Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Zápis do 5. ročníka pre školský rok 2018/2019

  Vážení rodičia, milí budúci piataci,

  Základná škola Ul. 17. novembra v Sabinove Vás srdečne pozýva na zápis detí do 5. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch:

  • 9. a 10. apríla od 12:00 do 16:30 hod.
  • 11. až 30. apríla od 12:00 do 14:30 hod.

  V prípade potreby, po dohode s vedením školy, je možné zapísať dieťa aj v inom náhradnom termíne.

  Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Viac o škole a jej aktivitách sa dozviete v pripojenom bulletine.

 • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

  V súlade s VZN mesta Sabinov sa slávnostný zápis do 1. ročníka  na školský rok 2018/2019 uskutoční v dňoch 09. 04. – 10.04. 2018 v čase od 13:30 do 16:30 hod. vo vyznačených priestoroch základnej školy. V prípade potreby, po dohode s vedením školy, je možné zapísať dieťa aj v inom náhradnom termíne.

  V súlade so zákonom o rodine, zápisu do školy sa zúčastňuje dieťa so svojim zákonným zástupcom.

  Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

   

 • Deň otvorených dverí na škole
 • Knižná šifra

  Aj v tomto školskom roku čakala na našich žiakov zaujímavá súťaž, ktorú vyhlásila naša školská knižnica. Úlohou žiakov bolo vylúštiť mená dvoch spisovateľov, ktoré boli zašifrované do rôznych znakov. Zároveň bolo potrebné týmto spisovateľom priradiť správne diela a všetko spolu so svojim menom a triedou napísať na papierik, papierik vložiť do pripraveného vrecúška a čakať, či sa na nich usmeje šťastie.

  V piatok bola súťaž ukončená a vyžrebovaní boli títo žiaci: 

  Matúč Kravec 2.A , Miroslav Janíček 3.A, Kamil Kubica 4.B a Sára Dernerová 5.B

   Vyžrebovaní žiaci si odniesli krásne knižné odmeny. Blahoželáme.

 • Matematický klokan

  Dňa 19.3.2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. Jej vyhlasovateľom je asociácia KANGOROU SANS FRONTIÉRES so sídlom v Paríži. Organizátorom na Slovensku je TALENTÍDA, n. o.

  Aj v tomto roku naši žiaci na tejto súťaži nechýbali. Prváčikovia riešili iba 12 úloh, druháci až štvrtáci 18 úloh a žiaci druhého stupňa 24 úloh.  Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom štyri z nich boli nesprávne. Podľa obtiažnosti sa dá získať  za úlohu 3, 4 alebo 5 bodov. Ak žiak vyznačí nesprávnu odpoveď, 1 bod stratí. Ak nevyznačí žiadnu odpoveď, body nezíska, ale ani nestratí. Čo je teda najvýhodnejšie? Oplatí sa riskovať a hádať? To už je vec stratégie…

  Usporiadateľ zverejní výsledky súťaže na www.matematickyklokan.sk najneskôr v pondelok 9. apríla 2018.

  Veríme, že aj v konkurencii 67 000 žiakov z 1457 škôl Slovenska sa nám podarí uspieť. Držíme palce!

 • Týždeň slovenských knižníc

  Týždňom slovenských knižníc sme aj na našej škole odštartovali marec, ktorý je mesiacom knihy. Pod heslom: „Keď nejde žiak za knihou, ide kniha za žiakom“,  sme „preniesli“ kúsok našej školskej knižnice na chodby našej školy. Žiaci tak mali možnosť zistiť, že naša školská knižnica obsahuje množstvo titulov, ktoré si môžu kedykoľvek požičať, prečítať a následne vrátiť. Cez prestávky si žiaci so záujmom vybrané diela prezerali. Žiaci z čitateľského krúžku dávali pozor a žiakov upozorňovali, ako správne s knihou zaobchádzať. Následne žiakom vysvetlili, ako postupovať, keď si chcú danú knihu požičať. Návštevnosť našej školskej knižnice týmto veľmi pekne vzrástla. Títo žiaci zvládli svoju úlohu na výbornú, za čo im aj my – koordinátorky školskej knižnice ďakujeme. Veríme, že nielen tento týždeň, ale aj naďalej, bude záujem o knihy ako aj návštevnosť našej školskej knižnice stúpať.

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Dňa 21.03.2018 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka. Žiaci 0 – 8. ročníka /okrem žiakov 9. ročníka a zamestnancov/ budú z obeda vyhlásení. Kto má záujem o obed na tento deň môže sa prihlásiť u vedúcej ŠJ najneskôr do 19.03.2018.

 • Oznam riaditeľky školy

  Riaditeľka ZŠ Ul.17. novembra 31 v Sabinove, v súlade s § 150 ods. 5 zákona  245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0. -  8. ročníka dňa 21. marca 2018 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie:

  Dňa 21. marca 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka Testovanie 9-2018 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po skončení testovania žiaci 9. ročníka nepokračujú vo vyučovaní. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí  budú v riadnej prevádzke.  Vo  vyučovaní vo všetkých ročníkoch sa pokračuje 22. marca 2018 (štvrtok).

 • Testovanie 9-2018

  Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, že  celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

 • Európsky kvíz o financiách

  Dňa 15. marca 2018 sme sa zúčastnili národného kola Európskeho kvízu o financiách, ktorý organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. V národnom finále Európskeho kvízu o peniazoch si žiaci preverili svoje vedomosti, ukázali schopnosť v triede spolupracovať a navzájom si pomáhať. Do kvízu boli zapojené triedy 8. A, 9. A, 9. B a 9.D. Finále pozostávalo z 15 otázok, ktoré sa zobrazovali v živom vysielaní cez YouTube. Hlavnou témou kvízov bola finančná gramotnosť, rozdelená do 5 podskupín:

  • matematika,
  • finančná gramotnosť,
  • digitálna bezpečnosť,
  • peniaze,
  • Európska únia.
 • Finále okresného kola v basketbale žiačok

  Dňa 15.3.2018 sa na pôde ZŠ - 17. novembra v Sabinove uskutočnilo Finále okresného kola v basketbale žiačok. Turnaja sa zúčastnili družstvá ZŠ - Komenského Sabinov, ZŠ - Krivany, ZŠ - Šarišské Dravce a ZŠ - 17. novembra Sabinov. Po v celku vyrovnanom a divácky veľmi atraktívnom zápase s družstvom ZŠ - Šar. Draviec sa žiačky našej školy prebojovali do samotného finále. Tam narazili na veľmi kvalitné družstvo ZŠ - Komenského, ktorému po dramatickom priebehu nakoniec podľahli veľmi tesným rozdielom.

  Konečné druhé miesto v okrese je považované za úspech a vzhľadom na vekovú štruktúru nášho družstva nemusí byť maximom, čo dievčatá pod vedením p.uč. Miriam Guzy dosiahli.

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a mesta.

 • Pytagoriáda

  V dňoch 13. – 14. 3. 2018 sa v Lipanoch uskutočnil 38. ročník  matematickej súťaže Pytagoriáda. Našim žiakom sa podarilo získať veľmi pekné umiestnenia:

  • 2. miesto: Michal Biroš 3. A
  • 2. miesto: Adam Kočiš 5. A
  • 2. miesto: Róbert Mészáros 6. B
  • 2. miesto: Marek Bakoň 7. B
  • 3. miesto: Michal Kostelník 5. A
  • 5. miesto: Alan Lichvarčík 5. A
  • 5. miesto: Júlia Cenkerová 6. A
  • 8. miesto: Adam Dujava 4. B
  • 15. miesto: Karin Gončárová 6. B

  Za reprezentáciu menovaným žiakom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Separuj odpad a vyhraj!

  Aj naša škola je súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku s názvom RECYKLOHRY. Cieľom projektu je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti triedenia  a recyklácie odpadov a umožniť im priamo sa zúčastňovať na ochrane životného prostredia. Ako po minulé roky aj tento školský rok sa zapájame do rôznych zberov druhotných surovín ako je papier, plastové vrchnáky, viečka a tetrapaky Milk – Agro, ale aj použité batérie, drobný elektroodpad či vypálené žiarivky. Nádoby na separovanie teraz nájdete na prvom poschodí pod nástenkou o recyklovaní a separovaní odpadov. Tiež tam nájdete predbežné umiestnenia najlepších zberačov.

 • Krajské kolo v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ

  Dňa 15.3.2018 sa v Kežmarku uskutočnilo krajské kolo  v bedmintone družstiev žiakov a žiačok základných škôl. Našu školu v kategórií žiakov reprezentovali chlapci v zložení Samuel Šlosár zo 6.A a Alex Mihok z 5.B triedy. Chlapcom sa veľmi dobre darilo, keď v silnej konkurencii obsadili záverečné 3. miesto.

  Dievčatá nastúpili v zložení Dagmara Mindeková z 9.D a Anna Nathalia Jacková z 9.A. Podobne ako dva predchádzajúce roky potvrdili výbornú formu, keď premožiteľky našli až vo finále, po ktorom obsadili krásne 2. miesto.

  Obom družstvám za reprezentáciu ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.     

 • Školská futbalová liga v Doline Čergova - žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ

  Dňa 8.3.2018, sa žiaci prvého až štvrtého ročníka zúčastnili na druhom kole školskej futbalovej ligy v Doline Čergova, ktorý organizuje ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves a TJ Slovan PNV. V predbežnej tabuľke sa naši žiaci zatiaľ umiestnili na treťom mieste. Posledné tretie kolo sa uskutoční v mesiaci máj, na ktoré sa už teraz naši žiaci tešia a poctivo trénujú.

 • Jazykový kvet

  Dňa 6.3.2018 sa v priestoroch Centra voľného času ABC v Prešove uskutočnilo krajské semifinálové kolo súťaže "Jazykový kvet". Ide o jazykovo-umeleckú akreditovanú súťaž pre deti a mládež v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch.  Aj naša škola v nej mala svoje zastúpenie. Päť mladých recitátorov, ktorí majú radi cudzie jazyky, bojovalo o miestenky v krajskom finálovom kole tejto zaujímavej súťaže. V anglickom jazyku súťažili Karin Jendrichovská a  Jana Ceheľská a v nemeckom jazyku zasa chlapci Oliver Cuker, Michal Kostelník a Marko Kostelník. Všetci súťažiaci sa predstavili prednesom prózy. V neľahkej konkurencii účastníkov z celého Prešovského kraja sa so svojimi súťažnými príspevkami do  finálového kola prebojovali:

  Jana Ceheľská - Little Red Riding Hood (Červená čiapočka)

  Marko Kostelník - Die Geschichte von dem kleinen Hasen (Príbeh o malom zajačikovi)

  Michal Kostelník - Der Tropfen  (Kvapka)

  Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia v krajskom finále.

 • Jarné prázdniny

  Termín: 26.02.2018 - 02.03.2018

  Pokračovanie vo vyučovaní: 05.03.2018 (pondelok)

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  Dňa 15.2.2018 sa v Základnej škole na Ul.17.novembra 31 v Sabinove uskutočnil jubilejný 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Výborné výsledky dosiahli žiaci našej školy, ktorí nás reprezentovali vo všetkých štyroch kategóriách (6. – 9. ročník). O tom, že sa na súťaž pripravili zodpovedne, svedčia ich výsledky. S pomedzi žiakov 9. ročníkov zvíťazil Lukáš Škovrán, žiak 9.B triedy, ktorý si zároveň vybojoval postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove. V tej istej kategórii sa na peknom 3. mieste umiestnila žiačka 9.A triedy Aneta Semančíková. Spomedzi žiakov 8. ročníkov si rovnako pekné 3. miesto vybojovala žiačka 8.A triedy Karolína Pekárová. A napokon medzi najmladšími žiakmi 6. ročníkov sa na 2. mieste umiestnil žiak 6.A triedy Patrik Ondrej. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.       

  Kategória F – 6. ročník  

  1. Terifajová Ulrika - Gymnázium Komenského 13, Lipany 08271

  2. Ondrej Patrik - ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov 08301

  3. Durkáč Juraj - ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19

  Kategória E – 7. ročník  

  1. Andreanská Alica - ZŠ Komenského 13, Sabinov 08301

  2. Tomko Šimon - Gymnázium Komenského 13, Lipany 08271

  3. Dziaková Lucia - ZŠ Komenského 13, Sabinov 08301

  Kategória D – 8. ročník  

  1. Klena Dragan - Gymnázium Komenského 13, Lipany 08271

  2. Kováľ Martin - Gymnázium Komenského 13, Lipany 08271

  3. Pekárová Karolína - ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov 08301

  Kategória C – 9. ročník  

  1. Škovran Lukáš - ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov 08301

  2. Skladaná Ivana - ZŠ Hviezdoslavova, Lipany 08271

  3. Semančíková Aneta - ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov 08301

 • Vyhodnotenie súťaže o „Najkrajšie leporelo“

  Súťaž o najkrajšie leporelo patrí medzi obľúbené súťaže žiakov 1. a 2. ročníka našej školy. Ani tento rok sa žiaci nedali zahanbiť a vytvorili krásne leporelá, medzi ktorými bolo veľmi ťažké rozhodnúť, ktoré je najkrajšie. Odborná porota nakoniec rozhodla takto:

  A) „SKUPINKA“

   1. miesto „skupinka“ – 2.A trieda

  2. miesto „skupinka“ – 2.B trieda

  3. miesto „skupinka“ – 1.C trieda

  B) JEDNOTLIVEC

  1. miesto: Martina Novická 1.A, Barbora Kuzmyková 1.A

  2. miesto: Nataša Hadzimová 2.C, Karolína Lešková 2.C

  3. miesto: Peter Mudrý 2.C, Natália Kuzmyková 1.A

  Blahoželáme.

  P.S. Vyhodnotenie súťaže sa trošku oneskorilo z dôvodu chorobnosti víťazov, ako aj odbornej poroty

 • "Sedemnástka" na krajských kolách olympiád v cudzích jazykoch

  "Znalosť jazykov je bránou k múdrosti." – Roger Bacon, anglický filozof

  Hovorí sa, že s každým ďalším cudzím jazykom rozširujeme naše obzory a pohľad na svet.  Takúto motiváciu na učenie sa jazykov určite zdieľajú aj žiaci našej ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove, ktorí v mimoriadne silnej konkurencii škôl celého Prešovského kraja úspešne zastupovali náš okres na krajských kolách olympiád v cudzích jazykoch. Súťažiaci museli preukázať výborné  jazykové zručnosti a vedomosti, a to v testovej  i v konverzačnej časti súťaže.

  Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 13. 2. 2018  v priestoroch Centra voľného času ABC na Októbrovej ulici v Prešove. Výborne sa darilo najmä Michalovi Kostelníkovi, ktorý zvíťazil v kategórii 1A ( 5.-7. ročník) a postúpil do celoštátneho kola. Anna Nathalia Jacková skončila v kategórii 1B (8.-9. ročník ) na peknom 4. mieste.

  Pod záštitou CVČ ABC sa dňa 14. 2. konalo aj Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Holliann Mikaela Rush v kategórii 1C (anglofónni žiaci) a Klára Stračiaková zo 7.C, ktorá sa v kategórii 1A umiestnila vo vyrovnanej  konkurencii škôl Prešovského kraja  na výbornom 4. mieste.

  Dňa 15. 2. sa v priestoroch ZŠ na Mukačevskej ulici v Prešove uskutočnilo Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Aj v tejto olympiáde mala „Sedemnástka“ horúce želiezko v ohni. Deviatak Lukáš Škovran zabojoval a v súťaži získal v silnej konkurencii kategórie A1 vynikajúce 3. miesto.

  Všetkým žiakom, ktorí v súťažiach preukázali svoje vedomosti a svoju šikovnosť ďakujeme za reprezentáciu a Michalovi želáme veľa úspechov na celoštátnom kole v Bratislave.

  Ľ. Kostelníková

strana: