Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Nepedagogickí zamestnanci

Referentka PaM:  Mgr. Eva Škopová

Hospodárka:  Antónia Petreková

Upratovačky:

Milena Ontková, Juliána Žilková, Eva Kovačičová, Agnesa Gajdošová, Monika Škovranová, Drahoslava Lichvarčíková, Mária Rusinková

Údržba školy: Peter Francan

Informátorka: Monika Čubová

Kolektív zamestnancov školskej jedálne:

Vedúca ŠJ - Jana Molčanová

Kuchárky - Alžbeta Leššová (hlavná kuchárka), Anna Kormošová, Alena Čechová

Pomocné sily - Anna Spálová, Dana Damankošová