Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia


 •  

  V týždni od 19.11.2018 do 23.11.2018 sa na našej škole realizovala mobilita v rámci projektu Erasmus + pod názvom „Feel the HEAT“. Hostili sme projektových partnerov z Poľska a Talianska. Všetky aktivity boli zamerané na propagáciu zdravšej stravy. V úvode sme začali prípravou raňajok a desiaty. Používali sme rôzne druhy ovocia a zeleniny, kváskový chlieb, tradičné maslo a mliečne výrobky. Varenie a pečenie slovenských jedál s použitím zdravších ingrediencií bolo ďalšou zážitkovou aktivitou. Niektorí z nás sa s prácou v kuchyni stretli prvýkrát. Pripravili sme demikát, perníkový koláč z fazule, zemiakové placky a šišky pečené v rúre. Zaujímavou bola aj exkurzia v spoločnosti MILK – AGRO zameranej na mliekarenskú výrobu. Na naše potešenie sme exkurziu ukončili ochutnávkou skvelých sabinovských jogurtov. Počas týždeň trvajúceho pobytu sme taktiež mali možnosť  našim hosťom ukázať krásy nášho mesta – historické centrum, bašty, múzeum a budovu Mestského úradu, kde sme sa stretli s pánom prednostom Ing. M. Repaským, vedúcou odboru školstva Ing. V. Znancovou a s pani E. Přikrylovou.  Mali sme možnosť nahliadnuť do kancelárie pána primátora, videli sme rokovaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a obradnú sálu.  Hádam najväčším zážitkom bol výstup na vežu Farského  Kostola  Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Hlavným a oficiálnym dorozumievacím jazykom, ktorý žiaci i učitelia využívali pri vzájomných formálnych i neformálnych stretnutiach a spoločných činnostiach  s členmi zúčastnených partnerských škôl, bol anglický jazyk. Týždeň ubehol veľmi rýchlo, všetci máme  veľa zážitkov a príjemných spomienok. Tešíme sa na najbližšie stretnutie v januári, ktoré bude v Taliansku. Viac fotografií nájdete na: https://padlet.com/kars1/Slovakia2018

  Za obsah článku zodpovedajú autorky.

   

  23.11.2018 13:55 | viac »
 •     
  Dňa 26.10.2018 sa konalo oficiálne spustenie projektu Feel the HEAT. Pozvanie prijali p. V. Znancová z Oddelenia školstva, kultúry, telesnej výchova a športu, p. riaditeľka A. Mladá, p. zástupkyne M. Budzáková a E. Macková, v zastúpení rodičov p. Solárová, členovia žiackej rady a žiaci našej školy. Simona Dobrovičová z 9.A a Sarah Solárová z 9.C prítomných oboznámili so zameraním projektu, jeho cieľmi, so zapojenými partnerskými školami a pripravovanými aktivitami.   

  Projekt pod vedením paní učiteliek A. Trojanovičovej a D. Štoffovej je zameraný na zdravý životný štýl a aktívne trávenie voľného času. Dĺžka projektu je 24 mesiacov, od septembra 2018 do júna 2020. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke našej školy pod heslom Erasmus+ alebo na stránke projektu  http://heat.altervista.org/.

  29.10.2018 11:29 | viac »
 • V minulom školskom roku p.uč. Trojanovičová a Štoffová v spolupráci s partnerskými školami z Poľska a Talianska vypracovali projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+. Tento program podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.  Zo 68 podaných žiadostí bolo schválených len 32 a na našu veľkú radosť náš projekt Feel the HEAT (Healthy Eating Active Teens) je jedným z nich. Tento projekt je zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu. V prvom roku sa budeme zaoberať otázkami stravovania a v druhom roku sa zameriame na šport a aktívne trávenie voľného času. Začali sme už v septembri návrhom a výberom loga. Oficiálne spustenie  projektu sa konalo  formou prezentácie cieľov a plánovaných aktivít na konci októbra. Všetky informácie o uskutočnených aktivitách a ich priebehu nájdete na stránke www.zsnovsab.edu.sk a na stránke http://heat.altervista.org si môžete pozrieť aktivity našich partnerských škôl z Poľska a Talianska. Tento projekt umožní žiakom reálne aplikovať svoje vedomosti z cudzieho jazyka v praxi so študentmi z iných krajín. Veď čo človeka poteší a motivuje k ďalšiemu učeniu sa viac ako to, že zistí, že vedomosti, ktoré získal môže prakticky uplatniť a využiť v bežnom živote. Za obsah zodpovedajú autorky.

  FEEL_THE_HEAT.pptx  (prezentácia projektu)

  23.11.2018 13:57 | viac »