Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

I. Zasadnutie Žiackeho parlamentu v sk. roku 2016/2017