Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • V rámci projektu Erasmus + sme sa v decembri 2019 zúčastnili ďalšej zahraničnej mobility v poľskom meste Opole. Program bol ako vždy plný zaujímavých aktivít. Začali sme prehliadkou relaxačnej miestnosti určenej pre autistické deti a s použitím zvukovej simulácie sme mali možnosť si vyskúšať, ako vnímajú okolitý svet deti s autizmom. V rámci workshopu „Touch, understand and feel“ sme sa na chvíľu ocitli „v koži“ zrakovo znevýhodnených žiakov a skúsili sme, aké je zložité zvládnuť každodenné základné činnosti (príprava raňajok, obliekanie, cesta do školy...) v úlohe nevidiaceho. Pohybové aktivity zahŕňali základy boxu v miestnom klube, inline korčuľovanie a spoločenské tance pod vedením profesionálnych tanečníkov. S ich pomocou sme nacvičili jednoduchú choreografiu „HEAT“ tanca.  Zaujímavé boli exkurzie vo futbalovom klube OKS Odra Opole a hádzanárskom klube Gwardia Opole v zmodernizovanej Stegu aréne, kde sme mali možnosť nahliadnuť aj do „súkromia“ reprezentantov.   Záverečným bonusom bola návšteva miestnej televízie TVP3 Opole, kde nám predstavili prácu redaktorov a moderátorov. Neodolali sme možnosti „vyskúšať si“ moderátorské kreslo a čítacie zariadenie. Okrem povinných naplánovaných aktivít nám projekt umožnil spoznať nových ľudí a otestovať si naše jazykové zručnosti priamo v praxi.

  24.02.2020 10:35 | viac »
 • V rámci projektu Erasmus+ „Feel the HEAT“ sme sa v mesiaci máj zúčastnili 2. zahraničnej mobility v partnerskej škole v poľskom  meste Opole. Škola je veľmi veľká ( v rámci budovy majú niekoľko pavilónov, plavecký bazén a otvorené pódium s hľadiskom na rôzne školské akcie). Projektové aktivity boli zamerané na tému „Zdravo a hravo“. V škole žiaci realizovali workshopy -  pre predškolákov pripravili zdravšie raňajky „jarné rolky“, tvorili umelecké kompozície z ovocia a zeleniny (ich úlohou bolo vytvoriť „jedlé obrazy" s použitím rôznych druhov ovocia a zeleniny) a nakoniec vytvárali návrhy na projektový baner s názvom projektu. Úžasným zážitkom  pre nás bola návšteva ekoturistickej farmy, ktorá organizuje vzdelávacie interaktívne  workshopy. Bolo to jedinečné miesto, kde sme sa vrátili späť v čase. V starej stodole sme si najprv vypočuli príbeh s konkrétnymi ukážkami o tom, aká dlhá a ťažká bola kedysi cesta chleba na stôl. Žiaci mali možnosť spoznať tradičné pracovné nástroje z minulosti, vyskúšať cep a ručný kamenný mlyn na obilie, mohli dojiť kozu a nakoniec sme si podľa inštrukcií a vopred pripravených ingrediencií upiekli jednohubky - kváskové chlebíky. V rámci spoznávania kultúry participujúcich krajín sme absolvovali prehliadku historického centra mesta, navštívili sme Piastovskú vežu z 13. storočia s projekciou jej histórie a mestskú radnicu, kde nás privítal prednosta mesta Opole. Získané skúsenosti a zážitky nás obohatili tak po stránke jazykovej ako aj po emocionálnej.
  Za obsah zodpovedajú autorky.
  Mgr. A. Trojanovičová, Mgr. D. Štoffová
  12.06.2019 11:57 | viac »
 • Dňa 2.4.2019 sme v rámci projektu Erasmus+ „Feel the HEAT“ pracovali na ďalšej aktivite, ktorou bola „Bylinková záhradka“. Tá pozostáva z týchto byliniek – medovka, materina dúška, mäta, kôpor, bazalka a listový zeler. Vypestované bylinky budú mať rôzne použitie – časť  použijeme na ochutenie zeleninových šalátov a časť vysušíme a zhotovíme voňavé bylinkové vrecúška na hodinách techniky. Tie budú použité na propagáciu projektu na rôznych akciách našej školy. Výsledok našej práce nájdete na 2. poschodí pri kabinete cudzích jazykov. V zložke Erasmus+ môžete vidieť fotodokumentáciu tejto aktivity.

  Za obsah zodpovedajú autorky – T. Radvanská, E. Anderková

  11.04.2019 11:42 | viac »
 • V rámci projektu Erasmus+ „Feel the HEAT“ sme sa zúčastnili 1. zahraničnej mobility v partnerskej škole v talianskom  meste Cremona. Škola je historickou budovou, ktorá v minulosti bola kláštorom. Pripravené projektové aktivity boli veľmi zaujímavé – vedomostná súťaž na tému Strava a zdravie, workshop Potravinová pyramída, príprava netradičnej pizze, exkurzia do závodu zaoberajúceho sa výrobou syrov, ktoré sme mali možnosť ochutnať. Žiaci boli ubytovaní v rodinách, čo im dávalo priestor nielen na komunikáciu v anglickom jazyku, ale aj na osvojenie si nejakých talianskych slov a fráz.

  Cremona je známa ako mesto huslí, pretože tu žil a vytváral najhodnotnejšie husle Antonio Stradivari. Navštívili sme námestie Piazza del Comune, monumentálnu Katedrálu Santa Maria Assunta so slávnou vysokánskou 112 metrov vysokou vežou Torazzo, baptistérium a mestskú  radnicu Palazzo del Comune.

  Úžasným zážitkom pre žiakov bola taktiež cesta lietadlom a návšteva mesta Miláno, kde sme videli majestátnu gotickú katedrálu Duomo, divadlo La Scala - jeden zo svetovo najznámejších operných domov, galériu Viktora Emanuela II. - obchody s módnymi značkami v presklenej arkáde z 19. storočia, hrad Castello Sforzesco - pôvodnú pevnosť na obranu  mesta, nádherný Sempione park, milánsky víťazný oblúk Arco della Pace a sochu Leonarda da Vinciho na námestí Piazza della Scala. Na záver môžeme povedať, že sme strávili nádherný týždeň plný zážitkov a nových skúseností.

  Za obsah zodpovedajú autorky.

  26.02.2019 14:24 | viac »

 •  

  V týždni od 19.11.2018 do 23.11.2018 sa na našej škole realizovala mobilita v rámci projektu Erasmus + pod názvom „Feel the HEAT“. Hostili sme projektových partnerov z Poľska a Talianska. Všetky aktivity boli zamerané na propagáciu zdravšej stravy. V úvode sme začali prípravou raňajok a desiaty. Používali sme rôzne druhy ovocia a zeleniny, kváskový chlieb, tradičné maslo a mliečne výrobky. Varenie a pečenie slovenských jedál s použitím zdravších ingrediencií bolo ďalšou zážitkovou aktivitou. Niektorí z nás sa s prácou v kuchyni stretli prvýkrát. Pripravili sme demikát, perníkový koláč z fazule, zemiakové placky a šišky pečené v rúre. Zaujímavou bola aj exkurzia v spoločnosti MILK – AGRO zameranej na mliekarenskú výrobu. Na naše potešenie sme exkurziu ukončili ochutnávkou skvelých sabinovských jogurtov. Počas týždeň trvajúceho pobytu sme taktiež mali možnosť  našim hosťom ukázať krásy nášho mesta – historické centrum, bašty, múzeum a budovu Mestského úradu, kde sme sa stretli s pánom prednostom Ing. M. Repaským, vedúcou odboru školstva Ing. V. Znancovou a s pani E. Přikrylovou.  Mali sme možnosť nahliadnuť do kancelárie pána primátora, videli sme rokovaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a obradnú sálu.  Hádam najväčším zážitkom bol výstup na vežu Farského  Kostola  Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Hlavným a oficiálnym dorozumievacím jazykom, ktorý žiaci i učitelia využívali pri vzájomných formálnych i neformálnych stretnutiach a spoločných činnostiach  s členmi zúčastnených partnerských škôl, bol anglický jazyk. Týždeň ubehol veľmi rýchlo, všetci máme  veľa zážitkov a príjemných spomienok. Tešíme sa na najbližšie stretnutie v januári, ktoré bude v Taliansku. Viac fotografií nájdete na: https://padlet.com/kars1/Slovakia2018

  Za obsah článku zodpovedajú autorky.

   

  23.11.2018 13:55 | viac »
 •     
  Dňa 26.10.2018 sa konalo oficiálne spustenie projektu Feel the HEAT. Pozvanie prijali p. V. Znancová z Oddelenia školstva, kultúry, telesnej výchova a športu, p. riaditeľka A. Mladá, p. zástupkyne M. Budzáková a E. Macková, v zastúpení rodičov p. Solárová, členovia žiackej rady a žiaci našej školy. Simona Dobrovičová z 9.A a Sarah Solárová z 9.C prítomných oboznámili so zameraním projektu, jeho cieľmi, so zapojenými partnerskými školami a pripravovanými aktivitami.   

  Projekt pod vedením paní učiteliek A. Trojanovičovej a D. Štoffovej je zameraný na zdravý životný štýl a aktívne trávenie voľného času. Dĺžka projektu je 24 mesiacov, od septembra 2018 do júna 2020. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke našej školy pod heslom Erasmus+ alebo na stránke projektu  http://heat.altervista.org/.

  29.10.2018 11:29 | viac »
 • V minulom školskom roku p.uč. Trojanovičová a Štoffová v spolupráci s partnerskými školami z Poľska a Talianska vypracovali projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+. Tento program podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.  Zo 68 podaných žiadostí bolo schválených len 32 a na našu veľkú radosť náš projekt Feel the HEAT (Healthy Eating Active Teens) je jedným z nich. Tento projekt je zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu. V prvom roku sa budeme zaoberať otázkami stravovania a v druhom roku sa zameriame na šport a aktívne trávenie voľného času. Začali sme už v septembri návrhom a výberom loga. Oficiálne spustenie  projektu sa konalo  formou prezentácie cieľov a plánovaných aktivít na konci októbra. Všetky informácie o uskutočnených aktivitách a ich priebehu nájdete na stránke www.zsnovsab.edu.sk a na stránke http://heat.altervista.org si môžete pozrieť aktivity našich partnerských škôl z Poľska a Talianska. Tento projekt umožní žiakom reálne aplikovať svoje vedomosti z cudzieho jazyka v praxi so študentmi z iných krajín. Veď čo človeka poteší a motivuje k ďalšiemu učeniu sa viac ako to, že zistí, že vedomosti, ktoré získal môže prakticky uplatniť a využiť v bežnom živote. Za obsah zodpovedajú autorky.

  FEEL_THE_HEAT.pptx  (prezentácia projektu)

  23.11.2018 13:57 | viac »