Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Deň tolerancie 16.11.2018

Žiaci žiackeho parlamentu urobili malú anketu o znášanlivosti. Nastúpiš do autobusu a sú voľné dve miesta: vedľa cudzinca a vedľa zanedbaného človeka. Otázka znela: Ku komu by si si sadol? Žiaci odpovedali: 80 % by si sadlo k cudzincovi, 10% k zanedbanému človeku a 5% by hľadalo inú možnosť: ostali by stáť a 5 % neodpovedalo. Ku komu by si sadol ty? Čo dokážeš ešte tolerovať pri hádke, v rodine, kamarátskom vzťahu, v triede, v športovej hale... Skúsme sa zamyslieť...