Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbal - dievčatá II. stupeň
Basketbal - chlapci II. stupeň
Bedminton 2. - 7. ročník
Čitateľský krúžok I. a II. stupeň
Florbal - mladší žiaci I. stupeň
Florbal - starší žiaci II. stupeň
Futbal - chlapci II. stupeň
Futbalový krúžok I. stupeň
Karate I., II. stupeň - CVČ
Khamoro 0. - 9. ročník (rómski žiaci)
Krúžok cudzích jazykov - ANJ, NEJ II. stupeň
LEGO robotika 3. - 9. ročník
Malý majster 1. - 2. ročník
Mažoretky I I. stupeň - CVČ
Mažoretky II II. stupeň - CVČ
Mažoretky III
Mladý bádateľ I. stupeň
Počítačový krúžok 3. - 4. ročník
Priateľ lesa 2. a 3. ročník
Rozvoj čitateľskej gramotnosti I. a II. stupeň
Spevácky krúžok I. stupeň
Stolný tenis II. stupeň
Športovo - turistický I. stupeň
Turistický I. stupeň
Tvorivá angličtina 3. ročník
Tvorivá dramatika I. stupeň
Viete, že ... I. a II. stupeň
Volejbal - dievčatá II. stupeň

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018