Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019 (utorok)

30. október –              31. október 2019

4. november 2019 (pondelok)

vianočné

20. december 2019 (piatok)

23. december 2019 –   7. január 2020

8. január 2020 (streda)

polročné

31. január 2020 (piatok)

3. február 2020 (pondelok)

4. február 2020 (utorok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

14. február 2020 (piatok)

17. február – 21. február 2020

24. február 2020 (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020 (piatok)

24. február – 28. február 2020

2. marec 2020 (pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

28. február 2020 (piatok)

2. marec – 6. marec 2020

9. marec 2020     (pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020 (streda)

9. apríl – 14. apríl 2020

15. apríl 2020 (streda)

letné

30. jún 2020 (utorok)

1. júl – 31. august 2020

2. september 2020 (streda)

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých SR z predmetov matematika, slovenský jazyk aliteratúra a maďarský jazyk aliteratúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5.ročníka , vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov smentálnym postihnutím.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk aliteratúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka a 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2020 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

Informácie k Testovaniu T9 – 2020 a Testovania T5-2019 nájdu rodičia aj žiaci na stránke www.nucem.sk.

Organizácia vyučovacích hodín v ZŠ

Vyučovacia hodina

začiatok

koniec

prestávka

1.

7 : 50

8 : 35

 8 : 35 –  8 : 45

2.

8 : 45

9 : 30

 9 : 30 –  9 : 40

3.

9 : 40

10 : 25

10 : 25 – 10 : 40

4.

10 : 40

11 : 25

11 : 25 – 11 : 30

5.

11 : 30

12 : 15

12 : 15 – 12 : 20

6.

12 : 20

13 : 05

13 : 05 – 13 : 35

7.

13 : 35

14 : 15

 

 

 

 

 

 

 

Záujmová činnosť: od 13 : 35 h.

Organizácia výchovnej činnosti v ŠKD

Ranné schádzanie: 6 : 30 – 7 : 40 h.

Denná prevádzka: 10 : 30 – 16 : 30 h.

V prípade potreby a po dohode so zákonným zástupcom aj po 16 : 30 h.