Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

UNICEF - Škola priateľská k deťom

Zem nie je len na jedno použitie

Stretnutie predstaviteľov ekoorganizácie Sosna so žiakmi šiesteho a siedmeho ročníka sa uskutočnilo s cieľom prebudiť u žiakov záujem o životné prostredie a jeho ochranu. Blokové vyučovanie sa nieslo v duchu rôznych náučných aktivít a hier, ktoré boli zamerané na problematiku triedenia odpadov, recykláciu, šetrenie prírodných surovín.