Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Oficiálne spustenie projektu

    
Dňa 26.10.2018 sa konalo oficiálne spustenie projektu Feel the HEAT. Pozvanie prijali p. V. Znancová z Oddelenia školstva, kultúry, telesnej výchova a športu, p. riaditeľka A. Mladá, p. zástupkyne M. Budzáková a E. Macková, v zastúpení rodičov p. Solárová, členovia žiackej rady a žiaci našej školy. Simona Dobrovičová z 9.A a Sarah Solárová z 9.C prítomných oboznámili so zameraním projektu, jeho cieľmi, so zapojenými partnerskými školami a pripravovanými aktivitami.   

Projekt pod vedením paní učiteliek A. Trojanovičovej a D. Štoffovej je zameraný na zdravý životný štýl a aktívne trávenie voľného času. Dĺžka projektu je 24 mesiacov, od septembra 2018 do júna 2020. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke našej školy pod heslom Erasmus+ alebo na stránke projektu  http://heat.altervista.org/.