Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Nadácia Orange e-Školy pre budúcnosť 2017/2018

Fotodokumentácia z aktivít projektu


1. Beseda a zážitkové učenie


2. Beseda s pracovníčkou organizácie www.detinanete.sk3. Beseda so psychologičkou CPPPaP v Sabinove4. Čítanie Slovenských ľudových rozprávok od Pavla Dobšinského5. Ilustrácie rozprávok6. Nahrávanie a úprava rozprávok7. Spisovateľský workshop alebo tvorba vlastnej rozprávky8. Súťaž