Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Nedeľa 17. 12. 2017
Počet návštev: 2228555

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 17.12.2017)
Adam Džačovský (9.D)
Adam Onderčo (8.C)
PaedDr. Kornélia Hanzelyová
Zajtra (Pondelok 18.12.2017)
Júlia Bilá (5.C)
Olívia Lukáčová (9.D)
Emanuel Čech (2.A)
Pozajtra (Utorok 19.12.2017)
Kristína Horváthová (6.B)
Ladislav Polomčák (8.A)
Marianna Čekanová (8.C)
Judita Hlubeňová (9.A)
Eva Vardžíková

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • Oznamujeme stravníkom školskej jedálne, že v mesiaci DECEMBER 2017 sa môžu z obedov odhlásiť najneskôr do 19.12.2017 (utorok). Po tomto termíne sa už odhlasovať nebude. Obed si budete môcť vziať do obedára iba pri náhlom ochorení dieťaťa.

  • Viac ako dva mesiace sa žiaci 3.A a 4.C zaoberali riešením environmentálnych problémov v projekte – Misia modrá planéta s Kozmixom. V blokovom vyučovaní sa snažili pochopiť vzťahy medzi človekom a prírodou. Pomocou bádateľských a vzdelávacích aktivít aj celotriednej kreatívnej hre uvoľnili uzdu svojej fantázii. Cestovali v kozmickej lodi s kamarátom Kozmixom na novoobjavenú planétu. Počas letu pripravovali plán na jej osídlenie. Riešili problémy týkajúce sa dopravy, energií, odpadu i životného štýlu. Rôzne aktivity v triedach aj v prírode podporovali tímovú spoluprácu i vzájomnú komunikáciu žiakov.

  • Aj zvieratká vedia čítať. Presvedčili sa o tom žiaci 1. ročníka, ktorí v piatok - 1.12. navštívili našu školskú knižnicu. Zvieratká, v podaní žiačok 3. ročníka, prečítali žiakom krátke bájky – „o sebe.“ Žiaci so záujmom počúvali, reagovali na položené otázky. Za svoju snahu si vyslúžili malú odmenu v podobe záložiek, ktoré si sami vyfarbili. Sme radi, že nám rastú noví čitatelia.

  • Súťaž je určená pre žiakov 1. až 9. ročníka našej školy. Informácie o súťaži a kritéria pre vypracovanie ročníkových prác nájdete na podstránke Intelektovo nadaní žiaci (v ľavom menu) v časti Ročníkové práce. Z dôvodu zvýšeného záujmu sa termín registrácie posúva na 5. decembra 2017 u p. učiteľa J. Jaška.

  • Pozývame rodičov, ktorých žiaci končia školskú dochádzku na informatívne stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2017 (štvrtok) o 16:00 hod, v priestoroch Spojenej školy v Sabinove, Ul. SNP č. 16.

    Na stretnutí budú všetci prítomní oboznámení s podmienkami prijímacieho konania žiakov na stredné školy a aktuálnymi možnosťami uplatnenia sa na trhu práce.