Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

  • Človek je tvor, ktorý potrebuje spoznávať stále nové veci a napredovať. Chce vidieť svet, ktorý je za obzorom, chce cestovať a objavovať nové miesta, chce získať nové vedomosti a následne ich využiť.
    Nič ale nepríde len tak – samo od seba. Ak chceme niečo dosiahnuť, musíme preto aj niečo spraviť. Začiatkom roka 2011 Základná škola 17. novembra podala prihlášku na realizáciu jedného z projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ. Projekt spracovali panie učiteľky Mgr. Adriana Trojanovičová a Mgr. Jana Mišenková. Predchádzala tomu príprava a spracovanie danej témy pre získanie grantu z Európskej únie. A keďže sa hovorí, že práca je odmenená úspechom, platilo to aj tu. Škole sa podarilo získať finančnú podporu na projekt vo výške 21 000 eur. Projekt s názvom „ Choď von a staň sa kreatívnym“ sa už teda začína realizovať. Hlavným koordinátorom projektu je Základná škola v južnom Anglicku v malebnej dedinke Burley. Ďalší partner projektu je Základná škola v Nemecku – Frankenau.
    Cieľom tohto projektu je aplikovať vyučovacie stratégie, ktoré budú rozvíjať samostatnosť, myslenie a kreatívne schopnosti žiakov. Učenie bude prebiehať v prírode a žiaci budú zapojení do plánovania vlastného učenia. Tiež sa zvýši povedomie o dôležitosti ochrany a udržiavania životného prostredia a o tom, ako môže príroda dopomôcť k rozvinutiu tvorivosti a humánnemu prístupu k vyučovaniu.
    Tento projekt umožní žiakom reálne aplikovať svoje vedomosti z cudzieho jazyka v praxi so študentmi z iných krajín, čo je na nezaplatenie. Veď čo človeka poteší a motivuje k ďalšiemu učeniu sa viac ako to, že zistí, že vedomosti, ktoré získal môže prakticky uplatniť a využiť v bežnom živote.
    27.11.2012 22:29 | viac »