Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbal - dievčatá II. stupeň
Basketbal - chlapci II. stupeň
Bedminton I I. stupeň - CVČ
Bedminton II II. stupeň - CVČ
Čitateľský krúžok 2. - 6. ročník
Florbal - mladší žiaci I. stupeň
Florbal - starší žiaci II. stupeň
Folklórny súbor I. a II. stupeň
Futbal - chlapci II. stupeň
Futbalový krúžok I. stupeň
Karate I., II. stupeň - CVČ
Klub Stromu života 7. ročník
Krúžok cudzích jazykov - ANJ, NEJ II. stupeň
LEGO robotika 3. - 9. ročník
Malý majster 2. - 4. ročník
Mažoretky I I. stupeň - CVČ
Mažoretky II II. stupeň - CVČ
Mažoretky III
Počítačový krúžok 3. - 4. ročník
Priateľ lesa I. stupeň
Spevácky krúžok 1. - 9. ročník
Šikovné dievča II. stupeň, rómski žiaci
Športovo - turistický 1. ročník
Turistický 1. ročník
Tvorivá angličtina 2. ročník
Tvorivá dielnička I. stupeň
Viete, že ... I. a II. stupeň
Volejbal - dievčatá II. stupeň
Zábavno - logické hry 1. ročník

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.08.2018