Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Letné prázdniny

  Termín: 2. júl 2018 - 31. august 2018

  Začiatok vyučovania po letných prázdninách: 3. september 2018 (pondelok)

 • Organizácia vyučovania od 26.6. do 29.6.2018

  26.6. - 28.6.2018 - Žiaci majú 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom (kontrola stavu učebníc a ich odovzdanie, kontrola a údržba zariadenia v triedach, triednicke práce, poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas letných prázdnin)

  29.6.2018 - od 8.30 hod do 9.30 hod - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok školského roka 2017/2018, odovzdanie koncoročných vysvedčení a slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

 • Vyhodnotenie zberu SABI viečok a tetrapakov mlieka SABI

  V 15. ročníku projektu Recykluj a vyhraj sme v  tomto školskom roku nazbierali 53 kg viečok SABI, čo je 99 000 kusov a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 10. mieste.

  Tetrapakov z mlieka SABI sme nazbierali 197 kg, čo je 6 350 kusov a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 5. mieste z 56 školských zariadení.

  V zbere viečok SABI na prvých troch miestach boli tieto triedy:

  1. miesto – 9. D – 18 092 ks

  2. miesto – 9.A – 17 798 ks

  3. miesto – 3.C – 11 290 ks

  Naj zberačkou viečok SABI a tablet značky ACER v tomto školskom roku získala Marianna Malíková z 9.D triedy.

  V zbere tetrapakov z mlieka SABI boli tieto triedy naj:

  1. miesto – 4.C – 3 276 ks

  2. miesto - 3.A – 602 ks

  3. miesto – 1.A – 550 ks

  Naj zberačkou tetrapakov z mlieka SABI a tablet značky ACER získala Veronika Šoltysová zo 4.C triedy.

  V rámci tohto projektu „Recykluj a vyhraj“ sme sa zapojili aj do súťaží: Výtvor z výrobkov SABI a Pieseň.

  Žiaci 3.A triedy spolu s triednou učiteľkou Máriou Dziakovou vytvorili výtvor s názvom SEPARÁČIKY  - RECYKLÁČIKY a taktiež vymysleli, nacvičili, naspievali a nahrali PIESEŇ s názvom KRTKO A VRABEC na melódiu piesne Anka, Anka – Kollárovci.

  S touto piesňou získala naša škola 1. miesto.

  Všetkým zúčastneným v projekte Recykluj a vyhraj srdečne blahoželám a teším sa na spoluprácu v ďalšom školskom roku.

 • Výstava projektových posterov v anglickom jazyku

  V priebehu mesiaca jún sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava projektových posterov, ktoré vytvorili žiaci II. stupňa našej školy v anglickom jazyku. Počas celého školského roka mali žiaci možnosť vytvárať plagáty na rôzne témy,  preberané na hodinách angličtiny. Vystavené práce sme spoločne so žiakmi vyhodnotili. Najviac bodov za svoje projekty získali : 

  1. miesto – Simona Dobrovičová  8.A

  2. miesto – Patrícia Smetanová   8.A

  3.miesto  - Alexandra Džačovská 5.C          

  Blahoželáme!

 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Oznam pre stravníkov ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje všetkým stravníkom školskej jedálne, ktorí sa ešte chcú odhlásiť z obedov v školskom roku 2017/2018, aby tak urobili čo najskôr. Posledný termín odhlásenia zo stravy je pondelok 25.06.2018. Po tomto termíne už odhlasovať zo stravy nebudeme, v prípade choroby si budete môcť vziať obed do obedára. Za porozumenie ďakujeme.

 • Exkurzia - Rimini, Taliansko

  Od 01.6.2018 do 10.6.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie v Taliansku v turistickom stredisku Rimini. Žiaci sa venovali rôznym  aktivitám – plávanie v mori, ranné a večerné prechádzky pri mori,  loptové hry, súťaže na pláži, vedomostné súťaže. Absolvovali aj poznávacie výlety, vďaka ktorým mali možnosť bližšie spoznať okolie a jeho históriu. Azda najväčším zážitkom pre nich bola návšteva tretieho najmenšieho štátu v Európe San Marína, ktoré nie je súčasťou EU a  plavba loďou popri pobreží.  Exkurzia prispela nielen k upevneniu vzájomných vzťahov medzi triedami a žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj k tomu, že žiaci využili získané vedomostí z cudzieho jazyka v reálnom prostredí.

 • Malá finančná akadémia s Kozmixom

  Projekt, ktorého cieľom je učiť žiakov nielen finančnej gramotnosti, ale rozvíjať aj ich fantáziu, kreativitu a zmysel pre tímovú spoluprácu.

  Do tohto projektu, ktorý realizuje nezisková organizácia EDULAB, v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou AGEMSOFT, sa zapojili aj žiaci 4.C a 3.A triedy pod vedením svojich triednych učiteliek – p. uč. Tomkovej a p. uč. Dziakovej. Žiaci si osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia týkajúce sa financií, ako aj lepšie rozoznávať svoje potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú. Zároveň popustili uzdu svojej fantázii a postavili si mestečko svojich snov – čím svoje vedomosti a finančnú gramotnosť využili aj v praxi, keď si museli „peniažky“ na stavbu jednotlivých budov zarobiť rôznymi úlohami a aktivitami na hodinách v škole, či pri domácej príprave.

  A čo je najdôležitejšie, takéto tvorivé a inovatívne vzdelávanie deti baví.

 • Literárna exkurzia

  V piatok  8.6.2018 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie „Po stopách P. O. Hviezdoslava“.

  Cestou do Dolného Kubína sa zastavili v dedinke Jasenová, kde navštívili rodný dom Martina Kukučína. Dozvedeli sa zaujímavosti  o živote tohto slovenského realistického spisovateľa a pobudli na miestach, kde Matej Bencúr (vlastné meno spisovateľa) strávil svoje detstvo.  V Dolnom Kubíne navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava. Prezreli si maketu rodnej kúrie, kde Hviezdoslav vyrastal, dobový nábytok, dokumenty a fotografie,  dozvedeli sa podrobnosti  o životnej ceste nášho najväčšieho básnika. Nezabudli  navštíviť ani neďaleký  Oravský hrad. Zaujala ich jeho veľkoleposť, zaujímavé expozície a hlavne miestnosť s rekvizitami z filmov  natočených na hrade doplnené sprievodným slovom. 

  Počasie bolo výborné. Žiaci odchádzali domov plní zážitkov, ktoré si pripomenú aj na hodinách literatúry.

 • Celoslovenské kolo Jazykového kvetu

  Dňa 1. 6. 2018 sa v Mestskej hale v  Nitre uskutočnilo celoslovenské finálové kolo akreditovanej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Súťažiaci zo všetkých kútov Slovenska súťažili v prednese poézie a prózy, ako aj v hraní dramatických predstavení v rôznych cudzích jazykoch.  V tomto kole súťažil v kategórii 1. stupeň ZŠ aj žiak našej školy Marko Kostelník z 1. B. V súťažnej podkategórii prevzatá próza v nemeckom jazyku s prózou "Von dem kleinen Hasen mit den groβen Ohren" získal krásne druhé miesto.

   Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu.

 • Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ

  Dňa 31.05.2018 sa na pôde ZŠ - Hviezdoslavova 1 v Lipanoch konalo finálové okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ. Dlhodobého turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev. Našu školu reprezentovali žiaci 3. - 4. ročníka. Počas celého šk. roka sme boli svedkami mnohých dramatických a priebehom veľmi vyrovnaných duelov. Naši chlapci sa nedali zahanbiť, podávali veľmi kvalitné výkony, a tak ako to v športe už chodí, bič plieskal až na konci, kde aj keď po jednoznačných rezultátoch v záverečnom kole, keď už osud nemali vo svojich rukách, nakoniec tzv. Čierny Peter sa ušiel práve nám.Obsadením celkového 4. miesta naši chlapci potvrdili kvalitu, chuť a zanietenie pre toto atraktívne a dynamicky sa rozvíjajúce športové odvetvie.

  Naša vďaka za vzornú reprezentáciu školy a mesta Sabinov patrí žiakom :

  Bakoň Noah 4.A, Čorňák Samuel, Lokaj Šimon, Kubica Kamil, Strelec Jakub, Závada Aurel /všetci 4.B/, Antol Filip, Janíček Miroslav /obaja 3.A/

 • Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníka

  Dňa 30.5.2018 si žiaci  4. ročníka, v súťaživej a priateľskej atmosfére, overili a zmerali svoje vedomosti z anglického jazyka. 

  Vyhodnotenie:

  1. miesto-  Šimon  Timko - 4.D trieda

  2. miesto- Adam  Dujava - 4.B trieda

  3. miesto- Jakub  Strelec – 4.B trieda

  Všetkým  žiakom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Biologická exkurzia

  Dňa 29.5.2018 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili biologickej exkurzie v Košiciach. Prvou zastávkou na ich ceste za poznaním bola Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. V jednotlivých skleníkoch mali žiaci možnosť spoznať rôzne zaujímavé domáce aj cudzokrajné rastliny. Vo vonkajších priestoroch si žiaci pozreli včelársky náučný chodník, kde sa dozvedeli viac o živote včiel. Žiakov tiež veľmi zaujala aktuálne prebiehajúca výstava motýľov exotických trópov. Ďalšou zastávkou tejto exkurzie bola návšteva Prírodovedného múzea v Košiciach. Tu sa žiaci oboznámili s prvkami krajiny, ktoré tvorili v minulosti a tvoria aj dnes súčasť prostredia, v ktorom žijeme - Prírodu Karpát. V rámci tejto expozície žiakov najviac ohromila krása a rôznorodosť minerálov a hornín.

 • Mám básničku na jazýčku

  Aj v tomto školskom roku si svojich priaznivcov našla recitátorská súťaž „Mám básničku na jazýčku,“ ktorá sa každoročne organizuje pre žiakov prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 29.05.2018 v školskej knižnici. Medzi výhercami sa umiestnili títo žiaci:

  1. miesto: Karin Kubicová  1.D

  2. miesto: Barbora Kuzmyková 1.A

  3. miesto: Marko Kostelník 1.B

 • Pozvánka
 • Týždeň modrého gombíka

  Dňa 17. 5. 2018 sa na našej škole uskutočnila zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Účelom tohtoročnej zbierky bola pomoc smerovaná na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo. Našim dobrovoľníčkam sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 145 eur, ktorú sme zaslali nadácii UNICEF. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vaše príspevky.

 • SARM

  Dňa 16.5.2018 sa v MsKS v Sabinove konala súťaž pod názvom SARM. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov  našej školy a 6 boli ocenení. V prednese prózy a poézie laureátkou sa stala Michaela Šoltysová, ocenené boli Kristína Kyseľová, Kristína Škopová, všetky z 2.A triedy. Nataša Gajdošová zo 7.B triedy a z vlastnej tvorby si ocenenie odniesli  Lenka Zborayová z 5.B a Róbert Mészáros zo 6.B triedy. Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceneným blahoželáme.

 • Botanikiáda

  Aj v tomto školskom roku sa vybraní piataci našej školy zapojili do projektu Botanikiáda, ktorý organizuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. Dňa 23.4.2018 sa 14 piatakov zúčastnilo školského on-line testovania. Dvaja najúspešnejší riešitelia, Alan Lichvarčík (5.A) a Daniela Olejárová (5.B), nás 16.5.2018 reprezentovali na regionálnom kole, ktoré sa uskutočnilo priamo v botanickej záhrade. Išlo už o deviaty ročník tohto projektu, tentokrát s podtitulom „Botanika na tanieri“. Jeho cieľom bolo u malých nadšencov botaniky prehĺbiť záujem o prírodu, motivovať ich k pestovaniu rastlín a ochrane prírody.

  Aj napriek chladnému a zapršanému dňu si žiaci z botanickej záhrady odniesli len tie najkrajšie pocity a zážitky. Veď posúďte sami, za všetko hovoria ich dojmy:

  Daniela: „Mne sa páčila celá súťaž, ale najzaujímavejšie bolo presádzanie kvetov, ktoré sme si mohli zobrať domov a starať sa o ne.“                                                                                 

  Alan: „Na Botanikiáde bolo super. Najviac sa mi páčilo sadenie kvetov a čas strávený v skleníkoch. Dozvedel som sa veľa nových vecí, napr. že najväčšie plody má strom chlebovníka. Určite by som túto súťaž a návštevu botanickej záhrady odporučil všetkým.

 • Exkurzia v hlavnom meste Bratislava

  V dňoch 10. – 11. 5. 2018 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili spoločensko-prírodovednej exkurzie v našom hlavnom meste. Hneď po príchode do Bratislavy absolvovali prehliadku priestorov NRSR, kde  mali možnosť z balkóna sledovať priebeh parlamentnej schôdze. Z parlamentu sa presunuli na Bratislavský hrad, kde si prezreli nádvorie a barokovú záhradu. Potom nasledovala vychádzka historickým centrom Bratislavy a nábrežím Dunaja, na ktorom sa nachádza Prírodovedné múzeum SNM. V tomto múzeu obdivovali expozície znázorňujúce biodiverzitu Slovenska aj planéty Zem. V závere exkurzie navštívili zážitkové centrum vedy – Aurélium, kde pracovali s interaktívnymi exponátmi a vedeckými hračkami  z oblasti fyziky, chémie, biológie a matematiky.

 • Celoslovenské kolo Technickej olympiády

  V dňoch 2.5. - 3.5.2018 sa žiaci našej školy Barbora Oboňová z 9.D a Tomáš Lazorik z 9.B zúčastnili v Novom Meste nad Váhom celoslovenského kola technickej olympiády. V konkurencii najlepších žiakov  krajských kôl obsadili výborné piate miesto. Súťažili v dvojiciach. Súťaž sa skladala z teoretickej časti, kde formou testu riešili úlohy z rôznych oblastí techniky. V praktickej časti v stanovenom časovom limite mali zhotoviť výrobok /pretekársku káru/. Na výrobku boli hodnotené: správne realizované pracovné postupy, celkový vzhľad a opracovanie dielcov, tvorivé dopracovanie výrobku, jeho funkčnosť a ovládanie káry.
  Žiakom srdečne blahoželáme.

strana: