Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Logické sústredenie

  Stáva sa už tradíciou, že sa žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove zúčastňujú logického sústredenia realizovaného v rámci iniciatívy Nadané dieťa. Ako po minulé roky, aj tento rok sa centrom logického sústredenia stala lokalita Sigord pri Prešove. Absolvovali sme tri dni nabité aktivitami, ktoré dokonale preverili naše logické myslenie, čitateľské a technické schopnosti a v neposlednom rade aj kreativitu.

  Prvou aktivitou, veľmi neočakávanou, bola návšteva novootvoreného múzea vo Veľkom Šariši, v ktorom sa nachádzalo množstvo artefaktov získaných na hrade Šariš. A nielen to. V strede jednej z miestnosti bola obrovská maketa hradu, pomocou ktorej nás pani lektorka dokonale oboznámila s minulosťou a súčasnosťou tejto zaujímavej stavby. Po príchode na Sigord nás čakalo slnečné počasie. Sústredenie začalo pohybovými aktivitami, ktoré nám pomohli lepšie sa spoznať so svojimi spolužiakmi z Prešova. Večer na nás čakal kvíz, ktorý preveril našu všestrannosť. Aj napriek jeho náročnosti sme si počínali veľmi dobre. Otázku na otázkou sme sa prelúskali do zdarného konca, a aj napriek tomu, že sme nevyhrali, odniesli sme si množstvo nových poznatkov a skúseností. Nasledovala večera a hneď po nej za odmenu a našu snahu celovečerná rozprávka, ktorá nás veľmi pobavila. Prvý deň sústredenia nám zbehol rýchlejšie, ako by sme chceli.

  Zdalo sa nám, že predošlí deň už nič nedokáže prekonať. No zmýlili sme sa. Aktivity pripravené na precvičenie našich mozgových závitov ďaleko predbehli naše očakávania. Všetko to začalo workshopmi, v priebehu ktorých sme absolvovali lekcie šachu, počúvania s porozumením, logickými hrami a ďalším kvízom. Azda najlepšou zo všetkých aktivít sa stala lekcia šachu, kde sme mali možnosť preveriť naše schopnosti s hráčom extratriedy, ktorý zároveň trénuje žiakov v Prešove. Síce sme ho neporazili, ale dostali pochvalu a úplne zaslúženú.  Poobede nasledovala prechádzka k blízkej priehrade a športové súťaže, v ktorých sme nemali konkurenciu. Keď sme si prvý deň mysleli, že už unavenejší nemôžeme byť, tak sme sa veľmi mýlili. Druhú noc sme spali ako zakliati.

  Aktivity, aktivity a ešte raz aktivity. Aj posledný deň na nás čakal program vyplnený predovšetkým logickou olympiádou, kde sme za kamarátmi z Prešova vôbec nezaostali a dokonca v kategórií najmladších žiakov sme obsadili perfektné prvé miesto. Nasledovalo frisby. Tak sme si trocha zašportovali a pripravili na cestu domov. A veru, že sa nám vôbec nechcelo.

  Logické sústredenie znova potvrdilo svoju kvalitu a vysokú úroveň aktivít. Nás však teší to, že sme si našli ďalších nových kamarátov, nadviazali nové priateľstvá a prekonali sami seba. Už sa tešíme na ďalší ročník.

 • Krajské kolo v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ

  Vo štvrtok 11.10.2018 sa v prekrásnom prostredí pod Staroľubovianskym hradom konali  preteky o majstra prešovského kraja v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Na náročnej trati sa reprezentanti našej školy a mesta Sabinov vôbec nestratili a po heroickom výkone si naši chlapci vybojovali fantastické druhé miesto spomedzi 12 najlepších škôl v kraji - víťazov okresných kôl.  O tento historický úspech sa pričinili Oliver Urvinitka z 9.A, Samuel Kašaj z 9.C a Oliver Cuker z 9.A. K úspešným chlapcom sa pridali aj naše dievčatá, ktoré takisto v ťažkej konkurencii obsadili veľmi pekné 10. miesto. Toto umiestnenie je veľmi cenné hlavne preto, že naše žiačky sú len šiestačky a preto hlavné športové úspechy majú ešte len pred sebou.  Nášmu družstvu v zložení Kamila Kruľáková (6.B), Sophie Lazorová (6.A) a Sophia Borsuková (6.B) prajeme veľa chuti do ďalšej športovej prípravy.

  Úspešným  družstvám  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a mesta Sabinov.

 • Výstava ovocia a zeleniny spojená s výtvarnou súťažou

  Žiaci našej školy sa v sobotu 6.10.2018 zúčastnili výstavy ovocia a zeleniny s výtvarnou súťažou pre najmenších, ktorú organizovala Základná organizácia záhradkárov v Drienici. Okrem výstavy úrody z polí a záhrad bola pripravená aj výtvarná súťaž s tematikou: Rozprávková hruška-strom. Motívom k stvárneniu výtvarných prác bola rozprávka Pamodaj šťastia lavička od P. Dobšinského alebo veršovaná forma od Milana Rúfusa. Vo výtvarnej súťaži nás reprezentovali žiaci 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A a žiaci ŠKD. Spomedzi všetkých zúčastnených získali naše žiačky výborné prvé a tretie miesto.

  1. miesto Martina Novická
  2. miesto Melisa Petríková

  Úspešným žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v kreslení.

 • Beseda – dodržiavanie ľudských práv

  Dňa 5.10.2018 sa žiaci 8.B zúčastnili prednášky spojenej s besedou o dodržiavaní ľudských práv so študentom právnickej fakulty UPJŠ, ktorý našim žiakom odprezentoval svoje poznatky a skúsenosti z praxe. Žiaci sa taktiež mohli dozvedieť zaujímavosti nielen z oblasti trestného práva, ale aj ako vyzerá samotný súdny spor.  Následne si vo svojich skupinách vybrali konkrétny prípad, ktorý spracovali s pomocou a radami samotného právnika. Výsledkom práce žiakov bol konkrétny právny výstup, ktorý prezentovali pred triedou. Stručne referovali, aké mali zadanie, o aký právny problém išlo, ako postupovali pri jeho riešení a aký bol výsledok. Žiaci tak dostali skúsenosti z praxe a zhodnotili túto besedu veľmi pozitívne.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Družstvo chlapcov a  dievčat našej školy sa vo štvrtok 27.9.2018 zúčastnilo okresného kola v cezpoľnom behu  žiakov ZŠ, ktoré organizovala naša škola. Spomedzi desiatich zúčastnených škôl získali obidve naše družstvá výborné prvé miesto a tým si vybojovali právo účasti na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 11.10.2018 v Starej Ľubovni.

  Úspešným družstvám srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri vzornej reprezentácii našej školy a mesta Sabinov na krajskom kole.

  V cezpoľnom behu nás reprezentovali títo žiaci:

  Dievčatá: 1. Sophia Borsuková (6.B), 2. Kamila Kruľáková (6.B), 3. Sophie Lazorová (6.A)

  Chlapci: 1. Oliver Cuker (9.A), 2. Samuel Kašaj (9.C), 3. Oliver Urvinitka (9.A)

 • Európsky deň jazykov

  Dňa 26.9.2018 sme si na našej škole opäť pripomenuli  Európsky deň jazykov. Hneď ráno pri príchode do školy žiakov, rodičov aj učiteľov cudzojazyčne a veselo naladili ruské i slovenské ľudové piesne. Pripravili si ich naši  šikovní ruštinári, ku ktorým sa spontánne pridali aj niektorí učitelia našej školy. K dobrej nálade prispeli aj ráno vlastnoručne čerstvo napečené voňavé koláčiky. Počas celého dňa na nás čakali rôzne zaujímavé aktivity v anglickom, nemeckom, ruskom i slovenskom jazyku, ktoré nás všetkých rozveselili, ale aj poučili o dôležitosti ovládania cudzích jazykov pre uplatnenie sa v budúcom povolaní. Je len na nás, aby sme čo najlepšie využili šancu na ich zvládnutie, ktorú nám dennodenne ponúka vyučovanie cudzích jazykov na našej škole.

 • Biela pastelka 2018

  Dňa 21.09.2018 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská verejná zbierka s názvom Biela pastelka 2018. Výnos tejto zbierky  je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Naším zapojením do tejto zbierky sme tak priamo pomohli ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí žijú v našom meste, okrese či kraji. Našim dobrovoľníčkam sa podarilo vyzbierať peknú sumu 82,44€, ktorú sme odovzdali Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vaše príspevky.

 • Plenárne a triedne zasadnutia RZ

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 10.09.2018 /pondelok/ o 15:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na školský rok 2018/2019. Vaša účasť je potrebná !

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 /pondelok/ v priestoroch základnej školy.

  Žiaci 0. ročníka, 1. ročníka a 5. ročníka: začiatok o 8:30 hod (kvôli zadeleniu do tried)

  Následne prebehne otvorenie školského roka pre všetkých žiakov školy o 9:00 hod.

  Tešíme sa na Vás.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Zaradenie novoprijatých žiakov do jednotlivých tried
 • Aktuálny oznam

  Vážení rodičia, vzhľadom na to, že 25.5.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktorý vychádza z nového nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”) bude zoznam žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov zverejnený formou čísla rozhodnutia o prijatí, ktoré bolo vydané každému zákonnému zástupcovi žiaka.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa na obedy v školskej jedálni v školskom roku 2018/2019, že tak môžu urobiť už v dňoch 30.8.- 31.8. 2018 v čase od 9.00 hod do 13.00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ.

  Na stránke v časti Školská jedáleň je zverejnený aj Zápisný lístok, ktorý si môžete vytlačiť a doniesť už vypísaný.

 • Letné prázdniny

  Termín: 2. júl 2018 - 31. august 2018

  Začiatok vyučovania po letných prázdninách: 3. september 2018 (pondelok)

 • Organizácia vyučovania od 26.6. do 29.6.2018

  26.6. - 28.6.2018 - Žiaci majú 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom (kontrola stavu učebníc a ich odovzdanie, kontrola a údržba zariadenia v triedach, triednicke práce, poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas letných prázdnin)

  29.6.2018 - od 8.30 hod do 9.30 hod - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok školského roka 2017/2018, odovzdanie koncoročných vysvedčení a slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

 • Vyhodnotenie zberu SABI viečok a tetrapakov mlieka SABI

  V 15. ročníku projektu Recykluj a vyhraj sme v  tomto školskom roku nazbierali 53 kg viečok SABI, čo je 99 000 kusov a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 10. mieste.

  Tetrapakov z mlieka SABI sme nazbierali 197 kg, čo je 6 350 kusov a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 5. mieste z 56 školských zariadení.

  V zbere viečok SABI na prvých troch miestach boli tieto triedy:

  1. miesto – 9. D – 18 092 ks

  2. miesto – 9.A – 17 798 ks

  3. miesto – 3.C – 11 290 ks

  Naj zberačkou viečok SABI a tablet značky ACER v tomto školskom roku získala Marianna Malíková z 9.D triedy.

  V zbere tetrapakov z mlieka SABI boli tieto triedy naj:

  1. miesto – 4.C – 3 276 ks

  2. miesto - 3.A – 602 ks

  3. miesto – 1.A – 550 ks

  Naj zberačkou tetrapakov z mlieka SABI a tablet značky ACER získala Veronika Šoltysová zo 4.C triedy.

  V rámci tohto projektu „Recykluj a vyhraj“ sme sa zapojili aj do súťaží: Výtvor z výrobkov SABI a Pieseň.

  Žiaci 3.A triedy spolu s triednou učiteľkou Máriou Dziakovou vytvorili výtvor s názvom SEPARÁČIKY  - RECYKLÁČIKY a taktiež vymysleli, nacvičili, naspievali a nahrali PIESEŇ s názvom KRTKO A VRABEC na melódiu piesne Anka, Anka – Kollárovci.

  S touto piesňou získala naša škola 1. miesto.

  Všetkým zúčastneným v projekte Recykluj a vyhraj srdečne blahoželám a teším sa na spoluprácu v ďalšom školskom roku.

 • Výstava projektových posterov v anglickom jazyku

  V priebehu mesiaca jún sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava projektových posterov, ktoré vytvorili žiaci II. stupňa našej školy v anglickom jazyku. Počas celého školského roka mali žiaci možnosť vytvárať plagáty na rôzne témy,  preberané na hodinách angličtiny. Vystavené práce sme spoločne so žiakmi vyhodnotili. Najviac bodov za svoje projekty získali : 

  1. miesto – Simona Dobrovičová  8.A

  2. miesto – Patrícia Smetanová   8.A

  3.miesto  - Alexandra Džačovská 5.C          

  Blahoželáme!

 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Oznam pre stravníkov ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje všetkým stravníkom školskej jedálne, ktorí sa ešte chcú odhlásiť z obedov v školskom roku 2017/2018, aby tak urobili čo najskôr. Posledný termín odhlásenia zo stravy je pondelok 25.06.2018. Po tomto termíne už odhlasovať zo stravy nebudeme, v prípade choroby si budete môcť vziať obed do obedára. Za porozumenie ďakujeme.

 • Exkurzia - Rimini, Taliansko

  Od 01.6.2018 do 10.6.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie v Taliansku v turistickom stredisku Rimini. Žiaci sa venovali rôznym  aktivitám – plávanie v mori, ranné a večerné prechádzky pri mori,  loptové hry, súťaže na pláži, vedomostné súťaže. Absolvovali aj poznávacie výlety, vďaka ktorým mali možnosť bližšie spoznať okolie a jeho históriu. Azda najväčším zážitkom pre nich bola návšteva tretieho najmenšieho štátu v Európe San Marína, ktoré nie je súčasťou EU a  plavba loďou popri pobreží.  Exkurzia prispela nielen k upevneniu vzájomných vzťahov medzi triedami a žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj k tomu, že žiaci využili získané vedomostí z cudzieho jazyka v reálnom prostredí.

 • Malá finančná akadémia s Kozmixom

  Projekt, ktorého cieľom je učiť žiakov nielen finančnej gramotnosti, ale rozvíjať aj ich fantáziu, kreativitu a zmysel pre tímovú spoluprácu.

  Do tohto projektu, ktorý realizuje nezisková organizácia EDULAB, v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou AGEMSOFT, sa zapojili aj žiaci 4.C a 3.A triedy pod vedením svojich triednych učiteliek – p. uč. Tomkovej a p. uč. Dziakovej. Žiaci si osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia týkajúce sa financií, ako aj lepšie rozoznávať svoje potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú. Zároveň popustili uzdu svojej fantázii a postavili si mestečko svojich snov – čím svoje vedomosti a finančnú gramotnosť využili aj v praxi, keď si museli „peniažky“ na stavbu jednotlivých budov zarobiť rôznymi úlohami a aktivitami na hodinách v škole, či pri domácej príprave.

  A čo je najdôležitejšie, takéto tvorivé a inovatívne vzdelávanie deti baví.

strana: