Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Štatistiky, hodnotiace správy

 

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za I. polrok šk. roka 2019/2020

Hodnotenie dochádzky a správania za I. štvrťrok šk. roka 2019/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove za školský rok 2018/2019

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za II. polrok šk. roka 2018/2019

Hodnotenie dochádzky a správania za III. štvrťrok šk. roka 2018/2019

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za I. polrok šk. roka 2018/2019

Hodnotenie dochádzky a správania za I. štvrťrok šk. roka 2018/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove za školský rok 2017/2018

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za II. polrok šk. roka 2017/2018

Hodnotenie dochádzky a správania za III. štvrťrok šk. roka 2017/2018

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za I. polrok šk. roka 2017/2018

Hodnotenie dochádzky a správania za I. štvrťrok šk. roka 2017/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za II. polrok šk. roka 2016/2017

Hodnotenie dochádzky a správania za III. štvrťrok šk. roka 2016/2017

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za I. polrok šk. roka 2016/2017

Hodnotenie dochádzky a správania za I. štvrťrok šk. roka 2016/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za II. polrok šk. roka 2015/2016

Hodnotenie dochádzky a správania za III. štvrťrok šk. roka 2015/2016

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za I. polrok šk. roka 2015/2016

Hodnotenie dochádzky a správania za I. štvrťrok šk. roka 2015/2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za II. polrok šk. roka 2014/2015

Hodnotenie dochádzky a správania za III. štvrťrok šk. roka 2014/2015

Štatistický prehľad výsledkov klasifikácie za I. polrok šk. roka 2014/2015 

Hodnotenie dochádzky a správania za I. štvrťrok šk. roka 2014/2015