Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

UNICEF - Škola priateľská k deťom

Škola priateľská k deťom 2017/2018

Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

  • informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
  • nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
  • práva detí v školskom vzdelávacom programe,
  • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
  • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od vášho rozhodnutia:

  • spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.