Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

UNICEF - Škola priateľská k deťom

Pokračovanie programu Škola priateľská k deťom

Vážení rodičia, milí učitelia a nepedagogický zamestnanci
radi by sme Vás informovali, že naša škola je aj v školskom roku 2015/2016 zapojená do projektu UNICEF.
Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Tieto témy sú obsiahnuté v niekoľkých krokoch - kritériách, ktoré je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom. Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školský rok 2015/2016. Spomínané  kroky s UNICEF by mali viesť k bezpečnejšiemu a priateľskejšiemu prostrediu na škole.