Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Anonymná schránka

Členovia žiackeho parlamentu si pre svojich spolužiakov pripravili aktivitu, v rámci ktorej sa snažia vytvoriť priestor na pripomienky žiakov, ich nápady a postrehy. V pravidelných intervaloch sa bude konať zbieranie ich podnetov do tzv. anonymnej schránky, tie sa následne vyhodnotia, prekonzultujú a budú sa hľadať riešenia na zlepšenie školskej klímy a vyučovacieho procesu.