Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Popis projektu

V minulom školskom roku p.uč. Trojanovičová a Štoffová v spolupráci s partnerskými školami z Poľska a Talianska vypracovali projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+. Tento program podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.  Zo 68 podaných žiadostí bolo schválených len 32 a na našu veľkú radosť náš projekt Feel the HEAT (Healthy Eating Active Teens) je jedným z nich. Tento projekt je zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu. V prvom roku sa budeme zaoberať otázkami stravovania a v druhom roku sa zameriame na šport a aktívne trávenie voľného času. Začali sme už v septembri návrhom a výberom loga. Oficiálne spustenie  projektu sa konalo  formou prezentácie cieľov a plánovaných aktivít na konci októbra. Všetky informácie o uskutočnených aktivitách a ich priebehu nájdete na stránke www.zsnovsab.edu.sk a na stránke http://heat.altervista.org si môžete pozrieť aktivity našich partnerských škôl z Poľska a Talianska. Tento projekt umožní žiakom reálne aplikovať svoje vedomosti z cudzieho jazyka v praxi so študentmi z iných krajín. Veď čo človeka poteší a motivuje k ďalšiemu učeniu sa viac ako to, že zistí, že vedomosti, ktoré získal môže prakticky uplatniť a využiť v bežnom živote. Za obsah zodpovedajú autorky.

FEEL_THE_HEAT.pptx  (prezentácia projektu)