Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Asistenti učiteľa

Asistenti učiteľa

Na našej škole pôsobia:

1. asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ)

Mgr. Jana Kravcová /rozvrh_JK.pdf/

PaedDr. Janka Sakalová /rozvrh_JS.pdf/

Mgr. Zuzana Čorbová /rozvrh_ZC.pdf/

Monika Paločková /rozvrh_MP.pdf/

2. asistenti učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

Mgr. Erika Eliášová /rozvrhEE.pdf/

Mgr. Zuzana Jašková - materská dovolenka