Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017 (piatok)

30. október – 31. október 2017

2. november 2017 (štvrtok)

vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017 – 5. január 2018

8. január 2018 (pondelok)

polročné

1. február 2018 (štvrtok)

2. február 2018 (piatok)

5. február 2018 (pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018 (piatok)

19. február – 23. február 2018

26. február 2018 (pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018 (piatok)

26. február – 2. marec 2018

5. marec 2018 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

2. marec 2018 (piatok)

5. marec – 9. marec 2018

12. marec 2018     (pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018 (streda)

29. marec – 3. apríl 2018

4. apríl 2018 (streda)

letné

29. jún 2018 (piatok)

2. júl – 31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) papierovou formou. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-2018) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Informácie k Testovaniu T9 – 2018 a Testovania T5-2018 nájdu rodičia aj žiaci na stránke www.nucem.sk.

Organizácia vyučovacích hodín v ZŠ

Vyučovacia hodina

začiatok

koniec

prestávka

1.

7 : 50

8 : 35

 8 : 35 –  8 : 45

2.

8 : 45

9 : 30

 9 : 30 –  9 : 40

3.

9 : 40

10 : 25

10 : 25 – 10 : 40

4.

10 : 40

11 : 25

11 : 25 – 11 : 35

5.

11 : 35

12 : 20

12 : 20 – 12 : 30

6.

12 : 30

13 : 15

13 : 15 – 13 : 35

7.

13 : 35

14 : 15

 

 

 

 

 

 

 

Záujmová činnosť: od 13 : 35 h.

Organizácia výchovnej činnosti v ŠKD

Ranné schádzanie: 6 : 30 – 7 : 40 h.

Denná prevádzka: 10 : 30 – 16 : 30 h.

V prípade potreby a po dohode so zákonným zástupcom aj po 16 : 30 h.