016/2017. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev vrátane našich ml. žiakov. Chlapci podávali počas celej sezóny kvalitné a oduševnené výkony okorenené konečným 4. miestom. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

  Vedúci družstva : Mgr. Guzy Slavomír

    

 • Matematická súťaž Mamut

  Študenti Gymnázia Poštová 9 v Košiciach pod záštitou Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Združenia STROM k nám opäť zavítali. 2. júna 2017 sne mohli zažiť neopakovateľnú  atmosféru matematickej súťaže MAMUT, kde nevládne hrobové ticho a pokoj, kde nie je nuda. Zúčastnilo sa jej 23 tímov z rôznych kútov prešovského kraja. Presne dve hodiny riešili žiaci úlohy rozličnej obtiažnosti (25 ľahkých, 20 stredných a 5 ťažkých) a absolvovali 3 športové disciplíny. Medzi tým sa rýchlosťou blesku presúvali medzi opravovateľmi a zadávateľmi úloh. Počasie bolo nádherné, na školskom ihrisku vládol čulý ruch ako v úli. Spokojné tváričky detí a v rukách diplomy hovoria za všetko. Tešíme sa znova o rok.

 • Mám básničku na jazýčku

  Aj v tomto školskom roku si svojich priaznivcov našla recitátorská súťaž „Mám básničku na jazýčku“,  ktorú každoročne organizujeme pre žiakov prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 30.05.2017, kedy mali možnosť naši prváci ukázať, ako sa vedia popasovať s básničkami a príbehmi, ako sa vedia pohrať so slovami. Odvahu nabralo 21 prváčikov. Porota usúdila, že všetky prednesy poézie ako aj prózy boli veľmi pekne zvládnuté. Z tohto dôvodu boli všetci žiaci ocenení. Veríme, že svoj talent budú aj naďalej rozvíjať a prezentovať  sa v ďalších literárnych súťažiach.

 • Rodina a škola

  Rodičovské združenie pri Základnej škole na Ul. 17. novembra Sabinov organizuje v spolupráci so školou II. ročník akcie "Rodina a škola". Cieľom akcie je neformálne stretnutie rodičov, učiteľov a žiakov pri športových aktivitách (hry, futbal, bedmonton, basketbal, stolný tenis, volejbal, súťaže pre najmenších, maľovanie na tvár a pod.) v areáli školy.

  Termín akcie: 2. jún 2017 (piatok) o 15.30 hod.

  Pre účastníkov akcie bude zabezpečený pitný režim a guláš.

 • Poznávacia exkurzia Taliansko - Grottammare, Rím

  Termín: 29.5.2017 - 7.6.2017

  Kto: 40 žiakov 8. ročníka + 4 učitelia pedagogický dozor

 • Výstava projektov z anglického jazyka

  V mesiaci máj sa v spoločných priestoroch našej školy konala výstava najvydarenejších projektov, ktoré žiaci už tradične pripravujú v rámci hodín anglického jazyka. Vystavené projekty zahŕňali širší okruh tém a vytvorili ich žiaci šiesteho až deviateho ročníka.  Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší ročník výstavy.

 • Beseda s regionálnou spisovateľkou p. Šurinovou

  Žiaci 6. a 8. ročníka našej školy sa koncom mája zúčastnili milej a pútavej besedy s regionálnou spisovateľkou, poetkou Margitou Šurinovou – Šaneckou. Beseda sa konala pri príležitosti vydania autorkinej nateraz poslednej básnickej zbierky Spod vankúša.

 • Oznam riaditeľky školy

  Riaditeľka ZŠ na Ul.17. novembra 31 v Sabinove v súlade s § 150 ods. 5 zákona  č.245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0.– 9. ročníka dňa  26. mája 2017 ( piatok) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie: Dňa 26. mája 2017 sa uskutoční  slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti 35. výročia vzniku a otvorenia základnej školy. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí nebudú v prevádzke. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 29. mája 2017 (pondelok).         

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Slávnostná akadémia k 35. výročiu školy

 • Beseda so spisovateľkou Monikou Jankovčinovou

  Dňa 24. 5. 2017 sa žiaci 2.A a 2.C triedy zúčastnili besedy s košickou spisovateľkou pre deti Monikou Jankovčinovou, autorkou kníh Ľadulienka a Slničko a Tulipko. Autorka predstavila žiakom aj svoju najnovšiu fantasy knihu pod názvom David Breston a vzkriesenie Sajmonského sveta. Svoje miesto tam majú kúzla a zaklínadlá, láska i nenávisť, dobro a zlo. Žiaci si odniesli z besedy pozitívne dojmy.

 • Literárna súťaž - SARM

  Dňa 10.5.2017 sa v priestoroch MsKS v Sabinove uskutočnil už 34. ročník literárnej súťaže recitátorov a mladých autorov – SABINOVSKÝ AUTORSKÝ A RECITÁTORSKÝ MÁJ. Žiaci našej školy Nikola Semančíková, Nataša Gajdošová, Ema Tuptová, Jana Ceheľská a Viliam Pavuk si odniesli ocenenia za prednes poézie a prózy a žiačka Soňa Hallayová bola ocenená za vlastnú tvorbu. Srdečne blahoželáme.

strana: