Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Tlačivá pre uchádzačov o zamestnanie

Na tomto mieste si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť tlačivá a formuláre, ktoré súvisia s Vašou žiadosťou o prijatie do zamestnania:

  • Spracovanie osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osbných údajov:

Súhlas so spracovaním osobných údajov ( , )

  • Preukázanie bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.:

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti  ()