Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Pozvánka
 • Týždeň modrého gombíka

  Dňa 17. 5. 2018 sa na našej škole uskutočnila zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Účelom tohtoročnej zbierky bola pomoc smerovaná na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo. Našim dobrovoľníčkam sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 145 eur, ktorú sme zaslali nadácii UNICEF. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vaše príspevky.

 • SARM

  Dňa 16.5.2018 sa v MsKS v Sabinove konala súťaž pod názvom SARM. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov  našej školy a 6 boli ocenení. V prednese prózy a poézie laureátkou sa stala Michaela Šoltysová, ocenené boli Kristína Kyseľová, Kristína Škopová, všetky z 2.A triedy. Nataša Gajdošová zo 7.B triedy a z vlastnej tvorby si ocenenie odniesli  Lenka Zborayová z 5.B a Róbert Mészáros zo 6.B triedy. Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceneným blahoželáme.

 • Botanikiáda

  Aj v tomto školskom roku sa vybraní piataci našej školy zapojili do projektu Botanikiáda, ktorý organizuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. Dňa 23.4.2018 sa 14 piatakov zúčastnilo školského on-line testovania. Dvaja najúspešnejší riešitelia, Alan Lichvarčík (5.A) a Daniela Olejárová (5.B), nás 16.5.2018 reprezentovali na regionálnom kole, ktoré sa uskutočnilo priamo v botanickej záhrade. Išlo už o deviaty ročník tohto projektu, tentokrát s podtitulom „Botanika na tanieri“. Jeho cieľom bolo u malých nadšencov botaniky prehĺbiť záujem o prírodu, motivovať ich k pestovaniu rastlín a ochrane prírody.

  Aj napriek chladnému a zapršanému dňu si žiaci z botanickej záhrady odniesli len tie najkrajšie pocity a zážitky. Veď posúďte sami, za všetko hovoria ich dojmy:

  Daniela: „Mne sa páčila celá súťaž, ale najzaujímavejšie bolo presádzanie kvetov, ktoré sme si mohli zobrať domov a starať sa o ne.“                                                                                 

  Alan: „Na Botanikiáde bolo super. Najviac sa mi páčilo sadenie kvetov a čas strávený v skleníkoch. Dozvedel som sa veľa nových vecí, napr. že najväčšie plody má strom chlebovníka. Určite by som túto súťaž a návštevu botanickej záhrady odporučil všetkým.

 • Exkurzia v hlavnom meste Bratislava

  V dňoch 10. – 11. 5. 2018 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili spoločensko-prírodovednej exkurzie v našom hlavnom meste. Hneď po príchode do Bratislavy absolvovali prehliadku priestorov NRSR, kde  mali možnosť z balkóna sledovať priebeh parlamentnej schôdze. Z parlamentu sa presunuli na Bratislavský hrad, kde si prezreli nádvorie a barokovú záhradu. Potom nasledovala vychádzka historickým centrom Bratislavy a nábrežím Dunaja, na ktorom sa nachádza Prírodovedné múzeum SNM. V tomto múzeu obdivovali expozície znázorňujúce biodiverzitu Slovenska aj planéty Zem. V závere exkurzie navštívili zážitkové centrum vedy – Aurélium, kde pracovali s interaktívnymi exponátmi a vedeckými hračkami  z oblasti fyziky, chémie, biológie a matematiky.

 • Celoslovenské kolo Technickej olympiády

  V dňoch 2.5. - 3.5.2018 sa žiaci našej školy Barbora Oboňová z 9.D a Tomáš Lazorik z 9.B zúčastnili v Novom Meste nad Váhom celoslovenského kola technickej olympiády. V konkurencii najlepších žiakov  krajských kôl obsadili výborné piate miesto. Súťažili v dvojiciach. Súťaž sa skladala z teoretickej časti, kde formou testu riešili úlohy z rôznych oblastí techniky. V praktickej časti v stanovenom časovom limite mali zhotoviť výrobok /pretekársku káru/. Na výrobku boli hodnotené: správne realizované pracovné postupy, celkový vzhľad a opracovanie dielcov, tvorivé dopracovanie výrobku, jeho funkčnosť a ovládanie káry.
  Žiakom srdečne blahoželáme.

 • Matematické sústredenie

  Začiatok mája patrí  už tradične priaznivcom matematiky. Už po štvrtýkrát matematický duch ovládol  na dva dni vybraných 50 žiakov 5. až 8. ročníka, ktorí sa  pohrúžili do rôznych aktivít pod vedením skúsených vedúcich – študentov vysokoškolákov aj gymnazistov z Košíc. Sústredenie prebiehalo priamo v priestoroch školy.  Naši žiaci skúmali,  objavovali, precvičili si svoju šikovnosť, aj strategické či logické myslenie. A nezabudnime na tímovú spoluprácu, ktorá bola najdôležitejšou počas oboch nezabudnuteľných dní. Znova zvládli Matboj, absolvovali prednášky, cvičenia, samozrejme hrali netradičné športy, popoludnie bolo venované Náboju a hrám.

  Vďaka zaň patrí združeniu STROM v Košiciach, ochotným vedúcim a našim žiakom.

 • Mesiac lesov

  Väčšine z nás sa apríl spája s prívlastkom bláznivého mesiaca. No od roku 1952 je u nás tento mesiac oslavovaný aj ako mesiac lesov. Ten nadväzuje na 21. marec, ktorý je uznávaný ako Svetový deň lesov. Lesy pokrývajú takmer polovicu rozlohy Slovenska a predstavujú výnimočné spoločenstvo, ktoré má nenahraditeľné prírodné funkcie.

  V rámci tohto mesiaca sa žiaci 5.A triedy zúčastnili blokového vyučovania z biológie, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti lesov a ich ochrane. Venovali sme sa viacerým aktivitám s lesnou tematikou. V priebehu mesiaca sme pracovali v skupinách a vytvorili sme modely lesov, ktoré sme prezentovali a vystavili pre ostatných žiakov v našej učebni biológie. Rozumné hospodárenie v lesoch a dôležitosť ich šetrenia sme si pripomenuli výrobou vlastného recyklovaného papiera, čo bolo veľmi zaujímavé a zábavné. Zdôraznili sme si, že les nie je smetiskom a dozvedeli sme sa, aký dlhý čas je potrebný na rozloženie odpadkov zanechaných v prírode. Pozreli sme si zaujímavý dokument o lese - Lesné kráľovstvo a oboznámili sme sa so zaujímavosťami z lesnej ríše. Napokon sme naše „lesné dobrodružstvo“ zakončili príjemnou vychádzkou v neďalekom lese. Pobyt na čerstvom vzduchu nám spríjemnila nádherná jarná vôňa lesa a fascinujúci vtáčí spev. Ani tu sme však nelenili. Naše putovanie lesom sme využili na poznávanie lesných druhov rastlín. V rámci medzipredmetových vzťahov sme pracovali so slovníkmi a naučili sme sa pomenovať základné lesné rastliny po anglicky. V prírode sme si tiež zasúťažili v anglických hádankách o lesných živočíchoch. V neposlednom rade sme vyzbierali odpadky, ktoré sme po ceste našli. Nebolo ich veľa, čo nás veľmi potešilo.

  Nezabúdajme! To, čo dávame prírode my, to nám aj vráti. Vážme si ju a chráňme, aby sme neprišli o jedinečné bohatstvo, ktoré na našom Slovensku máme.

 • Testovanie KOMPARO

  Dňa 4. mája 2018 (piatok) sa uskutoční testovanie KOMPARO pre žiakov 6. ročníka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. Žiaci 4. ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka , prírodovedy, vlastivedy a všeobecných študijných predpokladov.

   

 • Súťaž Ľudské práva a slobody

  Posledný aprílový deň bol na našej škole venovaný Ľudským právam. Zástupcovia štvorčlenných skupín žiakov 6. – 9. ročníka sa zúčastnili vedomostnej súťaže Základné Ľudské práva a slobody. Jej cieľom bolo podporiť výučbu o Ľudských právach, spoznať ako tieto práva vnímajú žiaci 2. stupňa a podnietiť ich záujem o spoznávanie svojich práv a povinností.

  Súťaž bolo rozdelená do troch kategórií. Prvá kategória pozostávala z kvízu zameraného na problematiku z oblastí histórie základných ľudských práv a slobôd, generácie ľudských práv, organizácií a dokumentov o ľudských právach a spoznávanie základných ľudských práv prostredníctvom videí. V druhom kole súťaže žiaci riešili test, v ktorom sa zamysleli nad praktickými situáciami, ktoré sa týkali Ľudských práv. V tretej časti súťaže žiaci výtvarne a literárne stvárnili tématiku základných ľudských práv a slobôd. Žiaci sa s veľkým záujmom statočne popasovali s výrokom od významného autora Williama Faulknera: „Nikdy sa nebojme zdvihnúť hlas proti nespravodlivosti a chamtivosti. Keby tak urobili všetci ľudia na svete, náš svet by sa zmenil.“  V jednotlivých súťažných prácach žiakov sme dostali prehľad, aký dospelým často uniká.

  Tento spoločne zmysluplne strávený deň nás uistil v tom, že je dôležité v spoločnosti vytvárať prostredie na dodržiavanie ľudských práv, vychovávať detí v láske a vštepovať im toleranciu ako súčasť každodennej reality.

  Spätná väzba od žiakov – „ Podľa mňa je to super súťaž. Prinúti nás porozmýšľať aj o iných veciach.“

 • Noc v školskej knižnici

  Aj v škole môže byť zábava. O tom sa presvedčili žiaci, ktorí sa rozhodli stráviť svoj voľný čas netradične – a to opäť v škole. Žiaci druhého a tretieho ročníka sa v čase, keď sa iné deti pomaly ukladajú do postieľok rozhodli, že oni sa vrátia späť do školy. Boli plní očakávaní a tešili sa, čo ich v škole čaká. Netradičné hry, úlohy a aktivity v školskej knižnici, ktoré pre nich pripravili p.uč. Dziaková, Marušová a Miščíková, sa zavŕšili vzrušujúcim hľadaním pokladu po tmavých chodbách školy. Žiaci preukázali svoju odvahu, a len s baterkami sa vybrali poklad nájsť. A ako inak, všetci zabojovali a poklad našli. Večerné šantenie potom vystriedalo pokojnejšie trávenie s knihou a počúvanie rozprávky, ktorá pomaličky uspávala jedného po druhom. Skorý ranný budíček bol pre deti len prebudením z rozprávky, ktorú poniektorí nechceli „dočítať“ a chceli ostať v škole ešte naďalej. No tak, ako v každej rozprávke, tak aj v tejto musel prísť koniec a po raňajkách si rodičia svoje ratolesti vyzdvihli. No už sa tešia na ďalší rok, keď sa im dvere na večerné blúdenie školou opäť otvoria.

 • Rómsky talent

  Vo štvrtok 26. 04. 2018 si zmerali sily všetci talentovaní Rómovia zo Sabinova a okolia v talentovej súťaži Rómsky talent. Tento už 7. ročník prebehol v priestoroch MsKS v Sabinove, ktorej organizátorom bolo Komunitné centrum v SB.

  Tak ako každý rok, aj tento sa do súťaže zapojili žiaci našej školy so svojou choreografiou, spevom a hrou na klavíri, za čo boli ocenení v zlatým pásmom. Laureátom súťaže sa stala Ruth Olahová so spevom. Súťažiaci získali diplom a sladké ceny.

  Účastníkom súťaže blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie vystúpenia.

 • Okresné kolo Biologickej olympiády

  Dňa 25.4.2018 sa na ZŠ Komenského v Lipanoch konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka. Súťažiaci mali možnosť overiť si svoje zručnosti a vedomosti v teoreticko-praktickej časti alebo prezentovať svoj poster v projektovej časti. Našu školu v oboch častiach tejto olympiády úspešne reprezentovali tieto žiačky:

  • Ema Tuptová, 7.A – 1. miesto v projektovej časti
  • Viktória Kvašňáková, 7.C – 3. miesto v teoreticko-praktickej časti

  Obom víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • Zaujímavosti zo sveta hmyzu

  Apríl – mesiac lesov sme v školskej knižnici ukončili netradičnou hodinou prírodovedy pre žiakov 4. ročníka. Témou boli zaujímavosti zo sveta hmyzu. Koordinátorky školskej knižnice si pripravili zaujímavé informácie zo života hmyzu, ktoré žiakov veľmi zaujali. Najviac sa im však páčila zbierka motýľov, ktorú si žiaci mohli pozrieť a zistiť, koľko rôznych druhov motýľov sa v prírode vyskytuje.

  Nakoniec mali žiaci možnosť vyhľadávať rôzne zaujímavosti zo života hmyzu aj v encyklopédiách.

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka

  Termín: 23.4. - 27.4.2018

  Miesto: Krytá plaváreň Drienica

 • Deň Zeme

  Dňa 23.4.2018 sa pri príležitosti Dňa Zeme konalo na našej škole blokové environmentálne vyučovanie zamerané na ochranu životného prostredia. Tento deň nám prišla spríjemniť firma Marius Pedersen, ktorá sa stará o odvoz odpadu v našom meste. Bližšie nám ukázali ako efektívne separovať odpad. Pripravili si pre nás prezentáciu a veľa zábavných súťaží. Spolu sme vyčistili okolie školy od odpadkov. Žiaci svojou aktívnou účasťou a prístupom k jednotlivým aktivitám dokázali, že aj im na našej Zemi záleží. Aj oni si uvedomujú, aké cenné dary nám poskytuje naša Zem. Prežili sme výnimočný deň plný zaujímavých poznatkov.

 • Obvodové kolo Matematickej olympiády

  Dňa 17.04.2018 sa na pôde ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove konal ďalší ročník obvodového kola MOZ6, MOZ7, MOZ8 v matematickej olympiáde. Naši žiaci nás svojimi výsledkami potešili:

  • 3. miesto: Dorota Oboňová, 7. B,
  • 3. miesto: Marek Bakoň, 7. B,

  Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Michal Matisovský (6.A), Róbert Mészáros (6.B) a Oliver Cuker (8.A) 

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Základný plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka

  Termín: 16.04. - 20.04.2018

  Miesto: Krytá plaváreň na Drienici

 • Konzultačné hodiny pre rodičov

  Termín: 23.4.2018 (pondelok) od 13.30 hod do 16.30 hod

 • Vrchnakománia

  Aktivita našich žiakov spestrila stredajšie dopoludnie. Rozhodli sa zapojiť do súťaže v recyklovaní vrchnákov z PET fliaš, s názvom Vrchnakománia, ktorá sa uskutočnila dňa 18.4.2018 v areáli školy. Tímy zo žiakov sa pokúšali poskladať obrázky na dané témy (výber tém bol ľubovoľný). Témami boli: šikanovanie, zelená planéta, drogová prevencia. Žiaci sa snažili zo všetkých síl. Nakoniec zvíťazili tieto tímy:

  1. Stupeň: 1. miesto: 4.B, 2. miesto: 3.A, 3. miesto: 4.A
  2. Stupeň: 1. miesto: 7.A, 2. miesto: 8.C, 3. miesto: 9.D

  Cenu poroty získali triedy: 0. A, 7. C

  Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť. 

strana: