Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

II. Zasadnutie Žiackeho parlamentu

Dňa 5.2.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Žiackeho parlamentu, v rámci ktorého sa prejednávali rôzne body ako napríklad spracovanie výsledkov anonymnej schránky, hľadanie riešení  na podnety žiakov, pripravovali sa aktivity na nasledujúce obdobie . V piatok 12.2.2016 sa členovia parlamentu stretnú s vedením školy a svoje pripomienky, návrhy a nápady spoločne prekonzultujú. Veríme, že výsledkom tohto stretnutia budú závery, ktoré pomôžu spríjemniť školské prostredie a klímu na našej škole.