Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Rodič už nezíska pandemickú OČR, ak dieťa nechá doma pre obavy z koronavírusu

  Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR) už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. Nárok na pandemickú OČR však bude mať naďalej vtedy, ak budú predškolské zariadenia, školy alebo konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament. Nová právna úprava nadobudne účinnosť už o niekoľko dní, po podpise prezidentky SR a publikovaní v Zbierke zákonov.

  Novela prinesie aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Podľa doteraz platnej legislatívy to bolo naopak – úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do školy/škôlky chodili.

  Dokument bol revidovaný: 18.09.2020

 • Zasadnutia RZ

  Vážení rodičia, býva zvykom, že plenárne a triedne zasadnutia RZ sme realizovali hneď v prvých dňoch školského roka. RÚVZ a MŠ SR v svojich usmerneniach  usporiadanie zasadnutí rodičovských združení hodnotia ako vysoko rizikové a v snahe zamedziť vzniku a šíreniu ochorenia COVID – 19 neodporúčajú  ich uskutočnenie klasickou formou, teda v triedach. Organizátorom takýchto podujatí odporúča ich uskutočnenie zabezpečiť komunikáciou s rodičmi  elektronickou, písomnou formou, v nevyhnutnom prípade zabezpečiť individuálnu komunikáciu s rodičom žiaka. Na základe týchto rozhodnutí  bude zmena v organizácii RZ aj na našej škole. Termín a formu rodičovského združenia jednotlivých tried oznámi rodičom svojej triedy každý triedny učiteľ. Formu zasadnutia Rodičovskej rady so  zástupcami všetkých tried dohodne vedenie školy po konzultácii s predsedníčkou RR.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Vo štvrtok 24. 9. 2020 sa na miestnom futbalovom štadióne  konali  preteky o majstra  okresu mesta Sabinov v cezpoľnom behu družstiev žiakov a žiačok ZŠ. Na  trati žiačky našej školy nenašli premožiteľky a spomedzi ôsmich škôl (24 pretekárok) obsadili prvé tri miesta v poradí Tamara Radvanská z 9.A, Sophie Lazorová z 8.A a Kamila Kruľáková z 8.B triedy. V súťaži žiakov prekvapujúco ale zaslúžene zvíťazil Štefan Voľanský z 9.B triedy. Všetci štyria žiaci si týmito výbornými výkonmi vybojovali právo zúčastniť sa majstrovstiev Prešovského kraja, ktoré sa uskutočnia  8.10.2020 v Starej Ľubovni.  

  Našim žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a držíme prsty v náročných podmienkach na pretekoch krajského kola.

 • Európsky týždeň športu
 • Aktuálne opatrenia
 • Biela pastelka

  Žiaci našej školy sa 18. septembra  stali súčasťou rodiny Bielej pastelky. Táto verejná zbierka už 18 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ambasádorkou zbierky je obľúbená moderátorka Adela Vinczeová. Zakúpením symbolickej pastelky a ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky žiaci našej školy ukázali, že im nie je život nevidiacich a slabozrakých ľahostajný.

 • Letná škola 10.8. - 14.8.2020

  ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove otvorila svoje brány aj cez letné prázdniny. „Učenia chtiví“ žiaci prišli do Letnej školy od 10.8. - 14.8.2020.

  Prvý týždeň Letnej školy sme sa venovali najmä čítaniu s porozumením a spoznávaniu nášho mesta. Žiaci, od prvákov až po šiestakov, sa postupne oboznamovali s rozprávkami a povesťami, ktoré sa viažu k histórii Sabinova, a tým si precvičili svoje čitateľské a tvorivé zručnosti. Svoju kreativitu a výtvarné cítenie využili pri tvorení rozprávkových bábok, mestských hradieb a spoločných plagátov. Mladší žiaci sa skamarátili s Pipi Dlhou Pančuchou, a tí starší si spomenuli na povesť o Sabíne, o ktorej kreslili komiks.

  Vzájomná spolupráca nechýbala ani jeden deň, žiaci sa naučili pracovať v skupinách, fungovať ako jeden tím, rešpektovať sa navzájom. Navštívili nás pani psychologičky z Bambi Centra, ktoré pomohli deťom otestovať ich funkcie.

  Kde býva kniha? V knižnici. Navštívili sme mestskú aj tú našu  školskú, a porovnávali ich. V mestskej si žiaci vypočuli povesť o šarišskom hrade a vyskúšali si prácu knihovníčky, pracovali s programom, kde si vyhľadávali knihy. Veľmi sa im to páčilo. J V školskej knižnici sa premenili na rozprávkové postavy, a pomocou pantomímy a doplňujúcich otázok zisťovali o koho z rozprávky ide.

  Spoznaj svoje mesto cez povesť o Sabíne. V Múzeu Bašta, do ktorého sme sa dostali kráčajúc po hradbách, sa žiaci dozvedeli zaujímavé veci o rytieroch a živote na hrade, tiež mnohé o Šarišskom hrade a hradoch, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Odfotili sme sa pri soche Sabíny, ktorá krášli naše námestie a v informačnom centre sa dozvedeli veľa o histórii mesta, hradbách, baštách a mestskom opevnení.

  Využili sme aj pozvanie pána primátora, ktorého sme navštívili na mestskom úrade. Po prehliadke budovy a primátorskej kancelárie, sa žiaci zmenili na poslancov, a v zasadačke zasypávali pána primátora zaujímavými otázkami. Chceli vedieť o tom, či byť primátorom je ťažká práca, akým žiakom bol, čo mu chutí, akú hudbu má rád, či športuje, čo rád robí, či dokončia skejtpark... Bolo to navzájom obohacujúce stretnutie.

  Nezabudli sme ani na učenie, pomocou hravých úloh a pracovných listov sme si opakovali a oživovali vedomosti nadobudnuté počas dištančného vzdelávania. Do nových zošitov si denne zapisovali svoje zážitky a postrehy z LŠ. Učili sme sa aj na školskom dvore, keďže počasie sme mali celý týždeň ideálne. Venovali sme sa ekológii, recyklovaniu, ale aj športu. J Venovali sme sa aj téme rodina, pomocou anglického jazyka sme sa predstavili, vytvárali sme svoje rodokmene. Skupinovou prácou sme zisťovali Aký má byť žiak? a Čím chcem byť?

  Z celého týždňa si žiaci odnášali kopu zážitkov, nových kamarátov, oprášili si zabudnuté vedomosti a zopár spomienkových predmetov (pero, zošit, šiltovka a odznak).

  Zo žiackych postrehov: „Letná škola bola skvelá, páčilo sa mi to, že som bol v múzeu. Bolo dobre, spoznala som uja primátora a všetko sme si opakovali. Páčilo sa mi, že sme kreslili a zažil som múzeum. V knižnici bolo super, zopakujme si to. Bola to „dovolenka“, kto nebol môže ľutovať, ja pôjdem aj nabudúce. Letná škola bola na jednotku, bola tam sranda, odporúčam. Páčilo sa mi, že som sa mohol rozprávať s pánom primátorom.“

 • Organizácia vyučovania dňa 07.09.2020

  I. stupeň: 4 vyučovacie hodiny - úvodné hodiny k jednotlivým vyučovacím predmetom

  II. stupeň: 5 vyučovacích hodín - teoretická časť účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

 • Prevádzkový poriadok školy od 2.9.2020
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02.09.2020 (streda) podľa nasledujúcich pokynov:

  • O 8:30 hod. sa uskutoční pred budovou školy rozdelenie žiakov 1. ročníka do jednotlivých tried. Následne sa žiaci spolu s jedným zákonným zástupcom a triednou učiteľkou presunú do svojich tried, kde dostanú všetky potrebné informácie. Rozdelenie prvákov do jednotlivých tried podľa vydaného čísla rozhodnutia o prijatí nájdete po kliknutí na odkaz: Rozdelenie prvákov (pdf)
  • Od 9.00 do 9.15 hod. budú vstupovať do školy cez vchod A žiaci 2. a 3. ročníka, cez vchod B žiaci 4. a 5. ročníka. Triedni učitelia odvedú žiakov do ich tried.
  • Od 9.15 do 9.30 hod budú do školy cez vchod A vstupovať žiaci 6. a 7. ročníka a cez vchod B žiaci 8. a 9. ročníka. Po vstupe do školy sa v sprievode triedneho učiteľa presunú do svojich tried.
  • O 9.45 hod. sa prostredníctvom školského rozhlasu žiakom prihovorí riaditeľka školy a slávnostne otvorí nový školský rok 2020/2021.
  • Ukončenie: o 10.00 hod - žiaci 1. ročníka, o 10.15 hod - žiaci 2. až 9. ročníka.

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 a potrebou dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní, Vás žiadame o striktné dodržiavanie uvedeného časového rozpisu. Jeho cieľom je minimalizovať počet osôb pred budovou školy.

  Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá zákonný zástupca žiaka vyplnený zdravotný dotazník a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - podpisuje ho zákonný zástupca žiaka. Tlačivo si môžete stiahnuť, vytlačiť (najlepšie obojstranne) a vyplniť po kliknutí na nasledujúci odkaz:

  Dotazník a vyhlásenie pre zákonných zástupcov žiaka (word)

  Dotazník a vyhlásenie pre zákonných zástupcov žiaka (pdf)

  Každý žiak musí mať pri vstupe do školy rúško a papierové vreckovky. Zároveň musí svojmu triednemu učiteľovi odovzdať vyplnený dotazník a podpísané vyhlásenie.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo Manuál pre základné školy, kde upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021.

  Tento manuál nájdete na nasledujúcom odkaze:

  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/.

  Podrobné informácie k nástupu žiakov upravené na podmienky našej školy budú uverejnené 26.8.2020 na web stránke školy.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Prihlášky na stravovanie v ŠJ v školskom roku 2020/2021

  Oznamujeme zákonným zástupcov žiakov, ktorých deti sa budú od septembra 2020 stravovať v školskej jedálni, že ich môžu prísť prihlásiť na stravovanie už od 24.8.2020 v čase od 8.30 do 11.00 hod. u vedúcej školskej jedálne.

  Obedy od 3.9.2020 budú mať žiaci, ktorí odovzdali vedúcej školskej jedálne Zápisný lístok na stravovanie a svojím podpisom vezmú na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie.

  Zápisný lístok si môžte stiahnuť a vypísať po kliknutí na nasledujúci odkaz:

  Zápisný lístok je možné vypísať aj v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Žiaci s diétou musia k zápisnému lístku doložiť čo najnovšie potvrdenie od lekára špecialistu (gastroenterológa, pediatrická endokrinológia), nie detského lekára.

  Pri osobitnom stravovaní s donáškou pokrmov (cukrovka, alergia):

  • zákonný zástupca  žiaka  predloží  vyjadrenie  ošetrujúceho lekára (špecialistu) týkajúceho sa zdravotného stavu dieťaťa s určením diagnózy a spôsobu osobitného stravovania,
  • hotové diétne pokrmy dodá v deň konzumácie v uzavretých, prepravných nádobách (pri cukrovke) označených menom,
  • preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť donesených pokrmov do školského zariadenia, za ich nutričnú a energetickú hodnotu,
  • zodpovedá za čistotu a zdravotnú bezpečnosť prepravných nádob,
  • dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných a skladovacích priestorov zariadenia školského stravovania,
  • zákonný zástupca vyznačí na vopred zostavenom jedálnom lístku hmotnosť porcie pokrmu (pri cukrovke).
 • Oznam - Letná škola

  Prosíme zákonných zástupcov prihlásených žiakov do Letnej školy, aby vyplnili online formulár dostupný na:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5wTj0_0PArux4IulkV2X4v2g9uUgpIxpTHz4b9NaZhj83g/viewform?vc=0&c=0&w=1

  K nástupu žiaka do Letnej školy zabezpečte dieťaťu: peračník, prezúvky, desiatu, označenú fľašu s vodou, dve rúška na tvár, papierové vreckovky

 • Letná škola 2019/2020

  Naša škola sa zaradila medzi úspešných žiadateľov o finančnú podporu na rozvojový projekt „Letné školy 2019/2020“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách.

  Letná škola na ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov nebude kopírovať klasickú výučbu, bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Pestré vzdelávacie aktivity budú realizované nielen v triedach, ale aj vo vonkajších priestoroch a blízkom okolí školy a mesta.

  1. termín: 10.8. – 14. 8. 2020

  • 1. skupina – 11 žiakov
  • 2. skupina – 11 žiakov
  • vedúce letnej školy: Mgr. Mária Dziaková, Mgr. Zuzana Čorbová

  2. termín: 17.8. – 21. 8. 2020

  • 1. skupina – 12 žiakov
  • 2. skupina – 15 žiakov
  • vedúce letnej školy: Mgr. Jarmila Falatová, Mgr. Janka Tomková

  Časový harmonogram: pondelok – piatok, 8:00 – 14:00 hod.

  Kapacita letnej školy je už naplnená.

  Tešíme sa na Vás!

 • Letné prázdniny

  Termín: 01.07.2020 - 31.08.2020

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

  Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 spojené s odovzdávaním koncoročných vysvedčení sa uskutoční dňa 30.06.2020 (utorok) o 9.00 hod. v jednotlivých triedach. Obedy budú vydávané od 10.30 hod do 12.00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16.00 hod.

 • Športový deň zamestnancov školy
 • Letná činnosť v ŠKD
 • Čitateľský oriešok

  Žiaci na 1. stupni našej školy sa zapojili do veľmi zaujímavej súťaže, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi každý rok.

  Tento krát išlo už o 6. ročník súťaže a práve tento ročník bol pre našu školu veľmi úspešný. Z celkového počtu vyše 35 000 kresieb vybrala odborná porota finalistov, medzi ktorými sa objavili aj naši žiaci. Medzi finalistami sa našli žiaci z 1.A, 1.B a 1.D triedy ako aj žiaci z 2.A a 2.B triedy.

  Títo žiaci boli veľmi úspešní, pretože získať finálové miesto nebolo vôbec jednoduché.

  Najprv museli prečítať dva príbehy tak, aby im porozumeli. Za každým príbehom potom našli otázky, ktorými sa museli prelúskať. Otázky boli jednoduché aj zložitejšie, ale žiaci to zvládli. Potom nasledovala výtvarná časť, v ktorej mali žiaci hrdinov z prvého aj druhého príbehu nakresliť pri spoločnom dobrodružstve.

  Samozrejme, zásluha patrí aj pani učiteľkám na 1. stupni, pretože odborne viedli žiakov pri práci, snažili sa u žiakov rozvíjať čitateľskú gramotnosť, logické myslenie ako aj vnímanie medzipredmetových vzťahov.

  Obrovský úspech dosiahli žiačky prvého ročníka, ktoré sa napokon prebojovali až na víťazný stupienok.

  V kategórii Ocenenie verejnosti si 1. miesto odniesla Viktória Šinaľová z 1.D triedy a na 2. mieste sa umiestnila Bianka Sekeráková z 1.B triedy.

  Obe víťazky získali krásne a hodnotné ceny. Gratulujeme

  Avšak to nie je všetko. Naša škola bola tiež ocenená a celkovo získala 2. miesto. Ocenenie pre školy bolo udelené na základe náhodného žrebu zo všetkých škôl, ktoré do súťaže zaslali svoje príspevky. Veríme, že na ďalší rok sa počet prihlásených žiakov ešte navýši a znova sa naši žiaci umiestnia na stupni víťazov.

strana: