Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Zmena organizácie vyučovania

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 13.12.2018 (štvrtok) bude z organizačných dôvodov vyučovanie ukončené o 12.00 hod.

  Činnosť ŠKD bude v daný deň ukončená o 14.00 hod.

 • Pozvánka

  "Skutoční anjeli sú ľudia, ktorí sa náhle objavia a dávajú zmysel a svetlo nášmu životu ..."

  Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2018 (štvrtok) o 15.30 hod v kinosále MsKS v Sabinove. Tešíme sa na Vás.

 • Dni otvorených dverí Sabinovských stredných škôl

  V dňoch 28.11. a 29.11. 2018 sa žiaci 9.A a 9.C zúčastnili Dní otvorených dverí v Súkromnom gymnáziu DSA v Sabinove a v Spojenej škole SOŠ polytechnickej taktiež v Sabinove. Okrem prehliadky jednotlivých odborných učební  a dielní sa žiaci mali možnosť zapojiť aj do pripravených aktivít a ochutnať rôzne dobroty. 

 • Thanksgiving day

  Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy si aj tento rok koncom novembra pripomenuli na hodinách anglického jazyka jeden z najväčších sviatkov, ktorý sa oslavuje predovšetkým v Spojených štátoch a v Kanade - Deň vďakyvzdania. Zábavnou formou si nielen rozšírili slovnú zásobu v cudzom jazyku, ale  dozvedeli sa aj o histórii vzniku  tohto sviatku a aj o tom akú podobu má tento sviatok dnes.

 • Náboj Junior

  V piatok 23. novembra 2018 sa dva naše tímy zúčastnili súťaže Náboj Junior v Prešove. Reprezentovali nás deviataci – Simona Dobrovičová, Sarah Solárová, Oliver Cuker a Šimon Roba a ôsmaci Viktória Kvašňáková, Patrik Antol, Ema Tuptová, Karin Jendrichovská.

  Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné, pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.

 • Hostili sme projektových partnerov v rámci prvej mobility „Jedzme zdravo“

  V týždni od 19.11.2018 do 23.11.2018 sa na našej škole realizovala mobilita v rámci projektu Erasmus + pod názvom „Feel the HEAT“. Hostili sme projektových partnerov z Poľska a Talianska. Všetky aktivity boli zamerané na propagáciu zdravšej stravy. Zaujímavou bola aj exkurzia v spoločnosti MILK – AGRO zameranej na mliekarenskú výrobu. Počas týždeň trvajúceho pobytu sme taktiež mali možnosť  našim hosťom ukázať krásy nášho mesta – historické centrum, bašty, múzeum a budovu Mestského úradu.  Viac informácií o priebehu mobility nájdete v našej zložke Erasmus+.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 14.11.2018 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo v ňom 23 žiakov šiesteho až deviateho ročníka v dvoch kategóriách.  Súťažiaci preukázali mimoriadnu snahu  pri riešení  písomnej časti, ako aj svoju praktickú jazykovú zdatnosť a vynaliezavosť  v ústnej časti súťaže.  Víťazi oboch kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční  dňa  16.1.2019 v priestoroch našej školy.

  Kategória  1A

  1. miesto: Tamara Radvanská 7.A

  2. miesto: Denis Havaj 6.C               

  3. miesto:  Samuel Kysel 7.A

  Kategória 1B

  1. miesto: Klára Stračiaková 8.C

  2. miesto: Simona Dobrovičová 9.A

  3. miesto: Adam Onderčo 9.C

  Všetkým  úspešným riešiteľom blahoželáme  a víťazom želáme veľa úspechov v okresnom kole.

 • Informatická súťaž iBobor

  Súťaže iBOBOR sa zúčastňujeme pravidelne každý rok. Túto súťaž považujeme za veľmi zaujímavú. Úlohy nás každý rok prekvapia svojou originalitou.

  Určite ju odporúčame každému, kto rád počíta, rieši logické úlohy a chce začať s programovaním.

  Aj v tomto školskom roku v dňoch 12. – 16. októbra  prebiehala súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. – 9. ročníka.

  Najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách:

  Katégoria DROBEC

  Filip Magda, Karin Kubicová, Kristína Kyseľová

  Katégoria BOBRÍK

  Linda Perecárová, Viktória Triščová, Aurel Závada, Stela Sičáková, Silvia Vojčíková, Andrej Kováč, Jakub Rokošný, Jakub Varholík, Karolína Mikitová, Alexandra Tallová, Michal Biroš, Daniel Kravec

  Kategória BENJAMÍN

  Michal Kostelník, Sophia Borsuková, Denis Havaj, Oliver Havaj, Adam Kočiš, Alan Lichvarčík, Sophie Lazorová

  Kategória KADET

  Viktória Kvašňáková, Marek Bakoň, Jana Ceheľská, Ema Tuptová, Samuel Nemergut, Dorota Oboňová, Mariana Čekanová, Oliver Cuker

 • Včela medonosná a včelárstvo

  „Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života.“

  Tento slávny a veľavravný výrok Alberta Einsteina, ktorý upozorňuje na potrebu jedinečného hmyzu, včely medonosnej, počuli už určite mnohí z vás. Veľa zaujímavostí o živote, práci, činnosti včiel v úľoch a ich význame pre ľudstvo sa naši šiestaci mali možnosť dozvedieť  dňa 13.11.2018 na besede s miestnym včelárom p. Javorským. Pán včelár upútal pozornosť žiakov zaujímavými informáciami o včelách, porozprával im o namáhavej celoročnej práci včelára, ukázal a vysvetlil im použitie niektorých pomôcok a náradia, ktoré využívajú pri svojej práci včelári a v závere odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Svoje získané vedomosti využili žiaci pri tvorbe nápaditých projektov, ktoré prezentovali na hodinách biológie a vystavili na chodbe našej školy. Túto výstavu doplnili žiaci 6.A v učebni biológie kútikom venovaným včele medonosnej a včelárstvu.

  V tomto projektovom vyučovaní pokračovali žiaci v piatok 16.11.2018, kedy v rámci vyučovania biológie „usilovné včielky“ zo 6.A triedy pripravili pre svojich spolužiakov z nižších ročníkov prezentáciu o živote a význame včely medonosnej a dôležitom remesle - včelárstve. Počas tejto prezentácie žiaci sledovali krátke náučné video o včelách, riešili kvízové otázky, pozreli si pomôcky, ktoré využívajú včelári a produkty, ktoré môže človek od včiel získať. Žiaci mali možnosť ovoňať propolis a ochutnať včelí peľ.  V závere tejto prezentácie pripravili šiestaci pre svojich spolužiakov ochutnávku vlastnoručne napečených medovníkov a ponúkli ich teplým čajom s kvalitným domácim medom. Pevne veríme, že pripravená prezentácia zúčastnených žiakov zaujala a spríjemnila im tento školský deň.

 • Oznam riaditeľky školy

  Riaditeľka ZŠ Ul.17. novembra 31 v Sabinove, v súlade s § 150 ods.5 zákona  245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0. – 9. ročníka  /okrem žiakov 5. ročníka/ dňa 21. novembra  2018 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie:

  Dňa 21. novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka Testovanie 5-2018 (T5-2018) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky vo všetkých základných školách Slovenskej republiky. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po skončení testovania žiaci 5. ročníka nepokračujú vo vyučovaní. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke  V riadnom  vyučovaní vo všetkých ročníkoch sa bude pokračovať 22. novembra 2018 (štvrtok).

  Bližšie informácie o Testovaní 5-2018 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

  Do galérie Imatrikulácia žiakov 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

  Žiaci 1. ročníka Vás pozývajú na slávnostnú imatrikuláciu, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) o 15.30 hod v malej telocvični školy.

 • Burza práce a informácií

  Dňa 8.11.2018  sa žiaci 8.B a 8.C zúčastnili burzy práce a informácií, ktorá sa konala v budove SOŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Žiaci sa dozvedeli o duálnom vzdelávaní a možnostiach, ktoré táto forma vzdelávania ponúka. Zároveň sa na burze prezentovali stredné školy a zamestnávatelia, ktorí sú v súčasnosti zapojení do duálneho vzdelávania. Zaujímavá bola taktiež prehliadka priestorov Strednej odbornej školy a informácie o jednotlivých odboroch.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  V stredu 24.10.2018 sme si v našej škole pripomenuli medzinárodný deň školských knižníc, ktorý bol vyhlásený už v roku 1999. Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní žiakov.

  Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Deň sa začal jazykovým okienkom v školskom rozhlase a piesňou, ktorú zložili naši českí susedia pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR – Za 100 let.

  O vzniku Česko-Slovenska sa v školskej knižnici viac dozvedeli žiaci 3. a 4. ročníka, kde mali pripravenú prezentáciu nielen o 100. výročí vzniku ČSR, ale aj o významnej osobnosti našich dejín – M. R. Štefánikovi. Pre žiakov 2.stupňa bola pripravená nástenka o okolnostiach vzniku našej spoločnej republiky a vyhlásená súťaž pre všetkých žiakov.

  Z tohto dňa si žiaci odniesli množstvo nových informácií, o ktorých doposiaľ nevedeli a zistili, že množstvo ďalších poznatkov nájdu v encyklopédiách a odborných knihách. Žiaci, ktorých táto téma veľmi zaujala, si vypožičali knihy hneď v ten deň a vytvorili krásne projekty, ktoré budú vystavené v školskej knižnici.

 • Projektové vyučovanie ANJ – I. stupeň - Halloween

  Súčasťou výučby anglického jazyka je kultúra a sviatky anglicky hovoriacich krajín. Od 22. októbra do 26. októbra prebiehalo na hodinách anglického jazyka projektové vyučovanie s témou Halloween. Žiaci prvého stupňa vytvorili krásne projekty a zapojili sa do netradičného vyučovania v „strašidelnom“ jazykovom laboratóriu.

 • Týždeň boja proti stresu

  Stres. Je starý ako ľudstvo samo a v posledných rokoch sa skloňuje azda vo všetkých pádoch.

  V súčasnosti vedieme často uponáhľaný život a nemáme dostatok času sami pre seba. Je preto dobré vedieť, ako sa môžeme chrániť pred nepriaznivým vplyvom stresu, ktorý nám môže spôsobovať rad rôznych ochorení, o ktorých ani sami veľakrát nevieme.

  Hoci sa mu úplne nevyhneme a pravdepodobne bude vždy prítomný v našom živote, môžeme si pomôcť úpravou nášho životného štýlu.

  Začnime sa viac hýbať a zaraďme do nášho jedálnička potraviny, ktoré sú obsahom cenných živín dôležitých  pre zníženie každodenného stresu a zlepšenie našej nálady. Navyše sú bežne dostupné v našich obchodoch.

  V dňoch 22.10. - 26.10.2018 na našej škole prebiehala akcia pod názvom „Týždeň boja proti stresu.”  Prostredníctvom rozhlasových relácí si žiaci vypočuli rôzne informácie o tom, čo je stres, aké sú jeho prejavy, ale tiež ako proti nemu bojovať.

  My sme sa rozhodli zabojovať netradičnou formou a to prostredníctvom farieb a oblečenia, ktoré museli zodpovedať jednotlivým témam určených na každý deň.

  Pondelok sa začal ako „Crazy day“, čo znamenalo obliecť si minimálne päť farieb a samozrejme, „crazy“ účes.

  V utorok sme sa všetci stretli  v bielo-modrej farbe  ako námorníci, ktorí plávajú na jednej lodi a záleží na každom z nás, aby sme štastne doplávali do cieľa našej cesty.

  V stredu boli dovolené teplákové súpravy, pyžamá a samozrejme papuče. Navodili sme atmosféru, že aj v škole sa môžeme cítiť ako doma.

  Vo štvrtok bol „Školský úľ”,  žiaci spolu s učiteľmi v žlto-čiernom oblečení sa premenili na  usilovné včielky.

  V piatok počas voľných chvíľ žiaci vyfarbovali antistresové maľovanky.

  A keďže tento rok oslavujeme sté výročie vzniku Českosloveskej republiky, pri tejto príležitosti sme tento deň oslávili slovenskou trikolórou – biela, modrá, červená.  Bol to pekný záver celého týždňa, ktorý hýril farbami a veríme tomu, že mnohým spríjemnil týždeň v škole. Vykročme tou správnou cestou a začnime sa usmievať. Buďme k sebe milí a láskaví.                             

  Koordinátorky  prevencie a ľudských práv

 • Svetový deň duševného zdravia

  V mesiaci október sme si pripomenuli aj Svetový deň duševného zdravia, ktorý prebieha každý rok, s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť  pre všetkých z nás, hovoriť o otázkach duševného zdravia, o svojej práci a o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému. Práve preto sme sa so žiakmi hlavne v tomto mesiaci snažili pridržiavať týchto zásad:

  1. Prijímaj sám seba!
  Poznaj sám seba, svoje dary, prednosti a slabosti. Váž si sám seba, ale neber sa príliš vážne.
  2. Hovor o tom!
  O tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach, o úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť je dvojnásobná!
  3. Buď aktívny!
  Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak.
  4. Uč sa novým veciam!
  Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. To, čo zvládneme, nás blaží, čo nezvládneme, aspoň sme to vyskúšali.
  5. Stretávaj sa s priateľmi!
  Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radostí života.
  6. Rob niečo tvorivé!
  Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme  i záhrade, v divadle i dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor možno skritizovať ale to, čo pri tvorbe zažijeme,  nám nikto nezoberie.
  7. Zapoj sa a pomôž!
  Pohyb krídiel motýľa v jednom kúte sveta môže spôsobiť búrku na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú dávajú zmysel nášmu vlastnému životu.
  8. Neváhaj požiadať o pomoc!
  Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, bolesť prisilná, strata priveľká – nehanbi sa požiadať o pomoc. Odborníka, alebo len spriaznenú dušu, niekoho kto prežil podobné trápenie.
  9. Oddychuj a uvoľni sa!
  Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. Uč sa aktívne i pasívne oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia. Pre niekoho veselá spoločnosť, pre iného samota, pre niekoho šport, pre iného príroda. Aj dobré jedlo a pitie, či iné slasti vyvažujú stres všedného dňa.
  10. Zdolávaj prekážky!
  Uč sa brať životné problémy a prekážky ako výzvy a možnosti osobného rastu.
  11. Neboj sa snívať!
  Snívajme v noci i cez deň. V snoch sa môžeme vznášať a dokázať úžasné veci. Nie všetky sny sa na šťastie naplnia, ale niektorým sa môžeme aspoň priblížiť.
  12. Ži teraz a tu!
  Príliš mnoho minulosti nám bráni vzlietnuť a primnoho budúcnosti nám nedovolí pevne sa držať na zemi. Ži teraz a tu najlepšie ako vieš, lepší život nemáš!

  Keďže s duševným zdravím úzko súvisí aj naše telesné zdravie naša škola si pripomenula v utorok, 16. októbra, Svetový deň zdravej výživy. Na hodinách biológie sa žiaci dozvedeli o tom, aké nezdravé je veľké množstvo cukru  či soli v strave. Zamýšľali sme sa nad tým, prečo nie je dobré vyhadzovať potraviny, no hlavne sme si chceli pripomenúť význam ovocia a zeleniny v našom každodennom jedálničku.  Počas tohto dňa žiaci prinášali do školy a následne sme vystavili žiacke ukážky zdravej a hravej desiaty vo forme rôznych obrázkov s množstvom zeleniny, ovocia a orechov. Dúfame, že nás všetkých tento deň oslovil k tomu, aby sme vylepšili naše stravovacie návyky.

 • Starostlivosť o hrob národovca

  Žiaci 8. A triedy sa už 4. rok starajú o hrob slovenského národovca, rodoľuba a básnika, Bohuša Nosáka Nezabudova. Hrob tohto významného štúrovca sa nachádza na evanjelickom cintoríne v Sabinove.

 • Jesenné prázdniny

  Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. jesenné prázdniny trvajú od 31. októbra do 2. novembra 2018 vrátane.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 5. novembra 2018 (pondelok).             

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ na Ul.17. novembra 31 v Sabinove v súlade s § 150 ods. 5 zákona  č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0.– 9. ročníka dňa 29. októbra (pondelok) riaditeľské voľno.

  V prípade záujmu, školská jedáleň a školský klub detí budú daný deň v prevádzke.

strana: