Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zápis do školy

Zápis do 5. ročníka školy

 

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis žiakov do  5. ročníka (prípadne aj iného ročníka) ZŠ na Ul. 17. novembra 31 v Sabinove na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:

 

8.4. - 9.4.2019 v čase od 10:30 do 16:30 hod.

 

10.4. – 30.4.2019 v čase od 10:30 do 15:30 hod. v priestoroch školy.

 

V prípade potreby, po dohode s vedením školy, je možné zapísať dieťa aj v inom náhradnom termíne.

K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

 

Tešíme sa na Vás.

 

Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy 

 

Príloha: Zápisný lístok - odporúčame vytlačiť a priniesť v deň zápisu už vypísaný