Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 •     
  Dňa 26.10.2018 sa konalo oficiálne spustenie projektu Feel the HEAT. Pozvanie prijali p. V. Znancová z Oddelenia školstva, kultúry, telesnej výchova a športu, p. riaditeľka A. Mladá, p. zástupkyne M. Budzáková a E. Macková, v zastúpení rodičov p. Solárová, členovia žiackej rady a žiaci našej školy. Simona Dobrovičová z 9.A a Sarah Solárová z 9.C prítomných oboznámili so zameraním projektu, jeho cieľmi, so zapojenými partnerskými školami a pripravovanými aktivitami.   

  Projekt pod vedením paní učiteliek A. Trojanovičovej a D. Štoffovej je zameraný na zdravý životný štýl a aktívne trávenie voľného času. Dĺžka projektu je 24 mesiacov, od septembra 2018 do júna 2020. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke našej školy pod heslom Erasmus+ alebo na stránke projektu  http://heat.altervista.org/.

  29.10.2018 11:29 | viac »
 • V minulom školskom roku p. uč. Trojanovičová a Štoffová v spolupráci s partnerskými školami z Poľska a Talianska vypracovali projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+. Tento program podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.  Zo 68 podaných žiadostí bolo schválených len 32 a na našu veľkú radosť náš projekt Feel the HEAT (Healthy Eating Active Teens) je jedným z nich. Tento projekt je zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu. V prvom roku sa budeme zaoberať otázkami stravovania a v druhom roku sa zameriame na šport a aktívne trávenie voľného času. Začali sme už v septembri návrhom a výberom loga, ktoré sme vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy a s ktorým budú žiaci našej školy ašpirovať v súťaži o oficiálne logo  celého projektu.Oficiálne spustenie  projektu sa konalo  formou prezentácie cieľov a plánovaných aktivít na konci októbra. Všetky informácie o uskutočnených aktivitách a ich priebehu nájdete na stránke http://zsnovsab.edupage.org a na stránke http://heat.altervista.org si môžete pozrieť aktivity našich partnerských škôl z Poľska a Talianska. Tento projekt umožní žiakom reálne aplikovať svoje vedomosti z cudzieho jazyka v praxi so študentmi z iných krajín. Veď čo človeka poteší a motivuje k ďalšiemu učeniu sa viac ako to, že zistí, že vedomosti, ktoré získal, môže prakticky uplatniť a využiť v bežnom živote?

  FEEL_THE_HEAT.pptx  (prezentácia projektu)

  29.10.2018 11:22 | viac »