Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Intelektovo nadaní žiaci

Ročníkové práce

Kritériá k vypracovaniu ročníkových prác (kriteria_rocnikove_prace.pdf)

Titulná strana ročníkovej práce (titulna_strana.docx)