Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Členovia žiackeho paralamentu v školskom roku 2017/2018

I.STUPEŇ

Noah Bakoň - 4.A

Adela Valkovičová-  4.B

II.STUPEŇ

Sophia Borsuková- 5.B

Alan Lichvarčík- 5.A

Alexia Katrína Letkovská-6.A

Kysel Samuel- 6.A

Gajdošová Nataša-7.B

Jendrichovská Karin-7.A

Karolína Pekárová- 8.A

 Nemergut Peter- 8.A

Jadvišová Natália -9.A

Viktorová Lea -9.A

PREDSEDA:      Viktorová Lea -9.A

PODPREDSEDA:    Jendrichovská Karin-7.A