Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018 (utorok)

31. október –              2. november 2018

5. november 2018 (pondelok)

vianočné

21. december 2018 (piatok)

23. december 2018 –   7. január 2019

8. január 2019 (utorok)

polročné

31. január 2019 (štvrtok)

1. február 2019 (piatok)

4. február 2019 (pondelok)

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019 (piatok)

18. február – 22. február 2019

25. február 2019 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

22. február 2019 (piatok)

25. február – 1. marec 2019

4. marec 2019 (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

1. marec 2019 (piatok)

4. marec – 8. marec 2019

11. marec 2019     (pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019 (streda)

18. apríl – 23. apríl 2019

24. apríl 2019 (streda)

letné

28. jún 2019 (piatok)

1. júl – 31. august 2019

2. september 2019 (pondelok)

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) papierovou formou. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

Informácie k Testovaniu T9 – 2019 a Testovania T5-2019 nájdu rodičia aj žiaci na stránke www.nucem.sk.

Organizácia vyučovacích hodín v ZŠ

Vyučovacia hodina

začiatok

koniec

prestávka

1.

7 : 50

8 : 35

 8 : 35 –  8 : 45

2.

8 : 45

9 : 30

 9 : 30 –  9 : 40

3.

9 : 40

10 : 25

10 : 25 – 10 : 40

4.

10 : 40

11 : 25

11 : 25 – 11 : 30

5.

11 : 30

12 : 15

12 : 15 – 12 : 20

6.

12 : 20

13 : 05

13 : 05 – 13 : 35

7.

13 : 35

14 : 15

 

 

 

 

 

 

 

Záujmová činnosť: od 13 : 35 h.

Organizácia výchovnej činnosti v ŠKD

Ranné schádzanie: 6 : 30 – 7 : 40 h.

Denná prevádzka: 10 : 30 – 16 : 30 h.

V prípade potreby a po dohode so zákonným zástupcom aj po 16 : 30 h.