Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Nepedagogickí zamestnanci

Referentka PaM:  Anna Štepánková

Hospodárka:  Antónia Petreková

Upratovačky:

Milena Ontková, Juliána Žilková, Eva Kovačičová, Irena Ďuricová, Agnesa Gajdošová, Monika Škovranová

Údržba školy: Peter Francan

Informátorka: Monika Čubová

Kolektív zamestnancov školskej jedálne:

Jana Molčanová - vedúca ŠJ

Alžbeta Leššová – hlavná kuchárka, Margita Kaciánová – kuchárka, Mária Puškášová – kuchárka, Anna Kormošová - kuchárka,

Anna Spálová – pomocná sila, Alena Čechová – pomocná sila