Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020 (streda)

29. október –              30. október 2020

2. november 2020 (pondelok)

vianočné

22. december 2020 (utorok)

23. december 2020 –   7. január 2021

8. január 2021 (piatok)

polročné

29. január 2021 (piatok)

1. február 2021 (pondelok)

2. február 2021 (utorok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

12. február 2021 (piatok)

15. február – 19. február 2021

22. február 2021 (pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

19. február 2021 (piatok)

22. február – 26. február 2021

1. marec 2021 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

26. február 2021 (piatok)

1. marec – 5. marec 2021

8. marec 2021     (pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021 (streda)

1. apríl – 6. apríl 2021

7. apríl 2021 (streda)

letné

30. jún 2021 (streda)

1. júl – 31. august 2021

2. september 2021 (štvrtok)

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka (Testovanie 5-2021 alebo T5-2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk aliteratúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka , vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9-2021, T9-2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka , vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

Informácie k Testovaniu T9 – 2021 a Testovania T5-2021 nájdu rodičia aj žiaci na stránke www.nucem.sk.

Organizácia vyučovacích hodín v ZŠ

Vyučovacia hodina

začiatok

koniec

prestávka

1.

7 : 50

8 : 35

 8 : 35 –  8 : 45

2.

8 : 45

9 : 30

 9 : 30 –  9 : 40

3.

9 : 40

10 : 25

10 : 25 – 10 : 40

4.

10 : 40

11 : 25

11 : 25 – 11 : 30

5.

11 : 30

12 : 15

12 : 15 – 12 : 20

6.

12 : 20

13 : 05

13 : 05 – 13 : 35

7.

13 : 35

14 : 15

 

 

 

 

 

 

 

Záujmová činnosť: od 13 : 35 h.

Organizácia výchovnej činnosti v ŠKD

Ranné schádzanie: 6 : 30 – 7 : 40 h.

Denná prevádzka: 10 : 30 – 16 : 30 h.

V prípade potreby a po dohode so zákonným zástupcom aj po 16 : 30 h.

V súlade s Usmernením MŠ SR je v období od 02.09.2020 ranné schádzanie žiakov v ŠKD zrušené. O obnovení ranného schádzania budú rodičia informovaní prostredníctvom web stránky školy a zodpovedných vychovávateliek.