Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Členovia žiackeho parlamentu 2015/2016

I.STUPEŇ
Alexia Katrína Letkovská - 4.A
Kysel Samuel - 4.A
II.STUPEŇ
Gajdošová Nataša - 5.B
Jendrichovská Karin - 5.A
Klára Valéria Hudáková - 6.C
 Nemergut Peter - 6.A
Jadvišová Natália - 7.A
Viktorová Lea - 7.A
Kravec Šimmon - 8.A
Uchalová Laura - 8.A
 Blaščáková Kristína -  9.C
Pavuk Filip - 9.A
PREDSEDA: Filip Pavuk
PODPREDSEDA: Laura Uchalová