Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka IKT pre rozvojové projekty s DPH 23.10.2013 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2018 s DPH 02.10.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2017 s DPH 05.04.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017 s DPH 06.07.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2017 s DPH 02.10.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2017 s DPH 10.01.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2018 s DPH 05.04.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2018 s DPH 06.07.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2018 s DPH 08.01.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2016 s DPH 07.01.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2019 s DPH 01.04.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maľovanie chodieb v areáli školy 20 000,00 s DPH 02.07.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2019 s DPH 10.07.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2019 s DPH 07.10.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2019 s DPH 10.01.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2020 s DPH 21.04.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup školského nábytku - šatňových skríň pre žiakov 16 500,00 bez DPH 18.05.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Podlimitná zákazka Dodanie nábytku do tried 10 000,00 bez DPH 20.03.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnna správa o zákazkách za III. štvrťrok 2016 s DPH 03.10.2016 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Dodávka IKT pre rozvojové projekty" s DPH 23.10.2013 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/38