Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Aktivita 1 - Výstava "Plody jesene"

Dňa 6.11.2013 zástupcovia žiackeho parlamentu zorganizovali v multimediálnej učebni pre svojich spolužiakov výstavu "Plody jesene".
Súčasťou prehliadky bolo aj hlasovanie o najkrajší "plod jesene".