Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

UNICEF - Škola priateľská k deťom

Vážení učitelia, milí žiaci

Skúsme sa teraz spoločne zamyslieť...
         ... potrebuješ cítiť lásku, mať pocit  bezpečia, mať svoj vlastný domov a všetko čo ti pomôže prežiť hodnotný život ....
Patrí k tvojim potrebám mobilný telefón, najnovší notebook, počítačová hra? Cítiš sa sklamaný ak ostatní tvoji kamaráti majú niečo lepšie ako ty? Vieš čo to znamená „ticho závidieť“ a snívať o niečom lepšom?
Každý má svoje túžby, priania, každý sa v živote  o niečo usiluje.
Ale je to všetko pre teba nevyhnutnosťou? Bez čoho by si sa v živote zaobišiel? Ak by si sa mal rozhodnúť čoho sa v živote vzdáš, čo by to bolo?
Myslíš si, že všetky deti majú podobné sny a riešia rovnaké problémy ako ty? Určite mnohí z vás odpovedali na túto otázku –nie. A práve tí majú pravdu. Existujú obrovské rozdiely. Pitná voda, toaleta, dostatok výživných potravín, strecha nad hlavou sú pre niektoré deti žijúce v tých najchudobnejších oblastiach sveta veľkou túžbou.
A preto sme sa rozhodli, že svojou troškou  pomôžeme zmenšovať tento rozdiel. Aj keď vieme, že nezmeníme svet. Ale pokúsiť sa pomôcť deťom je pre nás krásnou výzvou.
Naša škola je zapojená do projektu organizácie UNICEF -  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Už štvrtý rok sa spoločne snažíme získať tento titul. Našim cieľom je splniť niektoré úlohy, ku ktorým patrí:
1.    Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2.    Školenie o programe pre celý personál školy
3.    Nástenka venovaná právam detí
4.    Práva detí v školskom vzdelávacom programe 
5.   Participácia detí na chode školy – Spoločné rodičovské združenia, fungujúci Žiacky parlament
6.    Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko- napr. : Zbierka Modrý gombík
7.    Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy- napr. : Zbierka Školy pre Afriku